Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/157

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


º1 ??A’r ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses yn anialwch Sinai, yn yr ail flwyddyn wedi eu dyfod hwynt allan o dir yr Aifft, ar y mis cyntaf, gan ddywedyd,

º2 Cadwed meibion Israel y Pasg hefyd yn ei dymor.

º3 Ar y pedwerydd dydd ar ddeg o’r mis hwn, yn y cyfnos, y cedwch ef yn ei dymor: yn ôl ei holl ddeddfau, ac yn ôl ei holl ddefodau, y cedwch ef.

º4 A llefarodd Moses wrth feibion Israel am gadw y Pasg. ;

º5 A chadwasant y Pasg ar y mis cyntaf,’ ar y pedwerydd dydd ar ddeg o’r mis, yn y cyfnos, yn anialwch Sinai: yn ôl yr hyn oll a orchmynasai yr ARGLWYDD wrth Moses, felly y gwnaeth meibion Israel.

º6Ac yr oedd dynion, y rhai oedd wedi eu halogi wrth gelain dyn, fel na allent gadw y Pasg ar y dydd hwnnw: a hwy a ddaethant gerbron Moses, a cherbron Aaron, ar y dydd hwnnw.

º7 A’r dynion hynny a ddywedasant wrtho, Yr ydym ni wedi ein halogi wrth gorff dyn marw: paham y’n gwaherddir rhag offrymu offrwm i’r ARGLWYDD yn ei dymor ymysg meibion Israel? ;

º8 A dywedodd Moses wrthynt, Sefwch, a mi a wrandawaf beth a "orchmynno’r ARGLWYDD o’ch plegid.

º9 A’r ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd,

º10 Llefara wrth feibion Israel, gan ddywedyd. Pan fyddo neb wedi ei halogi gan gorff marw, neu neb ohonoch neu o’ch hiliogaeth mewn ffordd bell, eto cadwed Basg i’r ARGLWYDD.

º11 Ar y pedwerydd dydd ar ddeg o’r ail fis. yn y cyfnos, y cadwant ef: ynghyd â bara croyw a dail chwerwon y bwytant ef.

º12 Na weddillant ddim ohono hyd y bore, ac na thorrant asgwrn ohono: yn ôl holl ddeddf y Pasg y cadwant ef.

º13 A’r gŵr a fyddo glan, ac heb fod mewn taith, ac a beidio â chadw y Pasg, torrir ymaith yr enaid hwnnw o fysg ei bobl, am na offrymodd offrwm yr ARGLWYDD yn ei dymor: ei bechod a ddwg y gŵr hwnnw.

º14 A phan ymdeithio dieithr gyda chwi, ac ewyllysio cadw Pasg i’r ARGLWYDD, fel y byddo deddf y Pasg a’i ddefod, felly y ceidw: yr un. ddeddf fydd i chwi, sef i’r dieithr ac i’r un fydd a’i enedigaeth a’r wlad.

º15 Ac ar y dydd y codwyd y tabernad, y cwmwl a gaeodd am y tabernad dros babell y dystiolaeth; a’r hwyr yr ydoedd ar y tabernad megis gwelediad tan hyd y bore.

º16 Felly yr ydoedd yn wastadol; y cwmwl a gaeai amdano y dydd, a’r gwelediad tan y nos.

º17 A phan gyfodai’r cwmwl oddi ar y babell, wedi hynny y cychwynnai meib¬ion Israel: ac yn y lle yr arhosai y cwmwl ynddo, yno y gwersyllai meibion Israel.

º18 Wrth orchymyn yr ARGLWYDD y cychwynnai meibion Israel, ac wrth orchymyn yr ARGLWYDD y gwersyllent: yr holl ddyddiau yr arhosai y cwmwl ar y tabernad, yr arhosent yn y gwersyll.

º19 A phan drigai y cwmwl yn hir ar y tabernad lawer o ddyddiau, yna meibion Israel a gadwent wyliadwriaeth yr ARGLWYDD, ac ni chychwynnent.

º20 Ac os byddai’r cwmwl ychydig ddydd¬iau ar y tabernad, wrth orchymyn yr ARGLWYDD y gwersyllent, ac wrth orchy¬myn yr ARGLWYDD y cychwynnent.

º21 Hefyd os byddai’r cwmwl o hwyr hyd fore, a chyfodi o’r cwmwl y bore, hwythau a symudcnt: pa un bynnag ai dydd ai nos fyddai pan gyfodai’r cwmwl, yna y cychwynnent.

º22 Os deuddydd, os mis, os blwyddyn fyddai, tra y trigai’r cwmwl ar y tabernad, gan aros arno, meibion Israel a arhosent yn eu pebyll, ac ni chychwynnent: ond pan godai efe, y cychwynnent.

º23 Wrth air yr ARGLWYDD y gwersyllent, ac wrth air yr ARGLWYDD y cychwynnent’: felly y cadwent wyliadwriaeth yr ARGLWYDD, yn ôl gair yr ARGLWYDD trwy law Moses.

PENNOD 10 **1 A LLEFARODD yr ARGLWYDD wrdi

º1 Moses, gan ddywedyd,

º2 Gwna i ti ddau utgorn arian, yn gyfanwaith y gwnei hwynt: a byddant i ti i alw y gynulleidfa ynghyd, ac i beri i’r gwersylloedd gychwyn. :