Neidio i'r cynnwys

Cerddi'r Eryri/Molawd Cymru

Oddi ar Wicidestun
Hiraeth y Bardd am ei Hen Wlad Cerddi'r Eryri
Cerddi
gan William John Roberts (Gwilym Cowlyd)

Cerddi
Cyflafan Morfa Rhuddlan

MOLAWD CYMRU

.

Ton—Rhyfelgyrch Gwyr Harlech.

Henffych well i wlad fy nghalon,
Llwyddiant i ti Gymru dirion;
Bendith i dy feibion dewrion,
A dy ferched glân;
Peraidd yw dy hynod hanes,
I wresogi serch fy mynwes;
Tra bo 'ngwaed yn llifo'n gynes
Caraf wlad y gân;
Anwyl wlad fy nhadau,
Caraf dy fynyddau,
Creigiau glwysion uwch y nant,
Ymwelant a'r cymylau;
Dolydd a dyffrynoedd dyfnion,
Ffrydiau clir a llynau llawnion,
Adlewyrchant flodau tlysion
Yn eu dyfroedd glan:

Hiraeth sydd i'm llethu,
Am anwylion Cymru;
Ow! na chawn fy mhwrs yn llawn,
A chred a dawn i'm denu
Adre'n ol i blith fy nheulu,
A chyfeillion i'm croesawu :
Yn olynawl gwnawn folianu
Cymru, gwlad y gan.

Mil melusach i fy nghalon,
Na mwynderau gwlad y Saeson
Cig a gwin, a da, a digon,
Ydyw gwlad y gan ";
Nid oes modd i 'ngwen lawenu,
Tra bo f'enaid yn hiraethu,
Am fynyddoedd cribog Cymru,
A'i dyffrynoedd glan,
Nid y llawn heolydd,
Mwg a thwrf y trefydd :
Nid y byd, a'i olud drud
Sy'n denu bryd y prydydd,
Ond afonydd, gwyrddion ddolydd,
Swn yr awel yn y coedydd,
Cymau, glynau, bryniau, bronydd,
Cymru, gwlad y gan;
Cara'r oen y ddafad,
Cara mûn ei chariad,
Cara'r cybydd bwrs yn llawn
A dyn a dawn ei dyniad;
Cara'r babi fron ei fami,
Caraf fiinau'r wlad wy'n foli'
Duw a wyr mor. anwyl i mi
Ydyw Cymru lan,
TALHAIARN

Nodiadau

[golygu]