Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/641

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

fyddo goch, pan ddangoso ei liw yn y cwpan, pan ymgynhyrfo yn iawn.

23:32 Yn y diwedd efe a frath fel sarff, ac a biga fel neidr.

23:33 Dy lygaid a edrychant ar wragedd dieithr, a’th galon a draetha drawsedd.

23:34 Ti a fyddi megis un yn cysgu yng nghanol y môr, ac fel un yn cysgu ym mhen yr hwylbren.

23:35 Curent fi, meddi, ac ni chlafychais; dulient fi, ac nis gwybûm: pan ddeffrowyf, mi a af rhagof; mi a’i ceisiaf drachefn.

24:1 A chenfigenna wrth wŷr annuwiol; ac na chwennych fod gyda hwynt:

24:2 Canys eu calon a fyfyria anrhaith, a’u gwefusau a draetha flinder.

24:3 Trwy ddoethineb yr adeiledir tŷ, a thrwy ddeall y sicrheir ef:

24:4 A thrwy wybodaeth y llenwir y celloedd o bob golud gwerthfawr a hyfryd.

24:5 Gŵr doeth sydd nerthol; a gŵr pwyllog a chwanega ei nerth.

24:6 Canys trwy gyngor doeth y gwnei dy ryfel: a thrwy lawer o gynghorwyr y bydd diogelwch.

24:7 Rhy uchel yw doethineb i ffôl; ni egyr efe ei enau yn y porth.

24:8 Y neb a fwriada ddrygau, a elwir yn ysgeler.

24:9 Bwriad y ffôl sydd bechod; a ffiaidd gan ddynion y gwatwarus.

24:10 Os llwfrhei mewn amser cyfyngder, bychan yw dy nerth.

24:11 Gwared y rhai a lusgir i angau: a ymadawit â’r neb sydd barod i’w lladd?

24:12 Os dywedi, Wele, ni wyddom ni hyn: onid yw pwyswr y calonnau yn deall? a’r hwn sydd yn cadw dy enaid, oni wŷr efe? ac oni thâl efe i bob un yn ôl ei weithred?

24:13 Fy mab, bwyta fêl, canys da yw; a’r dil mêl, canys melys yw i’th enau.

24:14 Felly y bydd gwybodaeth doithineb i’th enaid: os cei di hi, yn ddiau fe fydd gwobr, a’th obaith ni phalla.

24:15 Na chynllwyn di, O annuwiol, wrth drigfa y cyfiawn; na anrheithia ei orffwysfa ef.

24:16 Canys seithwaith y syrth y cyfiawn, ac efe a gyfyd drachefn: ond yr annuwiolion a syrhtinat mewn drygioni.

24:17 Pan syrthio dy elyn, na lawenycha: a phan dramgwyddo, na orfoledded dy galon:

24:18 Rhag i’r ARGLWYDD weled, a bod hynny yn ddrwg yn ei olwg ef, ac iddo droi ei ddig oddi wrtho ef atat ti.

24:19 Nac ymddigia oherwydd y drwgweithredwyr; na chenfigenna wrth yr annuwiolion:

24:20 Canys ni bydd gwobr i’r drygionus: cannwyll yr annuwiolion a ddiffoddir.

24:21 Fy mab, ofna yr ARGLWYDD a’r brenin, ac nac ymyrr â’r rhai anwastad:

24:22 Canys yn ddisymwth y cyfyd cu distryw hwy: a phwy a ŵyr eu dinistr hwy ill dau?

24:23 Dyma hefyd bethau doethion Nid da derbyn wyneb mewn barn.

24:24 Y neb a ddywedo wrth yr annuwiol, Cyfiawn wyt; y bobl a’i melltithiant ef, cenhedloedd a’i ffieiddiant ef:

24:25 Ond i’r neb a’i ceryddo, y bydd hyfrydwch; a bendith dda a ddigwydd iddynt.

24:26 Pawb a gusana wefusau y neb a atebo eiriau uniawn.

24:27 Darpara dy orchwyl oddi allan, a dosbartha ef i ti yn y maes: ac wedi hynny adeilada dy dŷ.

24:28 Na fydd dyst heb achos yn erbyn dy gymydog: ac na huda â’th wefusau

24:29 Na ddywed, Mi a wnaf iddo ef fel y gwnaeth yntau i minnau; mi a dalaf i’r gŵr yn ôl ei weithred.

24:30 Mi a euthum heibio i faes y dyn diog, a heibio i winllan yr angall;

24:31 Ac wele, codasai drain ar hyd-ddo oll; danadl a guddiasai ei wyneb ef; a’i fagwyr gerrig a syrthiasai i lawr.

24:32 Gwelais hyn, a mi a ystyriais yn ddwys; edrychais arno, a chymerais addysg.

24:33 Ychydig gysgu, ychydig hepian, ychydig wasgu dwylo i gysgu:

24:34 Felly y daw dy dlodi megis ymdeithydd, a’th angen fel gŵr arfog.

PENNOD 25