Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/137

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


offeiriad, a’r gwas cyflog, ni chaiff fwyta’r peth cysegredig.

22:11 Ond pan bryno’r offeiriad ddyn am ei arian, hwnnw a gaiff fwyta ohono, a’r hwn a aner yn ei dŷ ef: y rhai hyn a gânt fwyta o’i fara ef.

22:12 A merch yr offeiriad, pan; fyddo hi eiddo gŵr dieithr, ni chaiff hi fwyta o offrwm y pethau cysegredig.

22:13 Ond merch yr offeiriad, os gweddw fydd hi, neu wedi ysgar, a heb blant iddi, ac wedi dychwelyd i dŷ ei thad, a gaiff fwyta o fara ei thad, megis yn ei hieuenctid; ac ni chaiff neb dieithr fwyta ohono.

22:14 A phan fwytao un beth cysegredig mewn anwybod; yna chwaneged ei bumed ran ato, a rhodded gyda’r peth cysegredig i’r offeiriad.

22:15 Ac na halogant gysegredig bethau meibion Israel, y rhai a offrymant i’r ARGLWYDD.

22:16 Ac na wnânt iddynt ddwyn cosb camwedd, pan fwytaont eu cysegredig bethau hwynt: oherwydd myfi yw yr ARGLWYDD eu sancteiddydd.

22:17 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth. Moses, gan ddywedyd,

22:18 Llefara wrth Aaron, ac wrth ei feibion, ac wrth holl feibion Israel, a dywed wrthynt, Pwy bynnag o dŷ Israel, a ac o ddieithr yn Israel, a offrymo ei offwrn yn ôl ei holl addunedau, ac yn ôl ei holl roddion gwirfodd, y rhai a offrymasant i’r ARGLWYDD yn boethoffrwm;

22:19 Offrymwch wrth eich ewyllys eich hun, un gwryw perffaith-gwbl, o’r eidionau, o’r defaid, neu o’r geifr.

22:20 Nac offrymwch ddim y byddo anaf arno; oherwydd ni bydd efe gymeradwy drosoch.

22:21 A phan offrymo gŵr aberth hedd i’r ARGLWYDD, gan neilltuo ei adduned, neu rodd ewyllysgar o’r eidionau, neu o’r praidd, bydded berffaith-gwbl, fel y byddo gymeradwy: na fydded un anaf arno.

22:22 Y dall, neu’r ysig, neu’r anafus, neu’r dafadennog, neu’r crachlyd, neu’f clafrllyd, nac offrymwch hwy i’r ARGLWYDD, ac na roddwch aberth tanllyd ohonynt ar allor yr ARGLWYDD.

22:23 A’r eidion, neu yr oen a fyddo gormod neu ry fychain ei aelodau, gellwch ei offrymu yn offrwrn gwirfodd; ond dros adduned ni bydd cymeradwy.

22:24 Nac offrymwch i’r ARGLWYDD ddim wedi llethu, neu ysigo, neu ddryllio, neu dorri; ac na wnewch yn eich tir y fath beth.

22:25 Ac nac offrymwch o law un dieithr fwyd eich Duw o’r holl bethau hyn; canys y mae eu llygredigaeth ynddynt; anaf sydd arnynt: ni byddant gymeradwy drosoch.

22:26 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

22:27 Pan aner eidion, neu ddafad, neu afr, bydded saith niwrnod dan ei fam; o’r wythfed dydd ac o hynny allan y bydd cymeradwy yn offrwm o aberth tanllyd i’r ARGLWYDD.

22:28 Ac am fuwch neu ddafad, na leddwch hi a’i llwdn yn yr un dydd.

22:29 A phan aberthoch aberth diolch i’r ARGLWYDD, offrymwch wrth eich ewyllys eich hunain.

22:30 Y dydd hwnnw y bwyteir ef; na weddiiwch ohono hyd y bore: myfi yw yr ARGLWYDD.

22:31 Cedwch chwithau fy ngorchmynion, a gwnewch hwynt: myfi yw yr ARGLWYDD.

22:32 Ac na halogwch fy enw sanctaidd, ond sancteiddier fi ymysg meibion Israel: myfi yw yr ARGLWYDD eich sancteiddydd,

22:33 Yr hwn a’ch dygais chwi allan o dir yr Aifft, i fod yn DDUW i chwi: myfi yw yr ARGLWYDD.

PENNOD 23 23:1 Llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd, hefyd

23:2 Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt, Gwyliau yr ARGLWYDD, y rhai a gyhoeddwch yn gymanfeydd sanctaidd, ydyw fy ngwyliau hyn.

23:3 Chwe diwrnod y gwneir gwaith; a’r seithfed dydd y bydd Saboth gorffwystra, sef cymanfa sanctaidd; dim gwaith nis gwnewch: Saboth yw efe i’r ARGLWYDD yn eich holl drigfannau.

23:4 Dyma wyliau yr ARGLWYDD, y cymanfeydd sanctaidd, y rhai a gyhoeddwch yn eu tymor.

23:5 O fewn y mis cyntaf, ar y ped-