Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/134

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


mydog megis ti dy hun: yr ARGLWYDD ydwyf fi.

19:19 Cedwch fy neddfau: na ad i'th anifeiliaid gydio o amryw rywogaeth, ac na heua dy faes ag amryw had; ac nac aed amdanat ddilledyn cymysg o lin a gwlân.

19:20 A phan fyddo i ŵr a wnelo a benyw, a hithau yn forwyn gaeth wedi ei dyweddïo i ŵr, ac heb ei rhyddhau ddim, neu heb roddi rhyddid iddi; bydded iddynt gurfa; ac na ladder hwynt, am nad oedd hi rydd.

19:21 A dyged efe yn aberth dros ei gamwedd i'r ARGLWYDD, i ddrws pabell y cyfarfod, hwrdd dros gamwedd.

19:22 A gwnaed yr offeiriad gymod drosto â'r hwrdd dros gamwedd, gerbron yr ARGLWYDD, am ei bechod a bechodd efe: a maddeuir iddo am ei bechod a wnaeth efe.

19:23 A phan ddeloch i'r tir, a phlannu ohonoch bob pren ymborth; cyfrifwch yn ddienwaededig ei ffrwyth ef; tair blynedd y bydd efe megis dienwaededig i chwi: na fwytaer ohono.

19:24 A'r bedwaredd flwyddyn y bydd ei holl ffrwyth yn sanctaidd i foliannu yr ARGLWYDD ag ef.

19:25 A'r bumed flwyddyn y bwytewch ei ffrwyth, fel y chwanego efe ei gnwd i chwi: myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw.

19:26 Na fwytewch ddim ynghyd â'i waed: nac arferwch na swynion, na choel ar frudiau.

19:27 Na thalgrynnwch odre eich pen, ac na thor gyrrau dy farf.

19:28 Ac na wnewch doriadau yn eich cnawd am un marw, ac na roddwch brint nod arnoch: yr ARGLWYDD ydwyf fi.

19:29 Na haloga dy ferch, gan beri iddi buteinio: rhag puteinio'r tir, a llenwi'r wlad o ysgelerder.

19:30 Cedwch fy Sabothau, a pherchwch fy nghysegr: yr ARGLWYDD ydwyf fi.

19:31 Nac ewch ar ôl dewiniaid, a nac ymofynnwch â'r brudwyr, i ymhalogi o'u plegid: yr ARGLWYDD eich ydwyf fi.

19:32 Cyfod gerbron penwynni, a pharcha wyneb henuriad; ac ofna dy DDUW: yr ARGLWYDD ydwyf fi.

19:33 A phan ymdeithio dieithrddyn ynghyd â thi yn eich gwlad, na flinwch ef.

19:34 Bydded y dieithr i chwi, yr hwn a ymdeithio yn eich plith, fel yr un a hanffo ohonoch, a châr ef fel ti dy hun; oherwydd dieithriaid fuoch yng ngwlad yr Aifft: yr ARGLWYDD eich Duw ydwyf fi.

19:35 Na wnewch gam ar farn, ar lathen, ar bwys, nac ar fesur.

19:36 Bydded i chwi gloriannau cyfian, gerrig cyfiawn, effa gyfiawn, a hin gyfiawn: yr ARGLWYDD eich Duw ydwyf fi. yr hwn a'ch dygais allan o dir yr Aifft.

19:37 Cedwch chwithau fy holl ddeddfau, a'm holl farnedigaethau, a gwnewch hwynt: yr ARGLWYDD ydwyf fi.

PENNOD 20 20:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

20:2 Dywed hefyd wrth feibion Israel, Pob un o feibion Israel, neu o'r dieithr a ymdeithio yn Israel, yr hwn a roddo o’i had i Moloch, a leddir yn farw; pobl y tir a'i llabyddiant ef â cherrig.

20:3 A mi a osodaf fy wyneb yn erbyn y dyn hwnnw, ac a'i torraf o fysg ei bobl; am iddo roddi o'i had i Moloch, i aflanhau fy nghysegr, ac i halogi fy enw sanctaidd.

20:4 Ac os pobl y wlad gan guddio a guddiant eu llygaid oddi wrth y dyn hwnnw, (pan roddo efe ei had i Moloch, ac nis lladdant ef:

20:5 Yna y gosodaf fy wyneb yn erbyn y dyn hwnnw, ac yn erbyn ei dylwyth, a thorraf ymaith ef, a phawb a ddilynant ei buteindra ef, gan buteinio yn ôl Moloch, o fysg eu pobl.

20:6 A'r dyn a dro ar ôl deiniaid, a brudwyr, i buteinio ar eu hôl hwynt, gosodaf fy wyneb yn erbyn y dyn hwnnw, hefyd, a thorraf ef ymaith o fysg ei bobl.

20:7 Ymsancteiddiwch gan hynny, a byddwch sanctaidd: canys myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw chwi.

20:8 Cedwch hefyd fy neddfau, a gwnewch hwynt: myfi yw yr ARGLWYDD eich sancteiddydd.

20:9 Os bydd neb a felltigo ei dad