Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/164

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

ran hin o wia am bob oen, yn ddiod-offrwrn.


º6 A thi a offrymi yn fwyd-offrwm gyda hwrdd, o bieilliaid ddwy ddegfed ran, wedi ei gymysgu trwy drydedd ran hin o olew. ;

º7 A thrydedd ran hin o win yn ddiod-offrwm, a offrymi yn arogl peraidd i’r ARGLWYDD.

º8 A phan ddarperych lo buwch yn offrwrn poeth, neu yn aberth yn talu adduned, neu aberth hedd i’r ARGLWYDD,

º9 Yna offrymed yn fwyd-offrwm gyda llo y fuwch, o beilliaid dair degfed ran wedi ei gymysgu trwy hanner hin o olew.

º10 Ac offrwm hanner hin o win yn ddiod-offrwm, yn aberth tanllyd, o arogl peraidd i’r ARGLWYDD.

º11 Felly y gwneir am bob ych, neu am bob hwrdd, neu am oen, neu am fyn.

º12 Yn ôl y rhifedi a ddarparoch, felly y gwnewch i bob un, yn ôl eu rhifedi.

º13 Pob priodor a wna’r pethau hyn felly, wrth offrymu aberth tanllyd o arogl peraidd i’r ARGLWYDD.

º14 A phan ymdeithio dieithrddyn, neu yr hwn sydd yn eich plith trwy eich cenedlaethau, a darparu aberth tanllyd o arogl peraidd i’r ARGLWYDD; fel y gwneloch chwi, felly gwnaed yntau.

º15 Yr un ddeddffydd i chwi o’r dyrfa, ac i’r ymdeithydd dieithr; deddf dragwyddol yw trwy eich cenedlaethau: megis yr ydych chwi, felly y bydd y dieithr gerbron yr ARGLWYDD.

º16 Un gyfraith, ac un ddefod, fydd i chwi, ac i’r ymdeithydd a ymdeithio gyda chwi.

º17 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

º18 Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt. Pan ddeloch i’r tir yr ydwyf yn eich dwyn chwi iddo;

º19 Yna pan fwytaoch o fara’r tir, y dyrchefwch offrwm dyrchafael i’r ARGLWYDD.

º20 O flaenion eich toes yr offrymwch deisen yn offrwm dyrchafael: fel offrwra dyrchafael y llawr dyrnu, felly y dyrchef¬wch hithau.

º21 O ddechrau eich toes y rhoddwch i’r ARGLWYDD offrwra dyrchafael trwy eich cenedlaethau.

º22 U A phan eloch dros y ffordd, ac na wneloch yr holl orchmynion hyn, y rhai a lefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses,

º23 Sef yr hyn oll a orchmynnodd yr ARGLWYDD i chwi trwy law Moses, o’r < dydd y gorchmynnodd yr ARGLWYDD, ac o hynny allan, trwy eich cenedlaethau;

º24 Yna bydded, os allan o olwg y gynulleidfa y gwnaed dim trwy anwybod, i’r holl gynulleidfa ddarparu un bustach, ieuanc yn offrwm poeth, i fod yn arogl peraidd i’r ARGLWYDD, a’i fwyd-offrwm, a’i ddiod-offrwm, wrth y ddefod, ac un bwch geifr yn bech-aberth. !

º25 A gwnaed yr offeiriad gymod dros holl gynulleidfa mcibion Israel, a maddeuir iddynt; canys anwybodaeth yw: a dygant eu hoffrwm, aberth tanllyd i’r ARGLWYDD, a’u pechaberth, gerbron yr ARGLWYDD, am eu hanwybodaeth.

º26 A maddeuir i holl gynulleidfa meibion Israel, ac i’r dieithr a ym¬deithio yn eu mysg; canys digwyddodd i’r holl bobl trwy anwybod.

º27 Ond os un dyn a becha ttwx amryfusedd; yna offrymed afr flwydd yn offrwm dros bechod.

º28 A gwnaed yr offeiriad gymod dros y dyn a bccho yn amryfus, pan becho trwy amryfusedd gerbron yr ARGLWYDD, gan wneuthur cymod drosto; a maddeuir iddo. .

º29 Yr hwn a aned o feibion Israel, a’Sr dieithr a ymdeithio yn eu mysg, UB gyfraith fydd i chwi am wneuthur pechod trwy amryfusedd.

º30Ond y dyn a wnel bechod mewn rhyfyg, o briodor, neu o ddieithr; cablu yr ARGLWYDD y mae: torrer ymaith y dyn hwnnw o fysg ei bobl.

º31 Oherwydd iddo ddiystyru gair yr ARGLWYDD, a thorri ei orchymyn ef; llwyr dorrer ymaith y dyn hwnnw: ei anwiredd fydd arno.

º32 Fel yr ydoedd meibion Israel yn y diffeithwch, cawsant ŵr yn cynuta ar y dydd Saboth.

º33 A’r rhai a’i cawsant ef, a’i dygasant ef, sef y cynutwr, at Moses, ac at Aaron, ac at yr holl gynulleidfa.

º34 Ac a’i dodasant ef mewn dalfa, am nad oedd hysbys beth a wneid iddo.

º35 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, Lladder y gŵr yn farw: llabyddied yr holl gynulleidfa ef a meini o’r tu allan i’r gwersyll.