Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/150

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


chudd o groen daearfoch, a gosodant ar drosol.

4:13 A thynnant allan ludw yr allor, a thaenant arni wisg borffor.

4:14 A rhoddant arni ei holl lestri, â’r rhai y gwasanaethant hi, sef y pedyll tân, y cigweiniau, a’r rhawiau, a’r cawgiau, ie, holl lestri’r allor; a thaenant arni orchudd o groen daearfoch, a gosodant ei throsolion wrthi.

4:15 Pan ddarffo i Aaron ac i’w feibion orchuddio’r cysegr, a holl ddodrefn y cysegr, pan gychwynno’r gwersyll; wedi hynny deued meibion Cohath i’w dwyn hwynt: ond na chyffyrddant â’r hyn a fyddo cysegredig, rhag iddynt farw. Dyma faich meibion Cohath ym mhabell y cyfarfod.

4:16 Ac i swydd Eleasar mab Aaron yr offeiriad y perthyn olew y goleuni, a’r arogl-darth peraidd, a’r bwyd-offrwrn gwastadol, ac olew yr eneiniad, a goruchwyliaeth yr holl dabernacl, a’r hyn oll fydd ynddo, yn y cysegr, ac yn ei ddod¬refn.

4:17 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses ac Aaron, gan ddywedyd,

4:18 Na thorrwch ymaith lwyth tylwyth y Cohathiaid o blith y Lefiaid:

4:19 Ond hyn a wnewch iddynt, fel y byddont fyw, ac na fyddont feirw, pan nesânt at y pethau sancteiddiolaf: Aaron a’i feibion a ânt i mewn, ac a’u gosodant hwy bob un ar ei wasanaeth ac ar ei glud.

4:20 Ond nac ânt i edrych pan fydder yn gorchuddio’r hyn sydd gysegredig, rhag marw ohonynt.

4:21 A’r ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd,

4:22 Cymer nifer meibion Gerson hefyd, trwy dŷ eu tadau, wrth eu teuluoedd;

4:23 O fab dengmlwydd ar hugain ac uchod, hyd fab dengmlwydd a deugain, y rhifi hwynt; pob un a ddêl i ddwyn swydd, i wasanaethu gwasanaeth ym mhabell y cyfarfod.

4:24 Dyma weinidogaeth tylwyth y Gersoniaid, o wasanaeth ac o glud.

4:25 Sef dwyn ohonynt lenni’r tabernacl, a phabell y cyfarfod, ei len do ef, a’r to o grwyn daearfoch, yr hwn sydd yn uchaf arno, a chuddlen drws pabell y cyfarfod,

4:26 A llenni’r cynteddfa, a chaeadlen drws porth y cynteddfa, yr hwn sydd ynghylch y tabernacl, a’r allor o amgylch, a’i rhaffau, a holl offer eu gwasanaeth hwynt, a’r hyn oll a wnaed iddynt: felly y gwasanaethant hwy.

4:27 Wrth orchymyn Aaron a’i feibion y bydd holl wasanaeth meibion y Gersoniaid, yn eu holl glud, ac yn eu holl wasan¬aeth: a dodwch atynt eu holl glud i’w cadw.

4:28 Dyma wasanaeth tylwyth meibion Gerson ym mhabell y cyfarfod; ac ar law Ithamar mab Aaron yr offeiriad y bydd eu llywodraethu hwynt.

4:29 A meibion Merari, trwy eu teu¬luoedd, wrth dŷ eu tadau, y cyfrifi hwynt;

4:30 O fab dengmlwydd ar hugain ac uchod, hyd fab dengmlwydd a deugain, y rhifi hwynt; pob un a ddêl i ddwyn swydd, i wasanaethu gwasanaeth pabell y cyfarfod.

4:31 A dyma oruchwyliaeth eu clud hwynt, yn eu holl wasanaeth ym mhabell y cyfarfod; sef ystyllod y tabernacl, a’i farrau, a’i golofnau, a’i forteisiau,

4:32 A cholofnau y cynteddfa oddi am¬gylch, a’u morteisiau, a’u hoelion, a’u rhaffau, ynghyd â’u holl offer, ac ynghyd â’u holl wasanaeth: rhifwch hefyd y dodrefn erbyn eu henwau y rhai a gadwant ac a gludant hwy.

4:33 Dyma wasanaeth tylwyth meibion Merari, yn eu holl weinidogaeth ym mhabell y cyfarfod, dan law Ithamar mab Aaron yr offeiriad.

4:34 A rhifodd Moses ac Aaron, a phenaethiaid y gynulleidfa, feibion Co¬hath, trwy eu teuluoedd, ac yn ôl tŷ eu tadau:

4:35 O fab dengmlwydd ar hugain ac uchod, hyd fab dengmlwydd a deugain, sef pob un a ddelai mewn swydd i wasanaethu ym mhabell y cyfarfod:

4:36 A’u rhifedigion trwy eu teuluoedd, oedd ddwy fil saith gant a deg a deugain.

4:37 Dyma rifedigion tylwyth y Cohathiaid, sef pob gwasanaethydd ym mhabell y cyfarfod; y rhai a rifodd Moses ac Aaron, wrth orchymyn yr ARGLWYDD trwy law Moses.

4:38 Rhifedigion meibion Gerson hefyd, trwy eu teuluoedd, ac yn ôl tŷ eu. tadau;

4:39 O fab dengmlwydd ar hugain ac uchod, hyd fab dengmlwydd a deugain, sef pob un a ddelai mewn swydd i wasanaethu ym mhabell y cyfarfod: