Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/173

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

ac a ddywedasant wrtho, Fel hyn y dywed Balac mab Sippor; Atolwg, na luddier di rhag dyfod ataf:

º17 Canys gan anrhydeddu y’th anrhydeddaf yn fawr; a’r hyn oll a ddywedech wrthyf, a wnaf: tyred dithau, atolwg, rhega i mi y bobl hyn.

º18 A Balaam a atebodd ac a ddywedodd wrth weision Balac, Pe rhoddai Balac i mi arian ac aur lonaid ei dŷ, ni allwn fyned dros air yr ARGLWYDD fy NUW, i wneuthur na bychan na mawr.

º19 Ond, atolwg, yn awr, arhoswch chwithau yma y nos hon; fel y caffwyf wybod beth a ddywedo yr ARGLWYDD wrthyf yn ychwaneg.

º20 A daeth Duw at Balaam liw nos, a dywedodd wrtho, Os i’th gyrchu di y daeth y dynion hyn, cyfod, dos gyda hwynt: ac er hynny y peth a lefarwyf wrthyt, hynny a wnei di. ‘

º21 Yna y cododd Balaam yn fore, ac a gyfrwyodd ei asen, ac a aeth gyda thywysogion Moab.

º22 A dig Duw a enynnodd, am iddo ef fyned: ac angel yr ARGLWYDD a safodd ar y ffordd i’w wrthwynebu ef; ac efe yn marchogaeth ar ei asen, a’i ddau lane gydag ef.

º23 A’r asen a welodd angel yr ARGLWYDD yn sefyll ar y ffordd, a’i gleddyf yn noeth yn ei law: a chiliodd yr asen allan o’r ffordd, ac a aeth i’r maes: a thrawodd Balaam yr asen, i’w throi i’r ffordd.

º24 Ac angel yr ARGLWYDD a safodd ar lwybr y gwinllannoedd, a magwyr o’r ddeutu.

º25 Pan welodd yr asen angel yr ARGLWYDD, yna hi a ymwasgodd at y fagwyr; ac a wasgodd droed Balaam wrth y fagwyr: ac efe a’i trawodd hi eilwaith.

º26 Ac angel yr ARGLWYDD a aeth ymhellach; ac a safodd mewn lle cyfyng, lle md oedd ffordd i gilio tua’r tu deau na’r tu aswy.

º27 A gwelodd yr asen angel yr ARGLWYDD, ac a orweddodd dan Balaam: yna yr enynnodd dig Balaam, ac efe a drawodd yr asen a ffon.

º28 A’r ARGLWYDD a agorodd safn yr asen; a hi a ddywedodd wnh Balaam!, Beth a wneuthum i ti, pan drewaist fi y tair gwaith hyn?

º29 A dywedodd Balaam wrth yr asen» Am i ti fy siomi. O na byddai gleddyf yn fy llaw; canys yn awr y’th laddwn.

º30 A dywedodd yr asen wrth Balaam, Onid myfi yw dy asen, yr hon y marchogaist arnaf er pan ydwyf eiddot ti, hyd y dydd hwn? gan arfer a arferais i wneuthur i ti fel hyn? Ac efe a ddywedodd Naddo.

º31 A’r ARGLWYDD a agorodd lygaid Balaam; ac efe a welodd angel yr ARGLWYDD yn sefyll ar y ffordd, a’i gleddyf noeth yn ei law: ac efe a ogwyddodd ei ben, ac a ymgrymodd ar ei wyneb. ‘

º32 A dywedodd angel yr ARGLWYBB wnho, Paham y trewaist dy asen y tani gwaith hyn? Wele, mi a ddeuthum allari yn wrthwynebydd i ti; canys cyfeiliornus yw’r ffordd hon yn fy ngolwg.

º33 A’r asen a’m gwelodd; ac a giliodd rhagof y tair gwaith hyn: oni buasai iddi gilio rhagof, diau yn awr y lladdaswn di, ac a’i gadawswn hi yn fyw.

º34 A Balaam a ddywedodd wrth angel yr ARGLWYDD, Pechais; oblegid ni wyddwn dy fod di yn sefyll ar y ffordd yn fy erbyn: ac yr awr hon, os drwg yw yn dŷ olwg, dychwelaf adref.

º35 A dywedodd angel yr ARGLWYDD wrth Balaam, DOS gyda’r dynion; a’r gair a lefarwyf wrthyt, hynny yn unig a leferi. Felly Balaam a aeth gyda thywysogion Balac.

º36 A chlybu Balac ddyfod Balaam! ac efe a aeth i’w gyfarfod ef i ddinas Moab; yr hon sydd ar ardal Arnon, yr hon sydd ar gŵr eithaf y terfyn.

º37 A dywedodd Balac wrth Balaam, Onid gan anfon yr anfonais atat i’th gyrchu? paham na ddeuit ti ataf? Oni allwn i dy wneuthur di yn anrhydeddus?

º38 A dywedodd Balaam wrth Balac, Wele, mi a ddeuthum atat: gan allu a allaf fi lefaru dim yr awr hon? y gair a osodo Duw yn fy ngenau, hwnnw a lefaraf fi.

º39 A Balaam a aeth gyda Balac; a hwy a ddaethant i GaerHusoth.

º40 A lladdodd Balac wartheg a defaid; ac a anfonodd ran i Balaam, ac i’r tywysogion oedd gydag ef.

º41 A’r bore Balac a gymerodd Balaam ac a aeth ag ef i fyny i uchelfeydd Baal’ fel y gwelai oddi yno gŵr eithaf y bobt.