Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/70

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


YNA gwr o dŷ Lefi a aeth, ac a briododd ferch i Lefi.

2 A'r ^vi-aig a feichiogodd, ac a esgorodd ar fab : a pliaii welodd hi mai tlws ydoedd efe, ^hi al cudd- iodd ef dri mis.

3 A phan na allai hi ei guddio ef yn hŵy, hi a gymmerodd gawell iddo ef o Mr wjm, ac a ddwbiodd hwnnw â clilai ac â phyg ; ac a osododd y bachgen ynddo, ac a'i rhoddodd ym mysg yr hesg ar fin yr afon.

4 A'i chwaer ef a safodd o bell, i gael gwybod beth a wnaid iddo ef

5 ¶ A merch Pharaoh a ddaeth i waered i'r afon i ymolchi; (al Uangcesau oedd yn rhodio ger llaw yi* afon;) a hi a ganfu y cawell y'nghanol yr hesg, ac a anfonodd ei llaw-fonvyn i'w gyrchu ef.

6 Ac wedi iddi ei agoi7d, hi a ganfu y bachgen ; ac wele y plentyn yn Avylo : a hi a dosturiodd wrtho, ac a ddywedodd, Un o blant yr Hebreaid yw hwn.

7 Yna ei chwaer ef a ddywedodd wrtli ferch Pharaoh, A âf fi i alw attat fammaeth o'r Hebrëesau, fel y mago hi y bachgen i ti ?

8 A merch Pharaoh a ddywedodd wrthi, Dos. A'r Uangces a aeth ac a alwodd fam y bachgen.

9 A dywedodd merch Pharaoh wi'thi, Dwg ymaith y bachgen h^vn, a maga ef i mi, a minnau a roddaf i ti dy gyflog. A'r ^vraig a gym- merodd y bachgen, ac al magodd.

10 Pan aeth y bachgen yn fawr, hi a'i dug ef i ferch Pharaoh ; ac efe a fu iddi yn fab : a hi a alwodd ei enw ef ^ Moses ; herwydd, eb hi, o'r dwfr y tynnais ef.

11 ¶ A bu yn y dyddiau hynny, pan aeth Moses yn fawr, fyned o hono allan at ei frodyr, ac edrycli ar eu beichiau hwynt, a gweled Aiphtwr yn taro Hebrewr, un o'i frodyr.

12 Ac efe a edrychodd yma ac accw ; a phan Avelodd nad oedd yno neb, efe a laddodd yr Aipht- iad, ac a'i cuddiodd yn y ty^vod.

13 Ac efe a aeth allan yr ail dydd; ac wele ddau Hebrewr yn ymryson: ac efe a ddywedodd wrth yr hwn oedd ar y cam, Paham y tarewi dy gyfaill ?

14 A dywedodd yntau, Pwy a'th osododd di yn ^bennaeth ac yn frawdwr arnom ni? ai meddwl yr wyt ti fy lladd i, megis y Ueddaist yr Aiphtiad? A Moses a ofnodd, ac a ddywedodd, Diau y gwyddir y peth hyn.

15 Pan glybu Pharaoh y peth hyn, efe a geisiodd ladd Moses : ond Moses a ffodd rhag Pharaoh, ac a arhosodd yn nliir Midian; ac a eisteddodd wrth bydew.

16 Ac i ofieiriad Midian yr ydoedd saith o ferched : a'r rhai hynny a ddaethant ac a dynnasant ddiufr, ac a lanwasant y cafnau i ddyfrhâu defaid eu tad.

17 Ond y bugeiliaid a ddaethant ac a'u g3Trasant ymaith : yna y cododd Moses, ac a'u cynnorth^vy- odd liAvj^nt, ac a ddyfrhaodd eu praidd h^vynt.

18 Yna y daethant at Reuel eu tad: ac efe a ddywedodd, Paham y daethoch heddyw cyn gynted ?

19 A hwy a ddywedasant, Aiphtwr a'n hachubodd ni o law y bu- geiliaid; a chan dynnu a dynnodd ddAvfr hefyd i ni, ac a ddyfrhaodd y praidd

20 Ac efe a ddywedodd ^vrth ei ferched, Pa le y mae efe ? paham y goUyngasoch ymaith y g^vi'? Gel- wch arno, a b^vyttaed fara

21 A bu Moses foddlawn i drigo gyd a'r gwr: ac yntau a roddodd Sephorah ei ferch i Moses.

22 A hi a esgorodd ar fab ; ac efe a alwodd ei enw ef ^Gersom : her- wydd ^dieithr, eb efe, a fûm i me^^^l gwlad ddieithr.

23 ¶ Ac yn ol dyddiau lawer, bu farw brenhin yr Aiplit; a phlant Israel 'a ucheneidiasant oblegid y caethiwed, ac a w^aeddasant; ^a'u gwaedd hwynt a ddyi'chafodd at Dduw, oblegid y caethiwed.

24 A Duw a glybu eu huchenaid hwynt ; a Duw a gofiodd ei ^ gyfam- mod âg Abraham, âg Isaac, ac â Jacob.

25 A Duw a edrychodd ar blant Israel ; Duw hefyd "" a gydnabu â hwynt.

PENNOD III.

1 Moses yn hugeilio defaid Jethro. 2 Duio yn ymddangos iddo mewn jierth yn llosgi: 9 ac yn ei anfon ef i waredu Israel. 14 Miw Duw. 15 Ei gennadwriaeth ef at Israel.

A MOSES oedd yn bugeiKo defaid Jethro ei chwegrwn, offeiriad Midian : ac efe a yrrodd y praidd o'r tu cefn i'r anialwch, ac a ddaeth i * fynydd Duw, Horeb.

2 Ac angel yr Arglwydd a ym