Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/640

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


22:17 Gogwydda dy glust, a gwrando eiriau y doethion, a gosod dy galon ar fy ngwybodaeth.

22:18 Canys peth peraidd yw os cedwi hwynt yn dy galon; cymhwysir hwynt hefyd yn dy wefusau.

22:19 Fel y byddo dy obaith yn yr AR-GLWYDD, yr hysbysais i ti heddiw, ie, i ti.

22:20 Oni ysgrifennais i ti eiriau ardderchog o gyngor a gwybodaeth,

22:21 I beri i ti adnabod sicrwydd geiriau gwirionedd, fel y gallit ateb geiriau y. gwirionedd i’r neb a anfonant atat?

22:22 Nac ysbeilia mo’r tlawd, oherwydd ei fod yn dlawd: ac na orthryma y cystuddiol yn y porth.

22:23 Canys yr ARGLWYDD a ddadlau eu dadl hwynt, ac a orthryma enaid y neb a’u gorthrymo hwynt.

22:24 Na fydd gydymaith i’r dicllon; ac na chydgerdda â gŵr llidiog:

22:25 Rhag i ti ddysgu ei lwybrau ef, a chael magl i’th enaid.

22:26 Na fydd un o’r rhai a roddant eu dwylo,o’r rhai a fachnïant am ddyled.

22:27 Oni bydd gennyt i dalu, paham y cymerai efe dy wely oddi tanat?

22:28 Na symud mo’r hen derfyn, yr hwn a osododd dy dadau.

22:29 A welaist ti ŵr diesgeulus yn ei orchwyl? efe a saif gerbron brenhinoedd, ac ni saif gerbron rhai iselradd.

PENNOD 23 23:1 Pan eisteddych i fwyta gyda thywysog, ystyria yn ddyfal beth sydd ger dy fron.

23:2 A gosod gyllell ar dv geg, os byddi ddyn blysig.

23:3 Na ddeisyf ei ddanteithion ef: canys bwyd twyllodrus ydyw.

23:4 Nac ymflina i ymgyfoethogi: dod heibio dy synnwyr dy hun.

23:5 A beri di i’th lygaid ehedeg ar y peth nid yw? canys golud yn ddiau a gymer adenydd, ac a eheda ymaith megis eryr tua’r wybr.

23:6 Na fwyta fwyd y drwg ei lygad; ac na chwennych mo’i ddanteithion ef.

23:7 Canys fel y meddylia yn ei galon, felly efe a ddywed wrthyt, Bwyta ac yf; a’i galon heb fod gyda thi.

23:8 Y tamaid a fwyteaist a fwri i fyny, a’th eiriau melys a golli.

23:9 Na lefara lle y clywo y ffôl: canys efe a ddiystyra ddoethineb dy eiriau.

23:10 Na symud mo’r hen derfyn; ac na ddos i feysydd yr amddifaid:

23:11 Canys eu gwaredwr hwynt sydd nerthol: ac a amddiffyn eu cweryl hwynt yn dy erbyn di.

23:12 Gosod dy galon ar addysg, a’th glustiau ar eiriau gwybodaeth.

23:13 Na thyn gerydd oddi wrth dy blentyn: os curi ef â gwialen, ni bydd efe farw.

23:14 Cur ef â gwialen, a thi a achubi ei enaid rhag uffern.

23:15 Fy mab, os dy galon di fydd doeth, fy nghalon innau a lawenycha;

23:16 Ie, fy arennau a grychneidiant, pan draetho dy wefusau di gyfiawnder.

23:17 Na wynfyded dy galon wrth bechaduriaid: ond aros yn ofn yr ARGLWYDD yn hyd y dydd.

23:18 Canys yn ddiau y mae gwobr; ac ni phalla dy ddisgwyliad.

23:19 Erglyw, fy mab, a bydd ddoeth; a chyfawydda dy galon yn y ffordd.

23:20 Na fydd ymysg y rhai sydd yn meddwi ar win; ymysg y rhai glythion ar gig.

23:21 Canys y meddw a’r glwth a ddaw i dlodi: a chysgu a bair fyned mewn gwisg garpiog.

23:22 Gwrando ar dy dad a’th genhedlodd: ac na ddiystyra dy fam pan heneiddio.

23:23 Prŷn y gwir, ac na werth; felly doethineb, ac addysg, a deall.

23:24 Tad y cyfiawn a orfoledda yn fawr; a’r neb a genhedlo fab doeth, a lawenha o’i blegid.

23:25 Dy dad a’th fam a lawenycha; a’r hon a’th ymddûg a orfoledda.

23:26 Fy mab, moes i mi dy galon; dalied dy lygaid ar fy ffyrdd i.

23:27 Canys ffos ddofn yw putain: a phydew cyfyng yw y ddieithr.

23:28 Ie, hi a gynllwyn fel gwilliad; ac a chwanega bechaduriaid ymysg dynion.

23:29 I bwy y mae gwae? i bwy y mae ochain? i bwy y mae cynnen? i bwy y mae dadwrdd? ac i bwy y mae gwelïau heb achos? i bwy y mae llygaid cochion?

23:30 I’r neb sydd yn aros wrth y gwin: i’r neb sydd yn myned i ymofyn am win cymysgedig.

23:31 Nac edrych ar y gwin pan