Tudalen:Sŵn y Gwynt Sy'n Chwythu.pdf/18

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Prawfddarllenwyd y dudalen hon

o wanwyn i hydre, a 'thâl pridd dy ardd iti ddim."
Yna wrth droi i'w rhodianna fe'u clywn:
"Mae ef fan yna'n ei ddau-ddwbwl, mor ffôl, mor ffôl."
A'r chwyn lladradaidd yn dwyn gwely ar ôl gwely
fel nad oedd dim ond un gwely glân heb ei ddifa,
fy aelwyd, fy mhriod a'r tair croten fach,—
yn Gymry Cymraeg ac yn falch fel tywysogesi.
Do, 'r wy'n adde imi dreio fy mwrw fy hun
i ddannedd y corwynt i'm codi ar ei adenydd.
a'm chwythu gyda'i hergwd lle mynnai
yn arwr i achub fy ngwlad.
Cans nid chwythu lle y mynno yn unig y mae'r dymestl,
ond chwythu a fynno o'i blaen lle y mynno:
"Pwy ar ei thymp ŵyr ei thw," meddwn innau.

O cau di dy geg â'th hunan-dosturi celwyddog
a'th hunan-fost seimllyd o ffals.
'Rwyt ti'n gwybod mai chwarae pen-ysgafn â gwiwerod
oedd llithro o golfen i golfen;
ac mai chwarae mwy rhyfygus oedd hofran yn y gwynt
fel barcut papur, a bod llinyn yn dy gydio di'n ddiogel wrth y llawr,
lle'r oedd torf yn crynhoi i ryfeddu at dy gampau
ar drapeze y panto a'th glownio'n y syrcas.
Nid marchogaeth y corwynt, ond hongian wrth fwng
un o geffylau bach y 'roundabout' oedd dy wrhydri,
ceffyl-pren plentyn mewn meithrinfa,
a sŵn y gwynt i ti'n ddim ond clindarddach miwsig recordiau peiriant sgrechlyd y ffair wagedd.
'Ddioddefaist ti ddim cymaint â chrafiad ar dy groen
wrth ganlyn gwiwerod y ceginau—y cawl a'r coblera,—
pan oedd dy gardodau di'n grawn yng nghlwy septig,
yn gornwydydd llidus, ar enaid trueiniaid y Means Test.
Y gorymdeithio banerog, yr huodledd a'r lecsiwna'n
ddim ond styntio dy awyrblan di wrth ddolennu dolennau
yn lle hedfan yn union i'th siwrne a'th hangar,
fel hedegwyr y pleidiau awdurdodedig.
"Petai e," medden' nhw, "yn hedfan yn syth at y nod, fel ni,
gan adael ei gwafars, fe âi e'n lled bell,—
fe ddôi swyddi ac anrhydedd a sedd yn y Senedd.
a chyfle i weithio yn gall tros Gymru
o'r tu mewn i'r unig Barti sy'n cyfri'.
"Ac fel mae e" meddai eraill, "fe gaean' ei geg e â swyddi maes o law,