Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/138

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


werydd dydd ar ddeg o’r mis, yn y cyfnos, y bydd Pasg yr ARGLWYDD.

23:6 A’r pymthegfed dydd o’r mis hwnnw y bydd gŵyl y bara croyw i’r ARGLWYDD: saith niwrnod y bwytewch fara croyw.

23:7 Ar y dydd cyntaf y bydd i chwi gymanfa sanctaidd: dim caethwaith ni chewch ei wneuthur.

23:8 Ond offrymwch ebyrth tanllyd i’r ARGLWYDD saith niwrnod; ar y seithfed dydd bydded cymanfa sanctaidd; na wnewch ddim caethwaith.

23:9 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd, Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt,

23:10 Pan ddeloch i’r tir a roddaf i chwi, a medi ohonoch ei gynhaeaf; yna dygwch ysgub blaenffrwyth eich cynhaeaf at yr offeiriad.

23:11 Cyhwfaned yntau yr ysgub gerbron yr ARGLWYDD, i’ch gwneuthur yn gymeradwy: trannoeth wedi’r Saboth y cyhwfana yr offeiriad hi.

23:12 Ac offrymwch ar y dydd y cyhwfaner yr ysgub, oen blwydd, perffaith-gwbl, yn boethoffrwm i’r ARGLWYDD.

23:13 A’i fwyd-offrwm o ddwy ddegfed o beilliaid wedi ei gymysgu ag olew, yn aberth tanllyd i’r ARGLWYDD, yn arogl peraidd; a'i ddiod-offrwm fyddo win, pedwaredd ran hin.

23:14 Bara hefyd, nac ŷd wedi ei grasu, na thywysennau ir, ni chewch eu bwyta hyd gorff y dydd hwnnw, nes dwyn ohonoch offrwrn eich Duw. Deddf dragwyddol trwy eich cenedlaethau, yn eich holl drigfannau, fydd hyn.

23:15 A chyfrifwch i chwi o drannoeth wedi’r Saboth, o’r dydd y dygoch ysgub| y cyhwfan; saith Saboth cyflawn fyddant:

23:16 Hyd drannoeth wedi'r seithfed Saboth, y cyfrifwch ddeng niwrnod a deugain; ac offrymwch fwyd-offrwm newydd i'r ARGLWYDD.

23:17 A dygwch o'ch trigfannau ddwy dorth gyhwfan, dwy ddegfed ran o beilliaid fyddant: yn lefeinllyd y pobi hwynt, yn flaenffrwyth i'r ARGLWYDD.

23:18 Ac offrymwch gyda'r bara saith oen biwyddiaid, perffaith-gwbl, ac un bustach ieuanc, a dau hwrdd: poethoffrwm i'r ARGLWYDD fyddant hwy, ynghyd â’u bwyd-offrwm â'u diod-offrwm; sef aberth tanllyd, o arogl peraidd i'r ARGLWYDD.

23:19 Yna aberthwch un bwch geifr yn bech-aberth, a dau oen blwyddiaid yn aberth hedd.

23:20 A chyhwfaned yr offeiriad hwynt, ynghyd â bara'r blaenffrwyth, yn offrwm cyhwfan gerbron yr ARGLWYDD, ynghyf â'r ddau oen: cysegredig i'r ARGLWYDD ac eiddo'r offeiriad fyddant.

23:21 A chyhoeddwch, o fewn corff y dydd hwnnw, y bydd cymanfa sanctaidd i chwi; dim caethwaith nis gwnewch. Deddf dragwyddol, yn eich holl drigfannau, trwy eich cenedlaethau, fydd hyn.

23:22 A phan fedoch gynhaeaf eich tir, na lwyr feda gyrrau dy faes, ac na loffa loffion dy gynhaeaf; gad hwynt i'r tlawd a'r dieithr: myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw chwi.

23:23 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

23:24 Llefara wrth feibion Israel gan ddywedyd, Ar y seithfed mis, ar y dydd cyntaf o'r mis, y bydd i chwi Saboth, yn goffadwriaeth caniad utgyrn, a chymanfa sanctaidd.

23:25 Dim caethwaith nis gwnewch; ond offrymwch ebyrth tanllyd i’r ARGLWYDD.

23:26 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

23:27 Y degfed dydd o’r seithfed mis hwn, y bydd dydd cymod, cymanfa sanctaidd fydd i chwi: yna cystuddiwch eich eneidiau, ac offrymwch ebyrth tanllyd i'r ARGLWYDD. ,

23:28 Ac na wnewch ddim gwaith o fewn corff y dydd hwnnw: oherwydd dydd cymod yw, i wneuthur cymod drosoch gerbron yr ARGLWYDD eich Duw.

23:29 Canys pob enaid a'r ni chystuddier o fewn corff y dydd hwn, a dorrir ymaith oddi wrth ei bobl.

23:30 A phob enaid a wnelo ddim gwaith o fewn corff y dydd hwnnw, difethaf yr enaid hwnnw hefyd o fysg ei bobl.

23:31 Na wnewch ddim gwaith. Deddf dragwyddol, trwy eich cenedlaethau, yn eich holl drigfannau, yw hyn.

23:32 Saboth gorffwystra yw efe i chwi, i ystuddiwch chwithau eich eneidiau ar y nawfed dydd o'r mis,