Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/147

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


fyddant bedair mil ar ddeg a thrigain: a chwe chant.

2:5 A llwyth Issachar a wersyllant yn nesaf ato: a chapten meibion Issachar fydd Nethaneel mab Suar.

2:6 A’i lu ef, a’i rifedigion, fyddant bedair mil ar ddeg a deugain a phedwar cant.

2:7 Yna llwyth Sabulon: ac Eliab mab Helon fydd capten meibion Sabulon.

2:8 A’i lu ef, a’i rifedigion, fyddant ddwy fil ar bymtheg a deugain a phedwar cant. .

2:9 Holl rifedigion gwersyll Jwda fyddant, yn ôl eu lluoedd, yn gan mil a phedwar ugain mil a chwe mil a phedwar cant. Yn flaenaf y cychwyn y rhai hyn.

2:10 Lluman gwersyll Reuben fydd tua’r deau, yn ôl eu lluoedd: a chapten meibion Reuben fydd Elisur mab Sedeur.

2:11 A’i lu ef, a’i rifedigion, fyddant chwe mil a deugain a phum cant.

2:12 A’r rhai a wersyllant yn ei ymyl ef fydd llwyth Simeon: a chapten meibion Simeon fydd Selumiel mab Surisadai.

2:13 A’i lu ef, a’u rhifedigion, fydd onid un trigain mil a thri chant.

2:14 Yna llwyth Gad: a chapten meibion Gad fydd Eliasaff mab Reuel.

2:15 A’i lu ef, a’u rhifedigion hwynt, fyddant bum mil a deugain a chwe chant a deg a deugain.

2:16 Holl rifedigion gwersyll Reuben fyddant gan mil ac un ar ddeg a deugain o filoedd, a phedwar cant a deg a deugain, yn ôl eu lluoedd. Ac yn ail y cychwynnant hwy.

2:17 A phabell y cyfarfod a gychwyn yng nghanol y gwersylloedd, gyda gwer¬syll y Lefiaid: fel y gwersyllant, felly y symudant, pob un yn ei le, wrth eu llumanau.

2:18 Lluman gwersyll Effraim fydd tua’r gorllewin, yn ôl eu lluoedd: a chapten meibion Effraim fydd Elisama mab Ammihud.

2:19 A’i lu ef, a’u rhifedigion, fyddant ddeugain mil a phum cant.

2:20 Ac yn ei ymyl ef llwyth Manasse; a chapten meibion Manasse fydd Gamal¬iel mab Pedasur.

2:21 A’i lu ef, a’u rhifedigion, fyddant ddeuddeng mil ar hugain a dau gant.

2:22 Yna llwyth Benjamin: a chapten meibion Benjamin fydd Abidan mab Gideoni.

2:23 A’i lu ef, a’u rhifedigion, fyddant bymtheng mil ar hugain a phedwar cant.

2:24 Holl rifedigion gwersyll Effraim fyddant, yn ôl eu lluoedd, gan mil ac wyth mil a chant. Ac a gychwynnant yn drydydd.

2:25 Lluman gwersyll Dan fydd tua’r gogledd, yn ôl eu lluoedd: a chapten meibion Dan fydd Ahieser mab Ammisadai.

2:26 A’i lu ef, a’u rhifedigion, fyddant ddwy fil a thrigain a saith gant.

2:27 A’r rhai a wersyllant yn ei ymyl ef fydd llwyth Aser: a chapten meibion Aser fydd Pagiel mab Ocran.

2:28 A’i lu ef, a’u rhifedigion, fyddant un fil a deugain a phum cant.

2:29 Yna llwyth Nafftali: a chapten meib¬ion Nafftali fydd Ahira mab Enan.

2:30 A’i lu ef, a’u rhifedigion, fyddant dair mil ar ddeg a deugain a phedwar cant.

2:31 Holl rifedigion gwersyll Dan fydd¬ant gan mil ac onid tair mil trigain mil a chwe chant. Yn olaf y cychwynnant a’u llumanau.

2:32 Dyma rifedigion meibion Israel, wrth dŷ eu tadau. Holl rifedigion y gwersylloedd, yn ôl eu lluoedd, oedd chwe chan mil a thair mil a phum cant a deg a deugain.

2:33 Ond y Lefiaid ni chyfrifwyd ymysg meibion Israel; megis y gorchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses.

2:34 A meibion Israel a wnaethant yn ôl yr hyn oll a orchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses: felly y gwersyllasant wrth eu llumanau, ac felly y cychwynasant, bob un yn ei deuluoedd, yn ôl tŷ eu tadau.

PENNOD 3 3:1 A dyma genedlaethau Aaron a Moses, ar y dydd y llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses ym mynydd Sinai.

3:2 Dyma enwau meibion Aaron: