Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/165

From Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


º36 A’r holl gynulleidfa a’i dygasant ef i’r tu allan i’r gwersyll, ac a’i llabyddiasant ef a meini, fel y bu efe farw; megis y gorchmynnodd yr ARGLWYDD wrth Moses.

º37 (f A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,, ;

º38 Llefara wrth feibion Israel, a dywed wrthynt, am wneuthur iddynt eddi ar odre eu dillad, trwy eu cenedlaethau, a rhoddant bleth o sidan glas ar eddi y godre.

º39 A bydded i chwi yn rhidens, i edrych arno, ac i gofio holl orchmynion yr ARGLWYDD, ac i’w gwneuthur hwynt; ac na chwiliwch yn ôl eich calonnan eich hunain, nac yn ôl eich llygaid eich hunain, y rhai yr ydych yn puteinio ar eu hoi:

º40 Fel y cofioch ac y gwneloch fy holl orchmynion i, ac y byddoch sanctaidd i’ch Duw.

º41 Myfi ydyw yr ARGLWYDD eich Duw» yr hwn a’ch dygais chwi allan o dir yr Aifft, i fod i chwi yn DDUW : myfi yw yr ARGLWYDD eich Duw.

PENNOD 16 º1 YNA Cora, mab Ishar, mab Cohath, mab Lefi; a Dathan ac Abiram, meibion Eli’ab, ac On mab Peleth, meibion Reuben, a gymerasant wyr:

º2 A hwy a godasant o flaen Moses, ynghyd â dau cant a deg a deugain o wŷr eraill o feibion Israel, penaethiaid y gynulleidfa, pendefigion y gymanfa, gwŷr enwog.

º3 Ac ymgasglasant yn erbyn Moses, ac yn erbyn Aaron, ac a ddywedasant wrthynt, Gormod i chwi hyn; canys y mae yr holl gynulleidfa yn sanctaidd bob un ohonynt, ac y mae yr ARGLWYDD yn eu mysg: paham yr ymgodwch goruweh cynulleidfa yr ARGLWYDD?

º4 A phan glybu Moses, efe a syrthiodd ar ei wyneb.

º5 Ac efe a lefarodd wrth Cora, ac wrth ei holl gynulleidfa ef, gan ddywedyd, Y bore y dengys yr ARGLWYDD yr hwn sydd eiddo ef, a’r sanctaidd; a phwy a ddylai nesau ato ef: canys yr hwn a ddewisodd efe, a nesa efe ato.

º6 Hyn a wnewch: Cymerwch i chwi, sef Cora a’i holl gynulleidfa, thuserau;

º7 A rhoddwch ynddynt dan, a gosodwch arnynt arogl-darth yfory gerbron yr ARGLWYDD: yna bydd i’r gŵr hwnnw fod yn sanctaidd, yr hwn a ddewiso yr ARGLWYDD : gormod i chwi hyn, meibion Lefi.

º8 A dywedodd Moses wrth Cora, Gwrandewch, atolwg, meibion Lefi.

º9 Ai bychan gennych neilltuo o DDUW Israel chwi oddi wrth gynulleidfa Israel, gan eich nesau chwi ato ei hun, i wasanaethu gwasanaeth tabernacl yr ARGLWYDD, ac i sefyll gerbron y gynulleidfa, i’w gwasanaethu hwynt?

º10 Canys efe a’th nesaodd di, a’th holl frodyr, meibion Lefi, gyda thi: ac a geisiwch chwi yr offeiriadaeth hefyd?

º11 Am hynny tydi a’th holl gynulleidfa ydych yn ymgynnull yn erbyn yr ARGLWYDD : ond Aaron, beth yw efe, i chwi i duchan yn ei erbyn?

º12 A Moses a anfonodd i alw am Dathan ac Abiram, meibion Eli’ab. Hwythau a ddywedasant, Ni ddeuwn ni ddim i fyny.

º13 Ai bychan yw dwyn ohonot ti ni i fyny o dir yn llifeirio o laeth a mêl, i’n lladd ni yn y diffeithwch, oddieithr hefyd arglwyddiaethu ohonot yn dost arnom ni?

º14 Eto ni ddygaist ni i dir yn llifeirio o laeth a mêl, ac ni roddaist i ni feddiant mewn maes na gwinllan: a dynni di lygaid y gwŷr hyn? ni ddeuwn ni i fyny ddim.

º15 Yna y digiodd Moses yn ddirfawr, ac y dywedodd wrth yr ARGLWXBR, Nac edrychtH-e’ahoffrwmhtvy; ni chymerais

º28 A dywedodd Moses, Wrth hyn y ii; —~»», »,,’ rT7oai < iun cewch wybod mai yr ARGLWYDD a’m ua asyn oddi arnynt,’ae: ni’ ddrygais un ohonynt. . "

º16 A dywedodd Moses wrth Cora, Bydd di a’th holl gynulleidfa gerbron yr ARGLWYDD, ti, a hwynt, ac Aaron, yfory.

º17 A chymerwch bob un ei thuser, a rhoddwch arnynt arogl-darth; a dyged pob un ei thuser gerbron yr ARGLWYDD, sef dau cant a deg a deugain o thuseraus dwg dithau hefyd, ac Aaron, bob un ei thuser.

º18 A chymerasant bob un ei thuser, a rhoddasant dan ynddynt,