Yny lhyvyr hwnn/Rhif

Oddi ar Wicidestun
Almanak dros ugainc mlyneð Yny lhyvyr hwnn

gan John Prys


golygwyd gan John H. Davies
Y gredo, ney bynkeu yr ffyð gatholig

Rhif

vn.1 i
deu.2 ii
tri.3 iii
pedwar.4 iiii
pymp.5 v
whech.6 vi
saith.7 vii
wyth.8 viii
naw.9 ix
dec.10 x
vnarðec,11 xi
deuðec.12 xii
triarðec.13 xiii
pedwararðec.14 xiiii
pymthec.15 xv
vnarymthec.16 xvi
deuarymthec.17 xvii
tri arymthec.18 xviii
pedwararymthec.19 xix
vgain.20 xx
vn aru gain.21 xxi
deuarugain.22 xxii
tri arugaint.23 xxiii
Ac velhy racðo hyt at ðecarugaint.30 xxx
ac oðyno hyd ar ðeugain.40 xl
dec a deugain.50 l
trigain.60 lx
decathrigain.70 lxx
pedwarugain.80 lxxx
dec a phedwar vgain.90 lxxxx
Cant.100 C
vnachant.101 Ci
deuachant,102 Cii
Mil,1000 M
dwyvil.2000 MM
teirmil, ac3000 m.m.m
ac velhy hyt at ðegmil.10000.


PArffeitha ydiw y rhif uchaf a elwir awgrym a gwybyð nad oes ond naw lhythyr rhif y gyt yndaw, nid amgen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ac vn arwyð sef yw hynny .0. y peth ny arwyðockaha rhif yn y byd ehun, onyd ef a bair wrth y lhe y bo yn sevylh yr rhif y vo yn y vlaen vod yn ywch y rif, sef yw hynny ve wna yr nessaf oe vlaen ðengwaith y rhif y arwyvckaei wrtho ehun, val. 10. dec. ar ail oe v­dlaen ganweith y rymm ehun val. 110. sef yw dec a chant, at trydyd mil, val. 1110. sef yw hynny, mil a chant a dec. Ac velhy racðo.

Nodiadau[golygu]