Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/43

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

31

Filwriad Twisleton a'r Milwriad Carter. Deallodd Syr John Owen am y symudiad , ac efe a aeth gyda rhan oți fyddin i gyfarfod

yr- Uwch

Twisleton, a chyfarfuasant yn ngwaelod plwyfLlanllechid , mewn maes ar lan y mor a elwir y Dalar Hir. Wedi brwydr galed a gwaedlyd gorchfygwyd Syr John Owen, a chymerwyd ef yn garcharor ; a daeth Twisleton yn mlaen i Gaerynarfon. Tra bu yn aros yma daeth i gyd nabyddiaeth â Mary, aeres Lleuar, yr hyn a arweiniodd i briodas. Daeth

George Twisleton , mewn canlyniad , i fyw i Lleuar at ei wraig, a bu iddynt amryw blant.

Yr hynaf o'r plant hyn, George Twisleton , &

briododd Margaret, ferch Wiliam Gruffudd , Cefn Amwlch , Ysw . Un arall o'r enw Philip Twisleton a ddygwyd i fynu mewn urddau, ac a fu yn ficer yn eglwys Beuno . Bu farw yr ail George Twisletón tua'r flwyddyn 1714. Y trydydd Ceorge Twisleton ' a briododd Barbara Jack son , o gylch y flwyddyn 1737, ac iddynt y ganwyd Mary, yr etifeddes , yr hon a briododd y Capten William Redsdale, o Ripon, yr hwn a werthodd

yr etifeddiaeth i Syr Thomas Wynn o'r Glynllifon , ac efe a laddwyd yn Dettingen yn 1743. O hyny allan y mae etifeddiaeth Lleuar yn ffurfio rhan o ystad helaeth y Glynllifon ; ac y mae yn awr yn rhanedig i ddwy o ffermydd , sef Lleuar Fawr a Lleuar Bach . Yr oedd hen balasdy Lleuar yn sefyll yn nes at yr afon na thy presennol Lleuar Fawr. Y mae rhai o hen ddodrefn yr Uwch Filwriad George Twisleton , megis ei gad eiriau, &c. , eto yn meddiant Mrs. Gwen Jones, Tregrwyn , ar lan y Llyn

Isaf Nantlle, yr hon a'u cafodd ar ol rhai o'i pberthynasau oeddynt yn arwerthiant dodrefry cadfridog dewr. BRYNEURA .

Ar du y debau i Bont Lyfni y mae bryn bychan gwyrddlas a elwir Brynaera neu Bryneura, alias Brynarfau, oddiwrth yr hwn y mae amryw

o dai, a chapel y Methodistiaid , yn derbyn eu henwau. Y diwedda, Glasynys a dybiai ei fod yr un a Bryn Arien, yn ngodir yr hwn y mae

bedd Tydain Tad Awen. Wele ei eiriau : - " Yr wyf fi mor ofergoelus a chredu mai yno y claddwyd Tydain Tad Awen . Dywed Englynion y Beddau mai yn Mryn Arien y gwnaed hyny ; ac nis gwn ond am ddau Fryn Arien , sef hwn, ac un arall yn Nghantref Creuddyn, wrth Gonwy. Tueddir fi i gredu mai yma mae'n gorphwys yr hwn a ddosbarthodd ar ein cenedl yr elfen farddol ; a'm rheswm dros hyny ydyw , ei fod yn cael

ei osod mewn un ysgrif o Englynion y Beddau hefo Dylan , yr hwn y gwyddys sydd a'i fedd gerllaw Pwynt Maen Dylan, a'u bod yn gorwedd yn Llanbeuno. Tybia ereill mai Bryn yr Arfau y dylid galw y lle hwn ; a chesglir oddiwrth ei agosrwydd i Bryn y Beddau, Llyn y Gelain , &

Bryn y Cyrff,fod rhyw gysylltiad wedi bod rhyngddo âg ymladdfeydd o'r fath ac sydd wedi arwydd -nodi y manau hyny.

Dywedir i etifeddiaeth y Brynaera fod yn meddiant dwy foneddiges, fel cyd -aeresau , ac y mae traddodiad yn cyfeirio at foneddiges à eilw yn “ Cowntess y Cwn Gwynion ," i'r hon y - perthynai lawer o diroedd yn Eifionydd ac Arfon ; a dywedir fod ei thiroedd yn mhob lle yn nodedig