Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/148

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


Nadab y cyntaf-anedig, ac Abihu, Eleasar, ac Ithamar.

3:3 Dyma enwau meibion Aaron, yr offeiriaid eneiniog, y rhai a gysegrodd efe i offeiriadu.

3:4 A marw a wnaeth Nadab ac Abihu gerbron yr ARGLWYDD, pan offrymasant dân dieithr gerbron yr ARGLWYDD, yn anialwch Sinai; a meibion nid oedd iddynt: ac offeiriadodd Eleasar ac Itha¬mar yng ngŵydd Aaron eu tad.

3:5 A’r ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd,

3:6 Nesâ lwyth Lefi, a gwna iddo sefyll gerbron Aaron yr offeiriad, fel y gwasanaethont ef.

3:7 A hwy a gadwant ei gadwraeth ef, a chadwraeth yr holl gynulleidfa, o flaen pabell y cyfarfod, i wneuthur gwasanaeth y tabernacl.

3:8 A chadwant holl ddodrefn pabell y cyfarfod, a chadwraeth meibion Israel, i wasanaethu gwasanaeth y tabernacl.

3:9 A thi a roddi’r Lefiaid i Aaron, ac i’w feibion: y rhai hyn sydd wedi eu rhoddi yn rhodd iddo ef o feibion Israel.

3:10 Ac urdda di Aaron a’i feibion i gadw eu hoffeiriadaeth: a’r dieithrddyn a ddelo yn agos, a roddir i farw.

3:11 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, gan ddywedyd,

3:12 Ac wele, mi a gymerais y Lefiaid o blith meibion Israel, yn lle pob cyntaf-anedig, sef pob cyntaf a agoro’r groth o feibion Israel; am hynny y Lefiaid a fyddant eiddof fi:

3:13 Canys eiddof fi yw pob cyntaf-anedig. Ar y dydd y trewais y cyntaf-anedig yn nhir yr Aifft, cysegrais i mi fy hun bob cyntaf-anedig yn Israel o ddyn ac anifail: eiddof fi ydynt: myfi yw yr ARGLWYDD.

3:14 Yr ARGLWYDD hefyd a lefarodd wrth Moses yn anialwch Sinai, gan ddy¬wedyd.

3:15 Cyfrif feibion Lefi yn ôl tŷ eu tadau, trwy eu teuluoedd: cyfrif hwynt, bob gwryw, o fab misyriad ac uchod.

3:16 A Moses a’u cyfrifodd hwynt wrth air yr ARGLWYDD, fel y gorchmynasid iddo.

3:17 A’r rhai hyn oedd feibion Lefi wrth eu henwau; Gerson, a Cohath, a Merari.

3:18 A dyma enwau meibion Gerson, yn ôl eu teuluoedd; Libni a Simei.

3:19 A meibion Cohath, yn ôl eu teulu¬oedd; Amram, Ishar, Hebron, ac Ussiel.

3:20 A meibion Merari, yn ôl eu teuluoedd; Mahli a Musi. Dyma deuluoedd Lefi, wrth dŷ eu tadau.

3:21 O Gerson y daeth tylwyth y Libniaid, a thylwyth y Simiaid: dyma deuluoedd y Gersoniaid.

3:22 Eu rhifedigion hwynt, dan rif pob gwryw o fab misyriad ac uchod, eu rhifedigion, meddaf, oedd saith mil a phum cant.

3:23 Teuluoedd y Gersoniaid a wersyllant ar y tu ôl i’r tabernacl tua’r gorllewin.

3:24 A phennaeth tŷ tad y Gersoniaid fydd Eliasaff mab Lael.

3:25 A chadwraeth meibion Gerson, ym mhabell y cyfarfod, fydd y tabernacl, a’r babell, ei tho hefyd, a chaeadlen drws pabell y cyfarfod,

3:26 A llenni’r cynteddfa, a chaeadlen drws y cynteddfa, yr hwn sydd ynghylch y tabernacl, a’r allor o amgylch, a’i rhaffau i’w holl wasanaeth.

3:27 Ac o Cohath y daeth tylwyth yr Amramiaid, a thylwyth yr Ishariaid, a thylwyth yr Hebroniaid, a thylwyth yr Ussieliaid: dyma dylwyth y Cohathiaid.

3:28 Rhifedi yr holl wrywiaid, o fab misyriad ac uchod, oedd wyth mil a chwe chant, yn cadw cadwraeth y cysegr.

3:29 Teuluoedd meibion Cohath a wersyllant ar ystlys y tabernacl tua’r deau.

3:30 A phennaeth tŷ tad tylwyth y Cohathiaid fydd Elisaffan mab Ussiel.

3:31 A’u cadwraeth hwynt fydd yr arch, a’r bwrdd, a’r canhwyllbren, a’r allorau, a llestri’r cysegr, y rhai y gwasanaethant â hwynt, a’r gaeadlen, a’i holl wasanaeth.

3:32 A phennaf ar benaethiaid y Lefiaid fydd Eleasar mab Aaron yr offeiriad; a llywodraeth ar geidwaid cadwraeth y cysegr fydd iddo ef.

3:33 O Merari y daeth tylwyth y Mahliaid, a thylwyth y Musiaid: dyma dylwyth Merari.

3:34 A’u rhifedigion hwynt, wrth gyfrif pob gwryw, o fab misyriad ac uchod, oedd chwe mil a deucant.

3:35 A phennaeth tŷ tad tylwyth Merari fydd Suriel mab Abihael.