Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/158

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


º3 A phan ganant â hwynt, yr ymgasgl yr holl gynulleidfa atat, wrth ddrws pabell y cyfarfod.

º4 Ondosagunycanant;ynaytywysogion, sef penaethiaid miloedd Israel, a ymgasglant.

º5 Pan ganoch larwm; yna y gwersyll¬oedd, y rhai a wersyllant tua’r dwyrain, a gychwynnant.

º6 Pan ganoch larwm yr ail waith; yna y gwersylloedd, y rhai a wersyllant tua’r deau, a gychwynnant: larwm a ganant hwy wrth eu cychwyn.

º7 Ac wrth alw ynghyd y gynulleidfa,, cenwch yr utgyrn; ond na chenwch larwm.

º8 A meibion Aaron, yr offeiriaid, a ganant ar yr utgyrn; a byddant i chwi yn ddeddf dragwyddol trwy eich cenedlaethau.

º9 Hefyd pan eloch i ryfel yn eich gwlad yn erbyn y gorthrymwr a’ch gorthrymo chwi; cenwch larwm mewn utgyrn: yna y coffeir chwi gerbron yr ARGLWYDD eich Duw, ac yr achubir chwi rhag eich gelynion.

º10 Ar ddydd eich llawenydd hefyd, ac ar eich gwyliau gosodedig, ac ar ddechrau eich misoedd, y cenwch ar yr utgym uwchben eich offrymau poeth, ac uwch ben eich aberthau hedd; a byddant i chwi yn goffadwriaeth gerbron eich Duw: myfjt yw yr ARGLWYDD eich Duw.

º11 A bu yn yr ail flwyddyn, sef yr ail fis, ar yr ugeinfed dydd o’r mis, gyfodi o’r cw.m.wl oddi ar dabernad y dystiolaeth.

º12 A meibion Israel a gychwynasant i’w taith o anialwch Sinai; a’r cwmwl a arhosodd yn anialwch Paran.

º13 Felly y cychwynasant y waith gyntaf, wrth air yr ARGLWYDD trwy law Moses.

º14 Ac yn gyntaf y cychwynnodd lluman gwersyll meibion Jwda yn ôl eu lluoedd: ac ar ei lu ef yr ydoedd Nahson mab Aminadab.

º15 Ac ar lu llwyth meibion Issachar, Nethaneel mab Suar.

º16 Ac ar lu llwyth meibion Sabulon, Ehab mab Helen.

º17 Yna y tynnwyd i lawr y tabernad; a meibion Gerson a meibion Merari a gychwynasant, gan ddwyn y tabernad.

º18asYna y cychwynnodd lluman gwer¬syll Reuben yn ôl eu lluoedd: ac yr ydoedd ar ei lu ef Elisur mab Sedeur.

º19 Ac ar lu llwyth meibion Simeon, Selumiel mab Sunsadai.

º20 Ac ar lu llwyth meibion Gad, Blia-saff mab Deuel.

º21 A’r Cohathiaid a gychwynasant, gan ddwyn y cysegr; a’r lleill a godent y tabernacl, tra fyddent hwy yn dyfod.

º22 Yna lluman gwersyll meibion Effraim a gychwynnodd yn ôl eu lluoedd: ac yr oedd ar ei lu ef Ehsama mab Ammihud.,

º23 Ac ar lu llwyth meibion ManassC) Gamaliel mab Pedasur.

º24 Ac ar lu liwyth meibion Benjamin, Abidan mab Gideoni.

º25 Yna lluman gwersyll meibion Dan, yn olaf o’r holl wersyUoedd, a gychwynnodd yn ôl eu lluoedd: ac yr ydoedd ar ei lu ef Ahieser mab Am-misadai.

º26 Ac ar lu llwyth meibion Aser, Pagiel mab Ocran.

º27 Ac ar lu llwyth meibion Nafftali, Ahira mab Enan.

º28 Dyma gychwyniadau meibion Israel yn ôl eu lluoedd, pan gychwynasant.

º29 A dywedodd Moses wrth Hobab, mab Raguel y Midianiad, chwegrwn Moses, Myned yr ydym i’r lle am yr hwn y dywedodd yr ARGLWYDD, Rhoddaf hwnnw i chwi: tyred gyda ni, a gwnawn ddaioni i ti; canys llefarodd yr ARGLWYDD ddaioni am Israel.

º30 Dywedodd yntau wrtho, Nid af ddim; ond i’m gwlad fy hun, ac at fy nghenedl fy hun, yr af.

º31 Ac efe a ddywedodd, Na ad ni, atolwg; canys ti a adwaenost ein gwersyllfaoedd yn yr anialwch, ac a fyddi yn lle llygaid i ni,

º32 A phan ddelych gyda ni, a dyfod o’r daioni hwnnw, yr hwn a wna’r ARGLWYDD i ni, ninnau a wnawn ddaioni i tithau.

º33 A hwy a aethant oddi wrth fynydd yr ARGLWYDD daith tri diwrnod: ac arch cyfamod yr ARGLWYDD oedd yn myned o’u blaen hwynt daith tri diwrnod, i chwilio am orffwysfa iddynt.

º34 A chwmwl yr ARGLWYDD oedd arnynt y dydd, pan elent o’r gwersyll.

º35 A hefyd pan gychwynnai yr arch, Moses a ddywedai, Cyfod,