Tudalen:Hynafiaethau Nant Nantlle.pdf/78

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto

6o wedi myned yn rhy gyfyng, nc adeiladwyd addoldy cang a chyflaun wrth — y brif-ffordd, yr hwn hefyd a aeth yn rhy gyfyng, hyd onid yw yr eglwys wydd ynddo wedì bwrw allan ganghenau blodeuog î Nantlle a Hyfrydle, A'r hen fam-eglwys yn gadarn â llewyrchus ete. ; Cymerodd amgylchiad le sr agorind Capel Talysarn ag y byddai ei yll efallai yn Hlesol i'r rhaí a'i bystyriant. Ymddengys fod dau o deiluoedd cyfrifol yn y gymydogaeth wedi tlewis yr un seat yn y onpel m6wydd,ac er pob ymgais pi elHd cael gan y naill blaîd na'r llall roddfd — fyny.. Boreu ddydd eì agoriad canfyddwyd fod un o'r teuluoedd wedî mynedimewn trwy y ffenestt cyn Pr drysau gael eu hagor, a llenwl y adaf, fel pan ddaeth y teulu arall î mewn y gorfu arnynf gymeryd en. besieddÌooodd yn yaill fan a'r llall yn y capel._ Modd bynag, effefth- edd yr amgylchiad gymaint ar feddwl y mab hynaf yn y teulu gorch— -fygodig fel y: llefodd allan ar ganol. y» oedfa, a'r Parch. W. Morris, Cil- gŵin, yn pregethu, fel y gorfuwyd torl yr addoliad i fyny mewn. annhrefn; so erbyn cymeryd y llanc allan gwelid eifod yn wallgof, a.” pharhaes felly hyd dydd eî farwolaeth, êr dirfawr oid i'w deulu s drwg deimlad annileadwy rhwng cymydogion! Dyma wno gampau dîeffig y bod annynol a alwai un hen dduwinydd manylgra*f, gyda llawer o briod- <ldeb, yn “ Gythrwul y gosod seti.”

“Yn yflwyddyn 1862 adeiladwyd capel yn Nhalysern gan y Bedydd-; wyr. Nìd'oedd yma unrhyw fath o addoliad yn cael eîgadw gam y <yfnndeb hwn yn flaenorol i agoriad y capel. Y pryd hyny corphol- wyd eglwys ynddo ymrhifo 22 o aelodau gwreiddiol yn eglwys y Felin- gŵyg. Amy blynyddau cyntaf bu yr achôs yma o dan olygiaeth y Parch, R, Jonee, Llanllyfni, a'r ddwy eglwys yn ffarfio un daîth Sab. bothol, eitbr er's amser bellach y mae pob un 6 honynt ac wahan, ac yn. gofalu am weinidogaeth droitynî eu hunaî6. .Rhifedf yr eglwys hon ym 1869, fel y crybwyllwyd, oedd 22; y mae yn bresenol yn rhifo 59, a'r Ysgol Sabbothol yn 80, gyda chynulleidfa gynnyddol.

'Tus dwy fíynedd yn ol dechreuwyd achos yn y gymydogaeth hon gan. yr Eglwys Befydlodîg. Daeth gwr ieuanc crefyddol a hynawa yma fel cenhadwr, a llwyddodd yn foan Î gasglu cynnolleidfs mewn ystafell ger-

.llaw palaady Talysarn, Brodor o'r Deheudir oedd Mr, Williams, a bn. faíw yma yn 19869 yn mlodeu ôf'ddyddiau. Claddwyd ef mewn modd . anrhydeddws yn Llanllyfni, a gweinyddwyd yn ei angladd mewn rhau gan ei noddwr a'r Gwir Barchedig Dr. Campbell, Arglwydd Esgob Ban- gŵr, Eiolynydd yw y Parch. Mr, Williams, genedigol o'r Penrhyndeu- draeth, a mab ì W. Willianis (Gwilym Idris), pregethwr yn nghyfundeb yt Annibynwyr ŷn y ÌÌe hwnw, Bydd y gynnulleidfa yn cael eí symud. yn fnan Í le mwy cyflens, gan fol ymn eglwys newydd eang a phryd- ferth ar fìn bod yn barod. Nid ydym yn awr inewn mantais i wybod yn hoBol rifedi y cymunwyr mewn cysylltiad â'r Eglwys Sefydledig yma.

LiAWLLTFNL -Y cyntâf o' cyfundefwu Ymneillduoli ymsefydlu yn llwnMyfoi oedd y Methodirtiaid. YY: 8 fod pregethu i lawr y dyffryn, mewn lle a elwb” "Serth 'Ddu Bach, er's peth amser, ao ì wr o'r, caw William , Williams, -0 Ldrllyfni, fyned yno Í wrando pregeth,