Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/167

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


º46 Dywedodd Moses hefyd wrth Aaron, Cymer thuser, a dod dan oddt ar yr allor ynddi, a gosod arogl-darth arni, a dos yn fuan at y gynulleidfa, a gwna gymod drostynt: canys digofaint a aeth allan oddi gerbron yr ARGLWYDD, dechreuodd y pla.

º47 A chymerodd Aaron megis y llefar¬odd Moses, ac a redodd i ganol y gynull¬eidfa; ac wele, dechreuasai y pla ar y bobl: ac efe a rodd arogl-darth, ac a wnaeth gymod dros y bobl.

º48 Ac efe a safodd rhwng y meirw a’r byw; a’r pla a ataliwyd.

º49 A’r rhai a fuant feirw o’r pla oedd bedair mil ar ddeg a saith gant, heblaw y rhai a fuant feirw yn achos Cora.

º50 A dychwelodd Aaron at Moses i ddrws pabell y cyfarfod: a’r pla a atal¬iwyd.

PENNOD 1 º17 º1 ALLEPARODD yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd,

º2 Llefara wrth feibion Israel, a chymer gan bob un ohonynt wialen, .yn ôl tŷ eu tadau,,sef gan bob un o’u pcnaethiaid, yn ôl tŷ eu tadau, deuddeg gwialen; ysgrifenna enw pob un ar ei wialen.

º3 Ac ysgrifenna enw Aaron ar wialea Lefi: canys un wialen fydd dros bob PENNaeth tŷ eu tadau.

º4 A gad hwynt ym mhabell y cyfarfod, gerbron y dystiolaeth, lle y cyfarfyddaf a chwi.

º5 A gwialen y gŵr a ddewiswyf, x flodeua: a mi a wnaf i furmur meibion Israel, y rhai y maent yn ei furmur i’ch erbyn, beidio â mi.

º6 A llefarodd Moses wrth feibioa Israel: a’u holl benaethiaid a roddasant ato wialen dros bob PENNaeth, yn ôl tf eu tadau, sef deuddeg gwialen; a gwialea Aaron oedd ymysg eu gwiail hwynt.

º7 A Moses a adawodd y gwiail gesbron yr ARGLWYDD, ym mhabell y dystiolaeth.

º8 A thrannoeth y daeth Moses i babell y dystiolaeth: ac wele, gwialen Aaron dros d Lefi a flagurasai, ac a fwriasai flagur, ac a flodeuasai flodau, ac a ddygasai almonau.

º9 A dug Moses allan yr holl wiail oddi gerbron yr ARGLWYDD at holl feibioa Israel. Hwythau a edrychasant, ac a gymerasant bob un ei wialen ei hun.

º10 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, Dod wialen Aaron drachefn ger¬bron y dystiolaeth, i’w chadw yn arwydd i’r meibion gwrthryfelgar; fel y gwnelech i’w tuchan hwynt beidio â mi, ac na byddont feirw.

º11 A gwnaeth Moses fel y gorchmynnodd yr ARGLWYDD iddo; felly y gwnaeth efe.,,

º12 A meibion Israel a lefarasant wrth Moses, gan ddywedyd, Wele ni yn trengi; darfu amdanom, darfu amdano® ni oll.

º13 Bydd farw pob un gan nes&u a nesao i dabernacl yr ARGLWYDD. A wneir pen amdanom gan drengi?

PENNOD 1 º18 º1 A DYWEDODD yr ARGLWYDD wrth Aaron, Tydi a’th feibion, a thylwyth dy .dad gyda thi, a ddygwch: anwiredd

º167

y cysegr: â thi a’th feibion gyda thi a ddygwch anwiredd eich offeiriadaeth.

º2 A dwg hefyd gyda thi dy frodyr o lwyth Lefi, sef llwyth dy dad, i lynu wrthyt ti, ac i’th wasanaethu: tithau a’th feibion gyda thi a wasanaethwch gerbron pabell y dystiolaeth. :

º3 A hwy a gadwant dy gadwraeth di, a chadwraeth yr holl babell: ond na ddeuant yn agos at ddodrefn y cysegr, nac at yr allor, rhag eu marw hwynt, a chwithau hefyd.

º4 Ond hwy a lynant wrthyt, ac a oruchwyliant babell y cyfarfod, yn holl wasanaeth y babell: ac na ddeued y dieithr yn agos atoch.

º5 Eithr cedwch chwi oruchwyliaeth y, cysegr, a goruchwyliaeth yr allor; fel na byddo digofaint mwy yn erbyn meibion Israel.

º6 Ac wele, mi a gymerais dy frodyr di, y Lefiaid, o fysg meibion Israel: i ti y rhoddwyd hwynt, megis rhodd i’r ARGLWYDD, i wasanaethu gwasanaeth pabetl y cyfarfod.

º7 Tithau a’th feibion gyda thi a gedwch eich offeiriadaeth; ynghylch pob petfc a berthyn i’r allor, ac o fewn y lien wahani, y gwasanaethwch: yn wasanaeth rhodd y rhodd-