Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/133

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


ei noethni hi: ei chyfnesaf hi yw y rhai hyn: ysgelerder yw hyn.

18:18 Hefyd na chymer wraig ynghyd â'i chwaer, i'w chystuddio hi, gan noethi noethni honno gyda'r llall, yn ei byw hi.

18:19 Ac na nesâ at wraig yn neilltuaeth ei haflendid, i noethi ei noethni hi.

18:20 Ac na chydorwedd gyda gwraig dy gymydog, i fod yn aflan o'i phlegid.

18:21 Ac na ddod o'th had i fyned trwy dân i Moloch: ac na haloga enw dy DDUW: myfi yw yr ARGLWYDD.

18:22 Ac na orwedd gyda gwryw, fel gorwedd gyda benyw: ffieidd-dra yw hynny.

18:23 Ac na chydorwedd gydag un anifail, i fod yn aflan gydag ef; ac na safed gwraig o flaen un anifail i orwedd dano: cymysgedd yw hynny.

18:24 Nac ymhalogwch yn yr un o'r pethau hyn: canys yn y rhai hyn oll yr halogwyd y cenhedloedd yr ydwyf yn eu gyrru allan o'ch blaen chwi:

18:25 A'r wlad a halogwyd: am hynny yr ydwyf yn ymweled â'i hanwiredd yn ei herbyn, fel y chwydo'r wlad ei thrigolion.

18:26 Ond cedwch chwi fy neddfau a'm barnedigaethau i, ac na wnewch ddim o’r holl ffiaidd bethau hyn; na'r priodor, na’r dieithrddyn sydd yn ymdaith yn eich mysg:

18:27 (Oherwydd yr holl ffiaidd bethau hyn a wnaeth gwŷr y wlad, y rhai a fu o’ch blaen, a'r wlad a halogwyd;)

18:28 Fel na chwydo'r wlad chwithau, pan halogoch hi, megis y chwydodd hi y genedl oedd o'ch blaen.

18:29 Canys pwy bynnag a wnêl ddim o'r holl ffiaidd bethau hyn; torrir ymaith yr eneidiau a'u gwnelo o blith eu pobl.

18:30 Am hynny cedwch fy neddf i, heb wmeuthur yr un o'r deddfau ffiaidd a wnaed o'ch blaen chwi, ac nac ymhalogwch ynddynt: myfi yw yr ARGLWYDD eich DUW chwi.

PENNOD 19 19:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

19:2 Llefara wrth holl gynulleidfa meibion Israel, a dywed wrthynt, Byddwch sanctaidd: canys sanctaidd ydwyf fi, yr ARGLWYDD eich Duw chwi.

19:3 Ofnwch bob un ei fam, a'i dad; a chedwch fy Sabothau: yr ARGLWYDD eich Duw ydwyf fi.

19:4 Na throwch at eilunod, ac na wnewch i chwi dduwiau tawdd: yr ARGLWYDD eich Duw ydwyf fi.

19:5 A phan aberthoch hedd-aberth i'r ARGLWYDD, yn ôl eich ewyllys eich hun yr aberthwch hynny.

19:6 Ar y dydd yr offrymoch, a thrannoeth, y bwyteir ef: a llosger yn tân yr hyn a weddillir hyd y trydydd dydd.

19:7 Ond os gan fwyta y bwyteir ef o fewn y trydydd dydd, ffiaidd fydd efe, ni bydd gymeradwy.

19:8 A'r hwn a'i bwytao a ddwg ei anwiredd, am iddo halogi cysegredig beth yr ARGLWYDD; a'r enaid hwnnw a dorrir ymaith o blith ei bobl.

19:9 A phan gynaeafoch gynhaeaf eich tir, na feda yn llwyr gonglau dy faes, ae na chynnull loffion dy gynhaeaf.

19:10 Na loffa hefyd dy winllan, ac na chynnull rawn gweddill dy winllan; gad hwynt i'r tlawd ac i'r dieithr: yr ARGLWYDD eich Duw chwi ydwyf fi.

19:11 Na ladratewch, ac na ddywedwch gelwydd, ac na thwyllwch bob un ei gymydog.

19:12 Ac na thyngwch i'm henw i yn anudon, ac na haloga enw dy DDUW; yr ARGLWYDD ydwyf fi.

19:13 Na chamatal oddi wrth dy gymydog, ac nac ysbeilia ef: na thriged cyflog y gweithiwr gyda thi hyd y bore.

19:14 Na felltiga'r byddar, ac na ddod dramgwydd o flaen y dall; ond ofna dy DDUW: yr ARGLWYDD ydwyf fi.

19:15 Na wnewch gam mewn barn; na dderbyn wyneb y tlawd, ac na pharcha wyneb y cadarn: barna dy gymydog mewn cyfiawnder.

19:16 Ac na rodia yn athrodwr ymysg dy bobl; na saf yn erbyn gwaed dy gymydog; yr ARGLWYDD ydwyf fi.

19:17 Na chasa dy frawd yn dy galon: gan geryddu cerydda dy gymydog, ac na ddioddef bechod ynddo.

19:18 Na ddiala, ac na chadw lid i feibion dy bobl; ond car dy gym-