Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/163

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

º24 Ond fy ngwas Caleb, nrn fnd yohryd arall gydag ef, ac iddo fy nshyll.iwn ddilyn, dygaf ef i’r tir y daeth iddo: a’i had a’i hetifedda of.


º25 (Ond y mae’r Amaleciaid a’r Canaaneaid yn trigo yn y dyffryn;) yfory trowch, ac ewch i’r diffeithwch, ar hyd ffordd y môr coch.

º26 A’r ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, ac wrth Aaron, gan ddywedyd,

º27 Pa hyd y cyd-ddygaf a’r gynulleidfa ddrygionus hon sydd yn tuchan i’m herbyn? clywais duchan meibion Israel, y rhai sydd yn tuchan i’m herbyn.

º28 Dywed wrthynt, Fel mai byw fi, medd yr ARGLWYDD, fel y llefarasoch yn fy nghlustiau, felly y gwnaf i chwi.

º29 Yn y diffeithwch hwn y cwymp eich celaneddau: a’ch holl rifedigion trwy eich holl rif, o fab ugain mlwydd ac uchod, y rhai a duchanasoch yn & erbyn,

º30 Diau ni ddeuwch chwi i’r tir am yr hwn y codais fy llaw, am wneuthur i chwi breswylio ynddo, ond Caleb mab Jeffunne, a Josua mab Nun.

º31 Ond eich plant chwi, y rhai y dywedasoch y byddent yn ysbail, hwynt-hwy a ddygaf i’r wlad, a hwy a gânt adnabod y tir a ddirmygasoch chwi.

º32 A’ch celaneddau chwi a gwympant yn y diffeithwch hwn.

º33 A’ch plant chwi a fugeilia yn y diffeithwch ddeugain mlynedd, ac a ddygant gosb eich puteindra chwi, nes darfod eich celaneddau chwi yn y diffeithwch.

º34 Yn ôl rhifedi’r dyddiau y chwiliasoch y tir, sef deugain niwrnod, (pob diwrnod am flwyddyn,) y dygwch eich anwireddau, sef deugain mlynedd; a chewch wybod toriad fy ngair i.

º35 Myfi yr ARGLWYDD a leferais, diau y gwnaf hyn i’r holl gynulleidfa ddryg¬ionus yma, sydd wedi ymgynnull i’m herbyn i: yn y diffeithwch hwn y darfyddant, ac yno y byddant feirw.

º36 A’r dynion a anfonodd Moses i chwilio’r tir, y rhai a ddychwelasant, ac a wnaethant i’r holl dorf duchan yn ei erbyn ef, gan roddi allan anair am y tir;

º37 Y dynion, meddaf, y rhai a roddasant allan anair drwg i’r tir, a fuant feirw o’r pla, gerbron yr ARGLWYDD.

º38 Ond Josua mab Nun, a Chaleb mab Jeffunne, a fuant fyw o’r gwŷr hyn a aethant i chwilio y tir.

º39 A Moses a lefarodd y geiriau hyn wrth holl feibion Israel: a’r bobl a alarodd yn ddirfawr.

º40 A chodasant yn fore i fyned i ben y mynydd, gan ddywedyd, Wele ni, a ni a awn i fyny i’r lle am yr hwn y dywedodd yr ARGLWYDD : canys ni a bechasom.

º41 A dywedodd Moses, Paham yr ydych fel hyn yn troseddu gair yr ARGLWYDD? a hyn ni lwydda.

º42 Nac ewch i fyny; canys nid yw yc ARGLWYDD yn eich plith: rhag eich taro o flaen eich gelynion.

º43 Canys yr Amaleciaid a’r Canaaneaid ydynt yno o’ch blaen chwi, a chwi a syrthiwch ar y cleddyf: canys am i chwi ddychwelyd oddi ar ôl yr ARGLWYDD, ni bydd yr ARGLWYDD gyda chwi.

º44 Eto rhyfygasant fyned i ben y mynydd: ond arch cyfamod yr ARGLWYDD, a Moses, ni symudasant o ganol y gwersyll.

º45 Yna y disgynnodd yr Amaleciaid a’t Canaaneaid, y rhai oedd yn preswylio yn y mynydd hwnnw, ac a’u trawsant, ac a’u difethasant hyd Horma.

PENNOD 15 º1 ??A’r ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd,

º2 Llefara wrth feibion, Israel, a dywed wrthynt, Pan ddeloch i dir eich preswylfod, yr hwn yr ydwyf fi yn ei roddi i chwi,

º3 Ac offrymu ohonoch aberth tanllyd i’r ARGLWYDD, offrwm poeth, neu aberth» wrth dalu adduned, neu mewn offrwm gwirfodd, neu ar eich gwyliau gosodedife gan wneuthur arogl peraidd i’r ARGLWYDD, o’r eidionau, neu o’r praidd:

º4 Yna offrymed yr hwn a offrymo ei rodd i’r ARGLWYDD, o beillidid ddegfed ran, wedi ei gymysgu trwy bedwaredd ran hin o olew, yn fwyd-offrwm.

º5 Ac offrwm di gyda’r offrwm poeth» neu yr aberth, bedwaredd