Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/174

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

PENNOD 23 º1 A DYWEDODD Balaam wrth Bala < j i Adeilada i mi yma saith allor; i darpara i mi yma saith o fustych, a saiti o hyrddod.

º2 A gwnaeth Balac megis ag y dywed odd Balaam. Ac offrymodd Balac i Balaam fustach a hwrdd ar bob allor.

º3 A dywedodd Balaam wrth Balac, Saf di wrth dy boethoffrwm; myfi a af oddi yma: ond odid daw yr ARGLWYDD i’m cyfarfod; a mynegaf i ti pa air a ddangoso efe i mi. Ac efe a aeth i le uchel.

º4 A chyfarfu Duw a Balaam; a dywed¬odd Balaam wrtho, Darperais saith allor, ac aberthais fustach a hwrdd ar bob allor.

º5 A gosododd yr ARGLWYDD air yng ngenau Balaam; ac a ddywedodd, Dyi chwel at Balac, a dywed fel hyn.

º6 Ac efe a ddychwelodd ato. Ac wefej efe a holl dywysogion Moab yn sefyll wrth ei boethoffrwm.

º7 Ac efe a gymerodd ei ddameg, ac a ddywedodd, O Siria y cyrchodd Balae brenin Moab fyfi, o fynyddoedd y dwyrain, gan ddywedyd. Tyred, mell tithia i mi Jacob; tyred, a ffieiddia Israel.

º8 Pa fodd y rhegaf yr hwn ni regodA Duw? a pha fodd y ffieiddiaf yr hwn m ffieiddiodd yr ARGLWYDD?

º9 Canys o ben y creigiau y gwelaf ef, ac o’r bryniau yr edrychaf arno; wele bobl yn preswylio eu hun, ac heb eu cyfrif ynghyd â’r cenhedloedd.

º10 Pwy a rif lwch Jacob, a rhifedi pedwaredd ran Israel? Marw a wnelwyf o farwolaeth yr uniawn, a bydded fy niwedd fel yr eiddo yntau.

º11 A dywedodd Balac wrth Balaam,-Beth a wnaethost i mi? I regi fy ngelynion y’th gymerais; ac.wek, gan fendithio ti a’u bendithiaist.

º12 Ac efe a atebodd ac a ddywedodd, Onid yr hyn a osododd yr ARGLWYDD yn fy ngenau, sydd raid i mi edrych. ar ei ddywedyd?

º13 A dywedodd Balac wrtho ef, Tyredj atolwg, gyda myfi i le arall, lle y gwelych hwynt: oddi yno y cei weled eu cwr eithaf hwynt yn unig, ac ni chei eu gweled hwynt i gyd: rhega dithau hwynt i mi oddi yno.

º14 Ac efe a’i dug ef i faes amlwg, i ben bryn; ac a adeiladodd saith allor, ac a offrymodd fustach a hwrdd ar bob allor.

º15 Ac a ddywedodd wrth Balac, Saf yma wrth dy boethoffrwm, a mi a af acw i gyfarfod a’r ARGLWYDD.

º16 A chyfarfu yr ARGLWYDD a Balaam; ac a osododd air yn ei enau ef, ac a ddy¬wedodd, Dychwel at Balac, a dywed fel hyn.

º17 Ac efe a ddaeth ato. Ac wele efe yn sefyll wrth ei boethoffrwm, a thywysogion Moab gydag ef. A dywedodd Balac wrtho, Beth a ddywedodd yr ARGLWYDD?

º18 Yna y cymerodd efe ei ddameg, ac a ddywedodd, Cyfod, Balac, a gwrando; mab Sippor, clustymwrando a mi.

º19 Nid dyn yw Duw, i ddywedyd celwydd; na mab dyn, i edifarhau: a ddy¬wedodd efe, ac nis cyflawna? a lefarodd efe, ac oni chywira?

º20 Wele, cymerais arnaf fendithio; a bendithiodd efe; ac ni throaf fi hynny yn ei 61.

º21 Ni wel efe anwiredd yn Jacob, ac m wel drawsedd yn Israel; yr ARGLWYDD ei DDUW sydd gydag ef, ac y mae utgorflfloedd brenin yn eu mysg hwynt.

º22 Duw a’u dug hwynt allan o’r Aifft; megis nerth unicorn sydd iddo.

º23 Canys nid oes swyn yn erbyn Jacob, na dewiniaeth yn erbyn Israel: y pryd hwn y dywedir am Jacob, ac am Israel, Beth a wnaeth Duw!

º24 Wele, y bobl a gyfyd fel llew mawr, ac fel llew ieuanc yr ymgyfyd: ni orwedd nes bwyta o’r ysglyfaeth, ac yfed gwaed y lladdedigion.

º25 V\ A dywedodd Balac wrth Balaam, Gan regi na rega ef mwy; gan fendithio na fendithia ef chwaith.

º26 Yna yr atebold Balaam, ac a ddy¬wedodd wrth Balac, Oni fynegais i ti, gan ddywedyd, Yr hyn oll a lefaro yr ARGLWYDD, hynny a wnaf fi?

º27A dywedodd Balac wrth Balaam, Tyred, atolwg, mi a’th ddygaf i le arall; ond odid bodlon fydd gan DDUW i ti ei regi ef i mi oddi yno.

º28 A Balac a ddug Balaam i ben Peor, yr hwn sydd yn edrych tua’r diffeithwch.

º29 A dywedodd Balaam wrth Ba-