Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/151

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


4:40 A’u rhifedigion hwynt trwy eu teuluoedd, yn ôl tŷ eu tadau, oeddynt ddwy fil a chwe chant a deg ar hugain.

4:41 Dyma rifedigion tylwyth meibion Gerson, sef pob gwasanaethydd ym, mhabell y cyfarfod; y rhai a rifodd Moses ac Aaron, wrth orchymyn yr ARGLWYDD.

4:42 A rhifedigion tylwyth meibion. Merari, trwy eu teuluoedd, yn ôl tŷ eu tadau;

4:43 O fab dengmlwydd ar hugain ac uchod, hyd fab dengmlwydd a deugain, sef pob un a ddelai mewn swydd i wasan¬aethu ym mhabell y cyfarfod:

4:44 A’u rhifedigion hwynt trwy eu teuluoedd, oeddynt dair mil a dau cant.

4:45 Dyma rifedigion tylwyth meibion Merari, y rhai a rifodd Moses ac Aaron, wrth orchymyn yr ARGLWYDD trwy law Moses.

4:46 Yr holl rifedigion, y rhai a rifodd Moses ac Aaron, a phenaethiaid Israel, o’r Lefiaid, trwy eu teuluoedd, ac yn ôl tŷ eu tadau;

4:47 O fab dengmlwydd ar hugain ac uchod, hyd fab dengmlwydd a deugain, sef pob un a ddelai i wneuthur gwaith gwasanaeth, neu waith clud ym mhabell. y cyfarfod:

4:48 A’u rhifedigion oeddynt wyth mil pum cant a phedwar ugain.

4:49 Wnh orchymyn yr ARGLWYDD, trwy law Moses y rhifodd efe hwy, pob un wrth ei wasanaeth, ac wrth ei glud: fel hyn y rhifwyd hwynt, fel y gorchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses.


PENNOD 5 5:1 A’R ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd,

5:2 Gorchymyn i feibion Israel, anfon allan o’r gwersyll bob gwahanglwyfus, a phob un y byddo diferlif arno, a phob un a halogir wrth y marw.

5:3 Yn wryw ac yn fenyw yr anfonwch hwynt, allan o’r gwersyll yr anfonwch hwynt; fel na halogont eu gwersylloedd, y rhai yr ydwyf fi yn preswylio yn eu plith.

5:4 A meibion Israel a wnaethant felly, ac a’u hanfonasant hwynt i’r tu allan i’r gwersyll: megis y llefarodd yr ARGLWYDO wrth Moses, felly y gwnaeth meibion Israel.

5:5 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

5:6 Llefara wrth feibion Israel, Os gŵr neu wraig a wna un o holl bechodau dynol, gan wneuthur camwedd yn erbyn yr ARGLWYDD, a bod o’r enaid hwnnw yn euog:

5:7 Yna cyffesant eu pechod a wnaethant; a rhodded yn ei ôl yr hyn a fyddo efe euog ohono erbyn ei ben, a chwaneged ei bumed ran ato, a rhodded i’r hwn y gwnaeth efe gam ag ef.

5:8 Ac oni bydd i’r gŵr gyfnesaf i dalu am y camwedd iddo, yr iawn am y canu wedd yr hwn a delir i’r ARGLWYDD, fydd eiddo yr offeiriad; heblaw yr hwrdd cymod yr hwn y gwna efe gymod ag ef trosto.

5:9 A phob offrwm dyrchafael, o holl sanctaidd bethau meibion Israel, y rhai a offrymant at yr offeiriad, fydd eiddo ef.

5:10 A sancteiddio gŵr, eiddo ef fyddant: hyn a roddo neb i’r offeiriad, eiddo ef fydd.

5:11 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, gan ddywedyd,

5:12 Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt, Pob gŵr pan wyro ei wraig ef, a gwneuthur bai yn ei erbyn ef;

5:13 A bod i ŵr a wnelo â hi, a bod yn guddiedig o olwg ei gŵr hi, ac yn gyfrinachol, a hithau wedi ei halogi, ac heb dyst yn ei herbyn, a hithau heb dyst yn ei herbyn, heb ei dal ar ei gweithred;

5:14 A dyfod gwŷn eiddigedd arno, ac eiddigeddu ohono wrth ei wraig, a hithau wedi ei halogi; neu ddyfod ysbryd eidd¬igedd arno, ac eiddigeddu ohono wrth ei wraig, a hithau heb ei halogi:

5:15 Yna dyged y gŵr ei wraig at yr offeiriad, a dyged ei hoffrwm drosti hi, degfed ran effa o flawd haidd: na thywallted olew arno, ac na rodded thus arno; canys offrwm eiddigedd yw, offrwm cof yn coffáu anwiredd.

5:16 A nesaed yr offeiriad hi, a phared iddi sefyll gerbron yr ARGLWYDD.

5:17 A chymered yr offeiriad ddwfr sanctaidd mewn llestr pridd, a chymered yr offeiriad o’r llwch fyddo ar lawr y tabernacl, a rhodded yn y dwfr.

5:18 A phared yr offeiriad i’r wraig sefyll gerbron yr ARGLWYDD, a