Mesur Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru) 2011

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Mesur Addysg (Cymru) 2011

gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mesur

Mesur Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru) 2011

2011 mccc 6


CYNNWYS

1. Gofyniad am wregysau diogelwch ar fysiau a ddefnyddir yn gludiant i ddysgwyr

2. Rhagor o ddarpariaethau ar gyfer y disgrifiadau o gerbydau y caniateir eu defnyddio yn gludiant i ddysgwyr

3. Recordio delweddau gweledol neu sain ar gludiant i ddysgwyr

4. Asesiad risg diogelwch o gludiant i ddysgwyr

5. Hyfforddi gyrwyr

6. Goruchwylwyr ar gludiant i ddysgwyr

7. Cosbau sifil

8. Awdurdod gorfodi

9. Pŵer mynediad

10. Pŵer arolygu

11. Y pŵer i fynnu gwybodaeth

12. Tramgwyddau: atebolrwydd swyddogion a phartneriaid

13. Rheoliadau: ymgynghori

14. Dehongli

15. Darpariaethau cyffredinol am orchmynion a rheoliadau

16. Cychwyn

17. Enw byr

Yr Atodlen—Cosbau Sifil

Trwyddedir y ffeil hon yn ôl termau'r Drwydded Llywodraeth Agored y Deyrnas Unedig v3.0.