Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/145

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


PEDWERYDD LLYFR MOSES, YR HWN A ELWIR NUMERI

PENNOD 1


1:1 A’R ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, yn anialwch Sinai, ym mhabell y cyfarfod, ar y dydd cyntaf o’r ail fis, yn yr ail flwyddyn wedi eu dyfod hwy allan o dir yr Aifft, gan ddywedyd,

1:2 Cymerwch nifer holl gynulleidfa meibion Israel, yn ôl eu teuluoedd, wrth dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, pob gwryw wrth eu pennau;

1:3 O fab ugain mlwydd ac uc uchod, pob un a allo fyned i ryfel yn Israeil: ti ac Aaron a’u cyfrifwch hwynt yn ôl eu lluoedd.


1:4 A bydded gyda chwi ŵr o bob llwyth; sef y gŵr pennaf o dŷ ei dadau.

1:5 A dyma enwau’r gwŷr a safant gyda chwi. O lwyth Reuben; Elisur mab Sedeur.

1:6 O lwyth Simeon; Selumiel mab Surisadai.

1:7 O lwyth Jwda; Nahson mab Aminadab

1:8 O lwyth Issachar; Nethaaeel mab Suar.

1:9 O lwyth Sabulon; Eliab mab Helon.

1:10 O feibion Joseff: dros Effraim, Elisama mab Ammihud; dros Manasse, Gamaliel mab Pedasur.

1:11 O lwyth Benjamin; Abidan mab Gideoni.

1:12 O lwyth Dan; Ahieser mab Ammisadai.

1:13 O lwyth Aser; Pagiel mab Ocran.

1:14 O lwyth Gad; Elisaff mab Deuel.

1:15 O lwyth Nafftali; Anira mab Enan.

1:16 Dyma rai enwog y gynulleidfa, tywysogion llwythau eu tadau, penaethiaid miloedd Israel oeddynt hwy.

1:17 A chymerodd Moses ac Aaron y gwŷr hyn a hysbysasid wrth eu henwau;

1:18 Ac a gasglasant yr holl gynulleidfa ynghyd ar y dydd cyntaf o’r ail fis; a rhoddasant eu hachau, trwy eu teuluoedd, yn ol tŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, erbyn eu pennau.

1:19 Megis y gorchmynnodd yr ARGLWYDD i Moses, felly y rhifodd efe hwynt yn anialwch Sinai.

1:20 A meibion Reuben, cyntaf-anedig Israel, wrth eu cenedl eu hun, yn ôl eu teuluoedd, o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, erbyn eu pennau, pob gwryw o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un a’r a allai fyned i ryfel;

1:21 Y rhai a rifwyd ohonynt, sef o lwyth Reuben, oedd chwe mil a deugain a phum cant.

1:22 O feibion Simeon, wrth eu cenedlaethau, yn ôl eu teuluoedd, o dŷ eu tadau, eu rhifedigion oedd, dan rif eu henwau, erbyn eu pennau, pob gwryw o fab ugain mlwydd ac uchod, sef pob un a’r a allai fyned i ryfel;

1:23 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Simeon, oedd onid un fil trigain mil a thri chant.

1:24 O feibion Gad, wrth eu cenedlaethau, yn ôl eu lluoedd, o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un a allai fyned i ryfel;

1:25 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Gad, oeddynt bum mil a deugain a chwe chant a deg a deugain.

1:26 O feibion Jwda, wrth eu cenedlaethau, yn ôl eu teuluoedd, o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pawb a’r a oedd yn gallu myned i ryfel;

1:27 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Jwda, oedd bedair mil ar ddeg a thrigain a chwe chant.

1:28 O feibion Issachar, wrth eu cenedlaethau, yn ôl eu teuluoedd, o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o fab ugain mlwydd ac uchod, pob un a’r a oedd yn galhi myned i ryfel;

1:29 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth Issachar, oedd bedair mil ar ddeg a deugain a phedwar cant.