Yr Hwiangerddi (O M Edwards)

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Yr Hwiangerddi

gan Owen Morgan Edwards
Bachgen

Rhagymadrodd[golygu]

Ambell orig daw hen hwiangerdd, fel su melodaidd o gartref pell a hoff, i'r meddwl. Daw un arall ar ei hol, ac un arall, - a chyda hwy daw atgofion cyntaf bore oes. Daw'r llais mwynaf a glywsom erioed i'n clust yn ôl, drwy stormydd blynyddoedd maith; daw cof am ddeffro a sylwi pan oedd popeth yn newydd a rhyfedd. A daw ymholi ond odid.

Beth yw tarddle swyn yr hen gerddi hwian syml hyn? Pa nifer ohonynt fedraf? Pa nifer sydd ohonynt yn llenyddiaeth Cymru? A ydynt yn llenyddiaeth? Beth fu eu dylanwad ar fy mywyd? A adawsant ryw nod ar lenyddiaeth Cymru?

O ble y daethant? Y mae iddynt ddau darddiad. Yn un peth, - y maent yn adlais o ryw hen bennill genid gyda'r delyn. Cofid y rhannau mwyaf melodaidd, rhyw seiniau fynnai aros yn y glust, gan fam neu forwyn, a byddent yn llais i lawenydd y galon wrth suo'r plentyn i gwsg. A ffynhonnell arall, - yr oedd y fam yn creu cerddi hwian, nid i wneud i'r plentyn gysgu, ond i'w gadw'n ddiddig pan ar ddihun. Ac y mae cof gwlad wedi trysori ymgais y mamau mwyaf athrylithgar.

Ar ei fysedd y sylwa plentyn i ddechrau. Hwy ddefnyddia'r fam yn deganau cyntaf. Rhoddir enwau arnynt, - Modryb 'y Mawd, Bys yr uwd, Hirfys, Cwtfys, Bys bach, neu ryw enwau eraill. Gwneir iddynt chware a'i gilydd; llechant yng nghysgod ei gilydd, siaradant a'i gilydd; ant gyda'i gilydd i chware, neu i hel gwlân, neu i ladd defaid i'r mynydd. Yr oedd yr olaf yn fater crogi'r adeg honno, ac felly yr oedd y chware yn un pur gyffrous. Yr oedd i bob bys gymeriad hefyd; bys yr uwd oedd y cynlluniwr, yr hirfys oedd y gweithiwr cryf eofn, y cwtfys oedd y beirniad ofnus, a'r bys bach, druan, oedd yn gorfod dilyn y lleill neu gario dŵr. Yn llenyddiaeth gyntaf plentyn, y bysedd yw'r actors yn y ddrama.

Wedi'r bysedd, y traed oedd bwysicaf. Eid trwy'r un chware gyda bysedd y traed drachefn. A difyr iawn oedd pedoli, curo gwadnau'r traed bob yn ail, a phedoli dan ganu.

Nodwedd bennaf plentyn iach, effro yw, nas gall fod eiliad yn llonydd. Mae pob gewyn ynddo ar fynd o hyd. Ac y mae mynd yn yr hen hwiangerddi. Gorchest arwrol gyntaf plentyn yw cael ei ddawnsio'n wyllt ar y glin. "Gyrru i Gaer" yw anturiaeth fawr gyntaf dychymyg y rhan fwyaf o blant Cymru. Ac y mae afiaith mawr i fod ar y diwedd, i ddynodi rhyw drychineb ysmala, - dod adre wedi priodi, boddi yn y potes, neu dorri'r pynnaid llestri'n deilchion. Mae'r coesau a'r breichiau bychain i fynd ar eu gwylltaf, ac y mae edyn man dychymyg y plentyn yn chware'n wyllt hefyd.

Yr un cerddi hwian, mewn llais distawach, dwysach, a suai'r plentyn i gwsg. Ai'r llong i ffwrdd yn ddistaw, carlamai'r cêl bach yn esmwyth, doi'r nos dros furiau Caer.

A yw'r hwiangerddi'n foddion addysg? Hwy rydd addysg orau plentyndod. Am genedlaethau'n ôl, ceisid dysgu plant yn yr ysgol o chwith. Ceisid eu cadw'n llonydd, a hwythau'n llawn awydd symud. Ceisid eu cadw'n ddistaw, a hwythau'n llawn awydd parablu. Dofi, distewi, disgyblu oedd o hyd. Erbyn hyn deallir egwyddorion dysgu plentyn yn well. Gellid rhoddi rhestr hir o athronyddion dysg plant, a dangos fel y gwelsant, o un i un yn raddol, wir ddull dysgu plant. A'r dull hwnnw yw, - dull yr hwiangerddi. Dysgir y plentyn i astudio'i fysedd. Ca fynd ar drot ac ar garlam yr adeg y mynno. Ac ymhob cerdd, daw rhyw agwedd drawiadol ar y natur ddynol i'r golwg. Ei siglo'n brysur ar y glin i sŵn rhyw hen gerdd hwian, - dyna faban ar ben gwir lwybr ei addysg. Ni fyddaf yn credu dim dweud yr athronwyr am addysg babanod os na fedrir ei brofi o'r hwiangerddi. Ynddynt hwy geir llais greddf mamau'r oesoedd; o welediad clir cariad y daethant, ac o afiaith llawenydd iach.

A yw'r cerddi hwian yn llenyddiaeth? Ydynt, yn ddiamau. Y mae iddynt le mor bwysig mewn llenyddiaeth ag sydd i'r plentyn yn hanes dyn. Y mae llenyddiaeth cenedl yn dibynnu, i raddau mawr, ar ei hwiangerddi. Os mynnech ddeall nodweddion cenedl, y dull chwilio hawddaf a chrymaf a sicraf yw hwn, - darllenwch ei cherddi hwian. Os ydynt yn greulon ac anonest eu hysbryd, yn arw a chras, yn fawlyd a di-chwaeth, rhaid i chwi ddarllen hanes cenedl yn meddu'r un nodweddion. Os ydynt yn felodaidd a thyner, a'r llawenydd afieithus yn ddiniwed, cewch genedl a'i llenyddiaeth yn ddiwylliedig a'i hanes yn glir oddi wrth waed gwirion. Nis gall y Cymro beidio bod a chlust at felodi, wedi clywed y gair "pedoli" bron yn gyntaf un, a hwn yn gyntaf pennill, -

"Mae gen i ebol melyn,
Yn codi'n bedair oed;
A phedair pedol arian,
O dan ei bedwar troed."

Disgwylir i mi ddweud, mae'n ddiau gennyf, ymhle y cefais yr holl gerddi hwian hyn. Gwaith araf oedd eu cael, bum yn eu casglu am dros ugain mlynedd. Ychydig genir yn yr un ardal, daw'r rhai hyn bron o bob ardal yng Nghymru. Cefais hwy oddi wrth rai ugeiniau o gyfeillion caredig, yn enwedig pan oeddwn yn olygydd Cymru'r Plant. A chefais un fantais fawr yng nghwrs fy addysg, - nid oes odid blentyn yng Nghymru y canwyd mwy o hwiangerddi iddo.

Hyd y gwn i; Ceiriog ddechreuodd gasglu hwiangerddi Cymru, yn yr Arweinydd, yn 1856 ac 1857. Condemnid y golygydd, Tegai, am gyhoeddi pethau mor blentynnaidd. Ond daeth yr hanesydd dysgedig Ab Ithel, oedd wedi cyhoeddi'r Gododdin ac yn paratoi'r Annales Cambriae y Brut y Tywysogion i'r wasg, i'w amddiffyn yn bybyr. Cawr o ddyn oedd Ab Ithel; y mae rhai o ŵyr galluocaf a mwyaf dysgedig Cymru, yn ogystal â phlant ysgol, wedi'm helpu innau i wneud y casgliad hwn. Cyhoeddwyd casgliad Ceiriog wedi hyn yn "Oriau'r Haf." Nid oes ynddo ddim o gerddi hwian y De. Cyhoeddodd Cadrawd rai o gerddi hwian Morgannwg yn ei "History of Llangynwyd Parish" yn 1887. "Yn ddiweddarach cyhoeddwyd casgliad gyda darluniau prydferth yng Nghonwy, {0a} a chasgliad gan Cadrawd gyda cherddoriaeth o drefniad Mr Harry Evans ym Merthyr Tydfil.

Nid y lleiaf o arwyddion da am ddyfodol Cymru yw bod yr hen hwiangerddi swynol hyn i'w clywed eto yn ei chartrefi ac yn ei hysgolion.

OWEN M. EDWARDS.


Cynnwys[golygu]

 1. Bachgen
 2. Yr Ebol Melyn
 3. Gyrru i Gaer
 4. I'r ffair
 5. Dau Gi Bach
 6. Cerdded
 7. Y Ceffyl Bach
 8. Sion a Sian
 9. Mynd i Lundain
 10. Gwlad Braf
 11. Cysur Llundain
 12. Llong yn Mynd
 13. Dafad Wen
 14. Iâr Fach Dlos
 15. Gwcw Fach
 16. Llygod a Malfod
 17. I'r Dre
 18. I Gaerdydd
 19. Y Ceffyl Du Bach
 20. I'r Ffair (2)
 21. Ar Drot
 22. Ar Garlam
 23. Y Ddafad Felen
 24. Cnul y Bachgen Coch
 25. Colli Esgid
 26. I'r Felin
 27. Ianto
 28. Deio Bach
 29. Y Bysedd
 30. Holi'r Bysedd
 31. Rhodd
 32. I'r Ysgol
 33. Lle Difyr
 34. Colli Blew
 35. Boddi Cath
 36. Wel, Wel
 37. Pwsi Mew
 38. Calanmai
 39. Da
 40. Dacw Dŷ
 41. Cofio'r Gath
 42. Ysturmant
 43. Ysguthan
 44. Sian
 45. Sian a Sion
 46. Sion a Sian (2)
 47. Y Crochan
 48. Ust
 49. Cysgu
 50. Ffafraeth
 51. Merch ei Mam
 52. Merch ei Thad
 53. Colled
 54. Anodd Coelio
 55. Dodwy Da
 56. Byw Detheu
 57. Da
 58. Go-Go-Go!
 59. Taith Dau
 60. Ysgwrs
 61. Hoff Bethau
 62. Cloc
 63. Dwy Fresychen
 64. Toi a Gwau
 65. Malwod a Milgwn
 66. Gwennol Fedrus
 67. Llyncu Dewr
 68. Y Ddafad yn y Bala
 69. Iar y Penmaen Mawr
 70. I Ble?
 71. Morio
 72. Llong Fy Nghariad
 73. Cwch Bach
 74. Glan y Mor
 75. Dwr y Mor
 76. Tri
 77. Wedi Digio
 78. Carn Fadryn
 79. Siglo'r Cryd
 80. Y Lleuad
 81. oes un Ddel
 82. Y Bryn a'r Afon
 83. Dechreu Caru
 84. Siglo
 85. Arfer Penllyn
 86. Dillad Newydd
 87. Lle Rhyfedd
 88. Sel Wil y Pant
 89. Cario Ceiliog
 90. Fe Ddaw
 91. Cel Bach, Cel Mawr
 92. I’r Dre
 93. I Ffair Henfeddau
 94. I Ffair y Rhos
 95. I Ffair y Fenni
 96. Cel Bach Dewr
 97. Ceffyl John Jones
 98. Mari
 99. Trot, Trot
 100. Ffidil a Ffon
 101. Ennill
 102. Dyna’r Ffordd
 103. Robin A’r Dryw
 104. Y Ji Binc
 105. Y Fran
 106. Robin Goch
 107. Jac y Do
 108. Dawns
 109. Mynd i Garu
 110. Fy Eiddo
 111. Sen I'r Gwas
 112. Prun?
 113. Damwain
 114. Coed Tân
 115. Ffair Pwllheli
 116. Bore Golchi
 117. Bore Corddi
 118. Seren Ddu
 119. Benthyg Lli
 120. Llawer o Honynt
 121. Lle Mae Pethau
 122. Hen Lanc
 123. Caru Ffyddlon
 124. Caru Ymhell
 125. Elisabeth
 126. Shontyn
 127. Glaw
 128. Y Carwr Trist
 129. John
 130. Breuddwyd
 131. Pedoli, Pedinc
 132. Pedoli, Pedrot
 133. Pedoli’r Ceffyl Gwyn
 134. Robin Dir-rip
 135. Gwcw!
 136. Gardyson
 137. Esgidiau
 138. Robin Goch
 139. Chware
 140. Cariad
 141. Dewis Ofer
 142. Ladi Fach Benfelen
 143. Cydymdeimlad
 144. Apêl
 145. Saethu Llongau
 146. Ceiniog i Mi
 147. Y Tywydd
 148. Calanmai
 149. Mynd a Dod
 150. Gyru Gwyddau
 151. Bwrw Eira
 152. Beth sydd Gennyf
 153. Tair Gwydd
 154. Cariad y Melinydd
 155. Cariad Arall
 156. Gwraig
 157. Pry Bach
 158. Y Bysedd
 159. Bwgan
 160. Yr Eneth Benfelen
 161. Y Wylan
 162. Fy Nghariad
 163. Dau Ddewr
 164. Llanc
 165. Ymffrost
 166. Y Rhybelwr Bach
 167. Llifio
 168. Golchi Llestri
 169. Cap
 170. Clocs
 171. Glaw
 172. Merched Dol ’r Onnen
 173. Lliw’r Gaseg
 174. Berwi Poten
 175. Wrth y Tân
 176. Pawb Wrthi
 177. Te a Siwgr Gwyn
 178. Si So
 179. I’r Siop
 180. Cadw Cath Ddu
 181. Newid Byd
 182. Siom
 183. Rhy Wynion
 184. Dim Gwaith
 185. Pwy Fu Farw?
 186. P’le Mae Dy Fam?
 187. Dau Robin
 188. Sion
 189. Aber Gwesyn
 190. Corwen
 191. Dyfed
 192. Rhuddlan
 193. Amen
 194. Jini
 195. Dafydd
 196. Mam yn Dod
 197. Robin yn Dod
 198. Bachgen Bach Od
 199. Cam a Fi
 200. Ned Ddrwg
 201. Oed y Bachgen
 202. Y Bysedd (3)
 203. Si Bei
 204. Ga i Fenthyg Ci?
 205. Chwalu
 206. Pont Llangollen
 207. Robin Goch Rhiwabon
 208. Medr Elis
 209. Bwch y Wyddfa
 210. Ceffyl John Bach
 211. Dadl Dau
 212. Yr Hafod Lom
 213. Coed y Plwy
 214. Hen Wraig Siaradus
 215. Mochyn Bach
 216. Rhyfedd Iawn
 217. Y Stori
 218. Carlam
 219. Calennig
 220. Cartref
 221. Dafad
 222. Aderyn y Bwn
 223. Taith
 224. Cyfoeth Shoni
 225. A Ddoi Di?
 226. Gwlan Cwm Dyli
 227. Bum yn Byw
 228. Pen y Mynydd Du
 229. Gwaith Tri
 230. Ladis
 231. Y Daran
 232. Enwau
 233. Padell Ffrio
 234. Coes y Fran
 235. Calennig 2
 236. Dwy Wŷdd Radlon
 237. Iar Dda
 238. Ple’r A’r Adar
 239. Wel, Wel 2
 240. Teimlad Da
 241. Dau Ganu
 242. Tarw Corniog
 243. Pe Tasai
 244. Tro Ffôl
 245. Fel Daw Tada Adre
 246. Buwch
 247. Lle Pori
 248. O Gwcw
 249. Llifio (2)
 250. Ar ôl y Llygod
 251. Eirinen
 252. Crempog
 253. Yr Awyr
 254. Nyth y Dryw
 255. Nyth yr Ehedydd
 256. Nyth Robin
 257. Caru Cyntaf
 258. Chwythu
 259. Camgymeriad
 260. Can Iar
 261. Can Iar Arall
 262. Mynd
 263. Amser Codi
 264. Iar Fach
 265. Medde Bibyn Wrth Bobyn
 266. Storïau Hen Gaseg
 267. Gynt
 268. Y Deryn Bach Syw
 269. Tlodi
 270. Uno
 271. Priodi Ffôl
 272. Brith y Fuches
 273. Calon Drom
 274. Nos Da