Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/108

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

preswylfod Mw, Roberts, y meddyg adnabyddws, Prif ddiffyg presen-
nol y lle yw ysgoldy, yr. hwu, fel y dysgwylln a gyflanwir ar fyrdpe gên.

Bwrdd Ysgol. Cedwir ysgol yn bresennol yn neuadd y farehiad.
ohir yn awr am. Surtio gon smponp, er. mwyn sdeìladu mwy weithfa â
lenwi yr ardaloedd hyn a'r cyfieustra anghydmarol hwnw, yr hyn a
ddsi yn gaffaeliad gwerthfawr, ym neillduol mewn taî cyboeddus a
Tamnachdai. Ehyw êlidir i'r dsbwu o Denygyoet deswa â brniretbynadel

4 LLAN! LLYFNL

Dygìr efi. sylw yn flaenaf oll yn y lle hwn gan, eglwys barchus, henafol,
lwydaidd, St. Rhedyw ; a cherllaw iddi y persondy, lle preswylis, y perig-
c y Parch. William, Hughes, M.A. Mae yma gapelydd newyddion.

y Methodistiail a'r Annfbynwyr, mc un arall ychydig o'r neilldu
uan Ll i'r Bedyddwyr. Mae yms amryw ofâ&n dafarndai; onâ nid.
un gwesty o.nod. Gerllaw y fan y mae Tyddyn, a Ffynon Rhedyw, : y
rhaî 8 elwir felly, oblegid rhyw gysylltiad fu rhyngddynt yn ddiamheu $
nawddsant yr Eglwys, Llau]lyfni yw yr hynaf, ond y maear oì Pen-
ygroes, ac hyd yn nod Talysarn am ddestlusrwydd ac amledd :ei sdell-
adau a'i gyfleunlerau. Ceir-yma hefyd amrŷw o faenachdai, y rhai penaf
ydynt yr eiddo Mri. Hugh Jones ».Johu Boberts, Mae yma. Ysgol Fryt-
anaidd eang, yr hon a gedwir yn bresennol gan Mr, Hywel Roberta, nen
Hywel Tudur, y bardd adnabyddus Rhaid î »ì yn awr gyfeirio eín
camrau ì' lawr î ganlyn cwrs y Llyfnwy, a thrwy - hen faenor ben.
— tua phentref hynafol

OLYNNOG. * u

Er pan agorwyd. Rheilffordd Sir Gaerynarfon y mae pentref Clynnog
wodi myned yn un o'r cilfachau mwyaf twwel a neillêuedig o fewn. y
wlad. Byddai yma le digon annifyr i urdd o'r Mypaghod. Gwynion ddy-
foâ yma eilwaith í breswylio, a gallai Pio Nono yma gael lle i ddíweddu.
eì €Ínioes hÌr mewn. “' anffaeledigwwydd” tangnefoddus, a chael lle bedd
gyda Beuno yn ei gapel. Yr ydym wedì cyfeirio mewn lle arall at hen
eglwys arìderchog Clynnog Fawr, a Chapel Beuno a'ì Gyff a'i Ffynnon
a'i Fynwent. Y ty a'r wyneb tywyll yma, gyferbyn a chanol y fynwent,
ac yn gwynebu yn union ar y clochdy uchel a chadarn, oedd preswylfod
y bardd aur-dlysog y diweddar Eben Fardd; dyna le bu yn cario yn
mlaen eí fasnach, neu o leínf eì briod yn gwneyd hyny, a'r llythysdy;
âyna lle y bu yn edrych ar eî blan$ glan deallgar yn tyfu î fyny fel plan-
higion olewydd o'l amgylch ; ac yma drachefn yr odwinaî eu gwedd o un
î un nes cariwyd yr olaf chonynt trwy y porth llydan yna i'r fynwent,
Ile gorphwysanf yn dad, mom, brawd, a chwiorydd, yn ymyl eu gilydd,
ond ym berffaith ddigymdeithae i'w gilydd hyd foreu mawr caniad yr
udgorn diweddaf,

'Yn nesaf at yr eglwys yr adeilad hynof yn Nghlynnog yw y New Inn,
hen adeilad o waith yr hen saer maen dihafal Gutto Gethin, am yr hwn