Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/136

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


chymmerant wraig wedi ysgar oddi wrth ei gŵr; oherwydd sanctaidd yw efe i’w DDUW.

21:8 A chyfrif di ef yn sanctaidd; oherwydd bara dy DDUW di y mae efe yn ei offrymu: bydded sanctaidd i ti; oherwydd sanctaidd ydwyf fi yr ARGLWYDD eich sancteiddydd.

21:9 i§I Ac os dechrau merch un offeiriad buteinio, halogi ei thad y mae: llosger hi yn tân.

21:10 A’r offeiriad pennaf o’i frodyr, yr hwn y tywalltwyd olew’r eneiniad ar ei ben, ac a gysegrwyd i wisgo’r gwisgoedd, na ddiosged oddi am ei ben, ac na rwyged ei ddillad:

21:11 Ac na ddeued at gorff un marw, nac ymhaloged am ei dad, nac am ei fam:

21:12 Ac nac aed allan o’r cysegr, ac na haloged gysegr ei DDUW; am fod coron olew eneiniad ei DDUW arno ef; myfi yw yr ARGLWYDD.

21:13 A chymered efe wraig yn ei morwyndod.

21:14 Gwraig weddw, na gwraig wedi ysgar, nac un halogedig, na phutain; y rhai hyn na chymered: ond cymered forwyn o’i bobl ei hun yn wraig.

21:15 Ac na haloged ei had ymysg ei bobl: canys myfi yw yr ARGLWYDD ei sancteidd-ydd ef.

21:16 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

21:17 Llefara wrth Aaron, gan ddywedyd, Na nesaed un o’th had di trwy eu cenedlaethau, yr hwn y byddo anaf arno, i offrymu bara ei DDUW:

21:18 Canys ni chaiff un gŵr y byddo anaf arno nesau; y gŵr dall, neu’r cloff, neu’r trwyndwn, neu’r neb y byddo dim gormod ynddo;

21:19 Neu’r gŵr y byddo iddo droed twn, neu law don;

21:20 Neu a fyddo yn gefngrwm, neu yn gor, neu â magl neu bysen ar ei lygad, neu yn grachlyd, neu yn glafrllyd, neu wedi ysigo ei eirin.

21:21 Na nesaed un gŵr o had Aaron yr offeiriad, yr hwn y byddo anaf arno, i offrymu ebyrth tanllyd yr ARGLWYDD; anaf sydd arno; na nesaed i offrymu bara ei DDUW.

21:22 Bara ei DDUW, o’r pethau sanctaidd cysegredig, ac o’r pethau cysegredig, a gaiff efe ei fwyta.

21:23 Eto nac aed i mewn at y wahanlen, ac na nesaed at yr allor, am fod anaf arno; ac na haloged fy nghysegroedd: canys myfi yw yr ARGLWYDD eu sancteiddydd hwynt.

21:24 A llefarodd Moses hynny wrth Aaron ac wrth ei feibion, ac wrth holl feibion Israel.

PENNOD 22 22:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

22:2 Llefara wrth Aaron, ac wrth ei feibion, am iddynt ymneilltuo oddi wrth bethau cysegredig meibion Israel, ac na halogant fy enw sanctaidd, yn y pethau y maent yn eu cysegru i mi: myfi yw yr ARGLWYDD.

22:3 Dywed wrthynt, Pwy bynnag o’ch holl hiliogaeth, trwy eich cenedlaethau a nesao at y pethau cysegredig a gysegro meibion Israel i’r ARGLWYDD, a’i aflendid arno; torrir ymaith yr enaid hwnnw oddi ger fy mron: myfi yw yr ARGLWYDD.

22:4 Na fwytaed neb o hiliogaeth Aarono’r pethau cysegredig, ac yntau yn wahanglwyfus, neu yn ddiferllyd, hyd oni lanhaer ef: na’r hwn a gyffyrddo â dim wedi ei halogi v/rth y marw, na’r hwn yr êl oddi wrtho ddisgyniad had;

22:5 Na’r un a gyffyrddo ag un ymlusgiad, trwy yr hwn y gallo fod yn aflan, neu â dyn y byddai aflan o’i blegid, pa aflendid bynnag fyddo arno:

22:6 A’r dyn a gyffyrddo ag ef, a fydd aflan hyd yr hwyr; ac na fwytaed o’r pethau cysegredig, oddieithr iddo olchi ei gnawd mewn dwfr.

22:7 A phan fachludo’r haul, glân fydd; ac wedi hynny bwytaed o’r pethau cysegredig: canys ei fwyd ef yw hwn.

22:8 Ac na fwytaed o ddim wedi marw ei hun, neu wedi ei ysglyfaethu, i fod yn aflan o’i blegid: myfi yw yr ARGLWYDD.

22:9 Ond cadwant fy neddf i, ac na ddygant bechod bob un arnynt eu hunain, i farw o’i blegid, pan halogant hi: myfi yw yr ARGLWYDD eu sancteiddydd hwynf.

22:10 Ac na fwytaed un alltud o’r peth cysegredig: dieithrddyn yr