Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/139

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


yn yr hwyr: o hwyr i hwyr y cedwch eich Saboth.

23:33 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses gan ddywedyd.

23:34 Llefara wrth feibion Israel, gan i ddywedyd, Ar y pymthegfed dydd o'r seithfed mis hwn y bydd gwŷl y pebyll saith niwrnod i'r ARGLWYDD.

23:35 Ar y dydd cyntaf y bydd cymanfa sanctaidd: dim caethwaith nis gwnewch.

23:36 Saith niwrnod yr offrymwch aberth tanllyd i'r ARGLWYDD: ar yr wythfed dydd y bydd cymanfa sanctaidd i chwi; a chwi a offrymwch aberth tanllyd i'r ARGLWYDD : uchel ŵyl yw hi, na wnewch a ddim caethwaith.

23:37 Dyma wyliau yr ARGLWYDD, y rhai a cyhoeddwch yn gymanfeydd sanctaidd, i offrymu i'r ARGLWYDD aberth tanllyd, offrwm poeth, bwyd-offrwm, aberth, a diod-offrwm; pob peth yn ei ddydd:

23:38 Heblaw Sabothau yr ARGLWYDD, ac heblaw eich rhoddion chwi, ac heblaw eich holl addunedau, ac heblaw eich holl offrymau gwirfodd, a roddoch i’r ARGLWYDD.

23:39 Ac ar y pymthegfed dydd o’r seithfed mis, pan gynulloch ffrwyth eich tir, cedwch ŵyl i’r ARGLWYDD saith niwrnod: bydded gorffwystra ar y dydd cyntaf, a gorffwystra ar yr wythfed dydd.

23:40 A’r dydd cyntaf cymerwch i chwi ffrwyth pren prydferth, canghennau palmwydd, a brig pren caeadfrig, a helyg afon; ac ymlawenhewch gerbron yr ARGLWYDD eich Duw saith niwrnod.

23:41 A chedwch hon yn ŵyl i’r ARGLWYDD saith niwrnod yn y flwyddyn: deddf dragwyddol yn eich cenedlaethau yw; ar y seithfed mis y cedwch hi yn ŵyl.

23:42 Mewn bythod yr arhoswch saith niwrnod; pob priodor yn Israel a drigant mewn bythod:

23:43 Fel y gwypo eich cenedlaethau chwi mai mewn bythod y perais i feibion Israel drigo, pan ddygais hwynt allan o dir yr Aifft: myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw.

23:44 A thraethodd Moses wyliau yr ARGLWYDD wrth feibion Israel.

PENNOD 24 24:1 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

24:2 Gorchymyn i feibion Israel ddwyn atat olew olewydden pur, coethedig, i’r goleun i beri i’r lampau gynnau bob amser.

24:3 O’r tu allan i wahanlen y dystiolaeth, ym mhabell y cyfarfod, y trefna Aaron ef o hwyr hyd fore, gerbron yr ARGLWYDD, bob amser. Deddf dragwyddol trwy eich cenedlaethau fydd hyn.

24:4 Ar y canhwyllbren pur y trefna efe y lampau gerbron yr ARGLWYDD bob amser.

24:5 A chymer beilliaid, a phoba ef yn ddeuddeg teisen: dwy ddegfed ran fydd pob teisen.

24:6 A gosod hwynt yn ddwy res, chwech yn y rhes, ar y bwrdd pur, gerbron yr ARGLWYDD.

24:7 A dod thus pur ar bob rhes, fel y byddo ar y bara, yn goffadwriaeth, ac yn aberth tanllyd i’r ARGLWYDD.

24:8 Ar bob dydd Saboth y trefna efe hyn gerbron yr ARGLWYDD bob amser, yn gyfamod tragwyddol oddi wrth feibion Israel.

24:9 A bydd eiddo Aaron a’i feibion; a hwy a’i bwyty yn y lle sanctaidd: canys sancteiddiolaf yw iddo ef o ebyrth tanllyd yr ARGLWYDD, trwy ddeddf dragwyddol.

24:10 A mab gwraig o Israel, a hwn yn fab gŵr o’r Aifft, a aeth allan ymysg meibion Israel; a mab yr Israeles a gŵr o Israel a ymgynenasant yn y gwersyll.

24:11 A mab y wraig o Israel a gablodd enw yr ARGLWYDD, ac a felltigodd: yna y dygasant ef at Moses: ac enw ei fam oedd Selomith, merch Dibri, o lwyth Dan.

24:12 A gosodasant ef yng ngharchar, fel yr hysbysid iddynt o enau yr ARGLWYDD beth a wnaent.

24:13 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

24:14 Dwg y cablydd i’r tu allan i’r gwersyll: a rhodded pawb a’i clywsant ef eu dwylo ar ei ben ef, a llabyddied yr holl gynulleidfa ef.

24:15 A llefara wrth feibion Israel, gan ddywedyd, Pwy bynnag a gablo ei DDUW, a ddwg ei bechod.

24:16 A lladder yn farw yr hwn a felltithio enw yr ARGLWYDD; yr holl gynulleidfa gan labyddio a’i llabyddiant ef: lladder yn gystal y dieithr a’r priodor, pan gablo efe enw yr ARGLWYDD.