Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/92

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


22:6 Os tân a dyr allan, ac a gaiff afael mewn drain, fel y difaer das o ŷd, neu ŷd ar ei droed, neu faes; cwbl daled yr hwn a gyneuodd y tân.

22:7 Os rhydd un i'w gymydog arian, neu ddodrefn i gadw, a'i ladrata o dŷ y gŵr; os y lleidr a geir, taled yn ddwbl:

22:8 Os y lleidr ni cheir, dyger perchennog y tŷ at y swyddogion i dyngu, a estynnodd efe ei law ar dda ei gymydog.

22:9 Am bob math ar gamwedd, am eidion, am asyn, am ddafad, am ddilledyn, ac am bob peth a gollo yr hwn a ddywedo arall ei fod yn eiddo: deued achos y ddau gerbron y barnwyr; a'r hwn y barno'r swyddogion yn ei erbyn, taled i'w gymydog yn ddwbl.

22:10 Os rhydd un asyn, neu eidion, neu ddafad, neu un anifail, at ei gymydog i gadw, a marw ohono, neu ei friwo, neu ei yrru ymaith heb neb yn gweled:

22:11 Bydded llw yr ARGLWYDD rhyngddynt ill dau, na roddes efe ei law at dda ei gymydog; a chymered ei berchennog hynny, ac na wnaed y llall iawn.

22:12 Ac os gan ladrata y lladrateir ef oddi wrtho; gwnaed iawn i'w berchennog.

22:13 Os gan ysglyfaethu yr ysglyfaethir ef; dyged ef yn dystiolaeth, ac na dialed am yr hwn a ysglyfaethwyd.

22:14 Ond os benthycia un gan ei gymydog ddim, a'i friwo, neu ei farw, heb fod ei berchennog gydag ef, gan dalu taled.

22:15 Os ei berchennog fydd gydag ef, na thaled: os llog yw efe, am ei log y daeth.

22:16 Ac os huda un forwyn yr hon ni ddyweddïwyd, a gorwedd gyda hi; gan gynysgaeddu cynysgaedded hi yn wraig iddo ei hun.

22:17 Os ei thad a lwyr wrthyd ei rhoddi hi iddo taled arian yn ôl gwaddol morynion.

22:18 Na chaffed hudoles fyw.

22:19 Llwyr rodder i farwolaeth bob un a orweddo gydag anifail.

22:20 Lladder yn farw a abertho i dduwiau, onid i'r ARGLWYDD yn unig.

22:21 Na orthryma, ac na flina y dieithr: canys dieithriaid fuoch chwithau yn nhir yrAifft.

22:22 Na chystuddiwch un weddw, nac amddifad.

22:23 Os cystuddiwch hwynt mewn un modd, a gweiddi ohonynt ddim arnaf; mi a lwyr wrandawaf eu gwaedd hwynt;

22:24 A'm digofaint a ennyn, a mi a'ch lladdaf â'r cleddyf; a bydd eich gwragedd yn weddwon, a'ch plant yn amddifaid.

22:25 Os echwynni arian i'ni pobl sydd dlawd yn dy ymyl, na fydd fel ocrwr iddynt: na ddod usuriaeth arnynt.

22:26 Os cymeri ddilledyn dy gymydog ar wystl, dyro ef adref iddo erbyn machludo haul:

22:27 Oherwydd hynny yn unig sydd i'w roddi arno ef; hwnnw yw ei ddilledyn am ei groen ef; mewn pa beth y gorwedd? A bydd, os gwaedda efe arnaf, i mi wrando; canys trugarog ydwyf fi.

22:28 Na chabla'r swyddogion; ac na felltithia bennaeth dy bobl.

22:29 Nac oeda dalu y cyntaf o'th ffrwythau aeddfed, ac o'th bethau gwlybion: dod i mi y cyntaf-anedig o'th feibion.

22:30 Felly y gwnei am dy eidion, ac am dy ddafad; saith niwrnod y bydd gyda'i fam, a^r wythfed dydd y rhoddi ef i mi.

22:31 A byddwch yn ddynion sanctaidd i mi: ac na fwytewch gig wedi ei ysglyfaethu yn y maes; teflwch ef i'r ci.


PENNOD 23

23:1 Na chyfod enllib; na ddod dy law gyda'r annuwiol i fod yn dyst anwir.

23:2 Na ddilyn liaws i wneuthur drwg; ac nac ateb mewn ymrafael, gan bwyso yn ôl llaweroedd, i wyro barn.

23:3 Na pharcha'r tlawd chwaith yn ei ymrafael.

23:4 Os cyfarfyddi ag eidion dy elyn, neu a'i asyn, yn myned ar gyfrgoll; dychwel ef adref iddo.

23:5 Os gweli asyn yr hwn a'th gasa yn gorwedd dan ei bwn; a beidi â'i gynorthwyo? gan gynorthwyo cyhorthwya gydag ef.

23:6 Na ŵyra farn dy dlawd yn ei ymrafael.