Neidio i'r cynnwys

Tudalen:Bywyd a Chan Tomos Efans (Cyndelyn).pdf/51

Oddi ar Wicidestun
Gwirwyd y dudalen hon

Pa le mae y teulu a fagwyd
Ar aelwyd Hen "Dy yn y Pant"?
Trwy ddyrys, ddoeth droeon rhagluniaeth,
Ar chwalfa 'rym ninnau, y plant;
'Run dynged â'n hannwyl hen gartref,
I ninnau rhyw ddiwrnod a ddaw—
Am hynny ymdrechwn feddiannu
Y nefol dy nid o waith llaw.

Englyn byrfyfyr a wnawd i hen gymeriad hynod o Caergybi
a adnabyddid wrth yr enw Will Hughes.

Will dda gwr, Will ddiguro—yw Will Hughes,
A Will hael lle byddo;
Naws milan, llawn o smalio,
A llais 'run ffunud â llo.

ER COF am D. Williams, Cocau, Betws, Abergele, yr hwn
a hunodd yn yr Iesu Ebrill 17eg, 1897, ac a gladdwyd ym mynwent
y Bedyddwyr yn Llanelian y dydd Mercher dilynol.

O! ein brawd a'n cyfaill hoffus,
Paham y gadewaist ni?
A raid inni ymfodloni
Heb dy gwmni gwerthfawr di?
O! mae'n anhawdd gennym gredu
Fod dy gorff yn awr mewn bedd,
Ac na chawn dy weled eto
Yr ochr hon i wlad yr hedd.

Trwy y cyfnewidiad rhyfedd
Aethost cyn in' gredu'r ffaith,
Meddyliasom gael dy gwmni
Unwaith rhagor ar y daith;
Ond ti aethost i gwmnïaeth
Llawer gwell na'n cwmni ni-
Cwmni'th Arglwydd bendigedig,
Oedd mor annwyl gennyt ti.

O! na allet yrru llinell
O dy hanes yn y glyn,
Modd yr aethost drwy'r Iorddonen
Adref draw i Seion fryn;
A ddaeth rhywun i'th gyfarfod
I'th roesawu'r ochr draw?
Ddaeth yr Archoffeiriad ffyddlon
I roi iti help ei law?

Do, ni gredwn-ni chawn wybod
Yma'n myd yr anial maith,
Nid oes gyfrwng i'n hysbysu,
Anhraethadwy ydyw'r iaith;
Disgwyl raid i ni'n bresennol
'R ochr hon i'r afon ddofn,
Hyd y dydd y cawn ni ddyfod
Drwyddi atat yn ddiofn.