Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/513

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

11:19 A’r porthorion, Accub, Talmon, a’u brodyr yn cadw y pyrth, oedd gant a deuddeg a thrigain.

11:20 A’r rhan arall o Israel, o’r offeiriaid ac o’r Lefiaid a drigent yn holl ddinasoedd Jwda, pob un yn ei etifeddiaeth.

11:21 Ond y Nethiniaid oeddynt yn aros yn y tŵr: Siha a Gispa oedd ar y Nethiniaid.

11:22 A swyddog y Lefiaid yn Jerwsalem, oedd Ussi mab Bani, fab Hasabeia, fab Mataneia, fab Micha: o feibion Asaff, y cantorion oedd ar waith tŷ DDUW.

11:23 Canys gorchymyn y brenin amdanynt hwy oedd, fod ordinhad safadwy i’r cantorion, dogn dydd yn ei ddydd.

11:24 A Phethaheia mab Mesesabeel, o feibion Sera mab Jwda, oedd wrth law y brenin ym mhob peth a berthynai i’r bobl.

11:25 Ac am y trefydd a’u meysydd, rhai o feibion Jwda a drigasant yng Nghaer-Arba a’i phentrefi, ac yn Dibon a’i phentrefi, ac yn Jecabseel a’i phentrefi,

11:26 Ac yn Jesua, ac ym Molada, ac yn Beth-phelet,

11:27 Ac yn Hasar-sual, ac yn Beerseba a’i phentrefi,

11:28 Ac yn Siclag, ac ym Mechona, ac yn ei phentrefi,

11:29 Ac yn En-rimmon, ac yn Sarea, ac yn Jarmuth,

11:30 Sanoa, Adulam, a’u trefydd, Lachis a’i meysydd, yn Aseca a’i phentrefi. A hwy a wladychasant o Beerseba hyd ddyffryn Hinnom.

11:31 A meibion Benjamin o Geba a drigasant ym Michmas, ac Aia, a Bethel, a’u pentrefi,

11:32 Yn Anathoth, Nob, Ananeia,

11:33 Hasor, Rama, Gittaim,

11:34 Hadid, Seboim, Nebalat,

11:35 Lod, ac Ono, glyn y crefftwyr.

11:36 Ac o’r Lefiaid yr oedd rhannau yn Jwda, ac yn Benjamin.


PENNOD 12

12:1 Dyma hefyd yr offeiriaid a’r Lefiaid, y rhai a ddaethant i fyny gyda Sorobabel mab Salathiel, a Jesua: sef Seraia, Jeremeia, Esra,

12:2 Amareia, Maluch, Hattus,

12:3 Sechaneia, Rehum, Meremoth,

12:4 Ido, Ginnetho, Abeia,

12:5 Miamin, Maadia, Bilga,

12:6 Semaia, a Joiarib, Jedaia,

12:7 Salu, Amoc, Hilceia, Jedaia: dyma benaethiaid yr offeiriaid a’u brodyr yn nyddiau Jesua.

12:8 A’r Lefiaid: Jesua, Binnui, Cadmiel, Serebeia, Jwda; a Mataneia oedd ar y gerdd, efe a’i frodyr.

12:9 Bacbuceia hefyd ac Unni, eu brodyy hwynt, oedd ar eu cyfer yn y gwyliadwriaethau.

12:10 A Jesua a genhedlodd Joiacim, a Joiacim a genhedlodd Eliasib, ac Eliasib a genhedlodd Joiada,

12:11 A Joiada a genhedlodd Jonathan, a Jonathan a genhedlodd Jadua.

12:12 Ac yn nyddiau Joiacim, yr offeiriaid hyn oedd bennau-cenedl: o Seraia, Meraia; o Jeremeia, Hananei;

12:13 O Esra, Mesulam; o Amareia Jehohanan;

12:14 O Melichu, Jonathan; o Sebaneia, Joseff;

12:15 O Harim, Adna; o Meraioth, Helcai;

12:16 O Ido, Sechareia; o Ginnethon, Mesulam;

12:17 O Abeia, Sichri; o Miniamin, o Moadeia, Piltai;

12:18 O Bilga, Sammua; o Semaia, Jehonathan;

12:19 Ac o Joiarib, Matenai; o Jedaia, Ussi;

12:20 O Salai, Calai; o Amoc, Eber;

12:21 O Hilceia, Hasabeia: o Jedaia, Nethaneel.

12:22 Y Lefiaid yn nyddiau Eliasib, Joiada, a Johanan, a Jadua, oedd wedi eu hysgrifennu yn bennau-cenedl: a’r offeiriaid, hyd deyrnasiad Dareius y Persiad.

12:23 Meibion Lefi, y pennau-cenedl, wedi eu hysgrifennu yn llyfr y croniclau, hyd ddyddiau Johanan mab Eliasib.

12:24 A phenaethiaid y Lefiaid, oedd Hasabeia, Serebeia, a Jesua mab Cadmiel, a’u brodyr ar eu cyfer, i ogoneddu ac i foliannu, yn ôl gorchymyn Dafydd gŵr DUW, gwyliadwriaeth ar gyfer gwyliadwriaeth.

12:25 Mataneia, a Bacbuceia, Obadeia, Mesulam, Talmon, Accub, oedd borthorion, yn cadw gwyliadwriaeth wrth drothwyau y pyrth.

12:26 Y rhai hyn oedd yn nyddiau