Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/144

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


mlwydd, bum sicl o arian, ac am fenyw dy bris fydd tri sicl o arian.

27:7 Ac o fab trigeinmlwydd ac uchod, os gwryw fydd, bydded dy bris bymtheg sicl, ac am fenyw ddeg sicl.

27:8 Ond os tlotach fydd efe na’th bris di, yna safed gerbron yr offeiriad, a phrisied yr offeiriad ef: yn ôl yr hyn a gyrhaeddo llaw yr addunedydd, felly y prisia’r offeiriad ef.

27:9 Ond os anifail, yr hwn yr offrymir ohono offrwm i’r ARGLWYDD, fydd ei adduned; yr hyn oll a roddir o’r cyfryw i’r ARGLWYDD, sanctaidd fydd.

27:10 Na rodded un arall amdano, ac na newidied ef, y da am y drwg, neu y drwg am y da: ac os gan newidio y newida i anifail am anifail; bydded hwnnw a bydded ei gyfnewid hefyd yn sanctaidd,

27:11 Ac os adduneda efe un anifail aflan, yr hwn ni ddylent offrymu ohono offrwm i’r ARGLWYDD; yna rhodded yr anifail i sefyll gerbron yr offeiriad:

27:12 A phrisied yr offeiriad ef, os da os drwg fydd: fel y prisiech di yr offeiriad ef, felly y bydd.

27:13 Ac os efe gan brynu a’i prŷn; yna rhodded at dy bris di ei burned ran yn i ychwaneg.

27:14 A phan sancteiddio gŵr ei dŷyn sanctaidd i’r ARGLWYDD; yna yr offeiriad a’i prisia, os da os drwg fydd: megis y prisio’r offeiriad ef, felly y saif.

27:15 Ac os yr hwn a’i sancteiddiodd ollwng ei dŷ yn rhydd; yna rhodded bumed ran arian dy bris yn ychwaneg ato, a bydded eiddo ef.

27:16 Ac os o faes ei etifeddiaeth y sancteiddia gŵr i’r ARGLWYDD; yna bydded dy bris yn ôl ei heuad: heuad homer o haidd fydd er deg sicl a deugain o arian.

27:17 Os o flwyddyn y jiwbili y sancteiddia efe ei faes, yn ôl dy bris di y saif.

27:18 Ond os wedi’r jiwbili y sancteiddia efe ei faes; yna dogned yr offeiriad yr arian iddo, yn ôl y blynyddoedd fyddant yn ôl, hyd flwyddyn y jiwbili, a lleihaer dy bris di.

27:19 Ac os yr hwn a’i sancteiddiodd gan brynu a brŷn y maes; yna rhodded bumed ran arian dy bris di yn ychwaneg ato, a bydded iddo ef.

27:20 Ac onis gollwng y maes, neu os gwerthodd y maes i ŵr arall, ni cheir ei ollwng mwy.

27:21 A’r maes fydd, pan elo efe allan yn y jiwbili, yn gysegredig i’r arglwydd, fel maes diofryd: a bydded yn feddiant i’r offeiriad.

27:22 Ac os ei dir prŷn, yr hwn ni bydd o dir ei etifeddiaeth, a sancteiddia efe i’r arglwydd,

27:23 Yna cyfrifed yr offeiriad iddo ddogn dy bris di hyd flwyddyn y jiwbili, a rhodded yntau dy bris di yn gysegredig i’r arglwydd, y dydd hwnnw.

27:24 Y maes a â yn ei ôl, flwyddyn y jiwbili, i’r hwn y prynasid ef ganddo, sef yr hwn oedd eiddo etifeddiaeth y tir.

27:25 A phob pris i ti fydd wrth sic! y cysegr: ugain gera fydd y sicl.

27:26 Ond y cyntaf-anedig o anifail, yr hwn sydd flaenffrwyth i’r arglwydd, na chysegred neb ef, pa un bynnag ai eidion ai dafad fyddo: eiddo yr arglwydd yw efe.

27:27 Ond os ei adduned ef fydd o anifail aflan; yna rhyddhaed ef yn dy bris di, a rhodded ei bumed ran yn ychwaneg ato: ac onis rhyddha, yna gwerther ef yn dy bris di.

27:28 Ond pob diofryd-beth a ddiofrydo un i’r arglwydd, o’r hyn oll a fyddo eiddo ef, o ddyn neu o anifail, neu o faes ei etifeddiaeth, ni werthir, ac ni ryddheir: pob diofryd-beth sydd sancteiddiolaf i’r arglwydd.

27:29 Ni cheir gollwng yn rhydd un anifail diofrydog, yr hwn a ddiofryder gan ddyn: lladder yn farw.

27:30 A holl ddegwm y tir, o had y tir, ac o ffrwyth y coed, yr ARGLWYDD a’u piau: cysegredig i’r ARGLWYDD yw.

27:31 Ac os gŵr gan brynu a brŷn ddim o’i ddegwm, rhodded ei bumed ran yn ychwaneg ato.

27:32 A phob degwm eidion, neu ddafad, yr hyn oll a elo dan y wialen; y degfed fydd cysegredig i’r ARGLWYDD.

27:33 Nac edryched pa un ai da ai drwg fydd efe, ac na newidied ef: ond os gan newidio y newidia efe hwnnw, bydded hwnnw a bydded ei gyfnewid ef hefyd yn gysegredig, ni ellir ei ollwng yn rhydd.

27:34 Dyma’r gorchmynion a orchmynnodd yr ARGLWYDD wrth Moses, i feibion Israel, ym mynydd Sinai.