Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/168

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


ais eich offeiriadaeth i chwi; a’r dieithr a ddelo yn agos, a leddir.

º8 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Aaron, Wele, mi a roddais i ti hefyd oruchwyliaeth fy offrymau dyrchafael,

º6 holl gysegredig bethau meibion Israel; rhoddais hwynt i ti, oherwydd yr eneiniad, ac i’th feibion, trwy ddeddf dragwyddol.

º9 Hyn fydd i ti o’r pethau sancteiddiolaf a gedwir allan o’r tan: eu hofl. offrymau hwynt, cu holl fwyd-offrwm, a’u holl aberthau dros bechod, a’u holl aberthau dros gamwedd, y rhai a dalant i mi, fyddant sancteiddiolaf i ti, ac i’th feibion.

º10 O fewn y cysegr sanctaidd y bwytei ef; pob gwryw a’i bwytŷ ef: cysegredig fydd cfe i ti.

º11 Hyn hefyd fydd i ti; offrwm dyrch¬afael eu rhoddion hwynt, ynghyd â holl offrymau cyhwfan meibion Israel: i ti y rhoddais hwynt, ac i’th feibion, ac i’th ferched gyda thi, trwy ddeddf drag¬wyddol: pob un glan yn dy dy a gaiff fwyta ohono.

º12 Holl oreuon yr olew, a holl oreuon y gwin a’r yd, sef eu blaenffrwyth hwyni yr hwn a roddant i’r ARGLWYDD, i roddais i ti.

º13 Blaenffrwyth pob dim yn eu ti) hwynt yr hwn a ddygant i’r ARGLWYDD fydd eiddot ti: pob un glan yn dy dy i fwyty ohono. ‘

º14 Pob diofrydbeth yn Israel fydc eiddot ti.

º15 Pob peth a agoro’r groth o bob cnawd yr hwn a offrymir i’r ARGLWYDD o ddyn ac o anifail, fydd eiddot ti: ond gan brynu y pryni bob cyntaf-anedig i ddyn; a phryn y cyntaf-anedig i’r anifail aflan.

º16 A phar brynu y rhai a bryner ohonot, o fab misyriad, yn dy bris di, er pum sicl o arian, wrth sicl y cysegr:! ugain gera yw hynny.

º17 Ond na phryn y cyntaf-anedig (y eidion, neu gyntaf-anedig dafad, neu gyntaf-anedig gafr; sanctaidd ydynt hwy: eu gwaed a daenelli ar yr allor, a’u gwer a losgi yn aberth tanllyd, o arogl peraidd i’r ARGLWYDD.

º18 Ond eu cig fydd eiddot ti; fel parwyden y cyhwfan, ac fel yr ysgwyddog ddeau, y mae yn eiddot ti.

º19 Holl offrymau dyrchafael y pethau sanctaidd, y rhai a offrymo meibion Israel i’r ARGLWYDD, a roddais i ti, ac i’th feibion, ac i’th ferched gyda thi, trwy ddeddf dragwyddol: cyfamod halen tragwyddol fydd hyn, gerbron yr ARGLWYDD, i ti, ac i’th had gyda thi.

º20 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Aaron, Na fydded i ti etifeddiaeth yn eu tir hwynt, ac na fydded i ti ran yn eu mysg hwynt: myfi yw dy ran di, a’th etifeddiaeth, ymysg meibion Israel.

º21 Ac wele, mi a roddais i feibion Lefi bob degwm yn Israel, yn etifeddiaeth, am eu gwasanaeth y maent yn ei wasan¬aethu, sef gwasanaeth pabell y cyfarfod.

º22 Ac na ddeued meibion Israel mwyach yn agos i babell y cyfarfod; rhag iddynt ddwyn pechod, a marw.

º23 Ond gwasanaethed y Lefiaid was¬anaeth pabell y cyfarfod, a dygant eu,. hanwiredd: deddf dragwyddol fydd hyn trwy eich cenedlaethau, nad etifeddant hwy etifeddiaeth ymysg meibion Israel.

º24 Canys degwm meibion Israel, yr. hwn a offrymant yn offrwm dyrchafael i’r ARGLWYDD, a roddais i’r Lefiaid yn etifeddiaeth: am hynny y dywedais. wrthynt, nad etifeddent etifeddiaeth ymysg meibion Israel.

º25 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses, gan ddywedyd, ‘,. ;

º26 Llefara hefyd wrth y Lefiaid, »a dywed wrthynt. Pan gymeroch gan feibion Israel y degwm a roddais i chwi yn etifeddiaeth oddi wrthynt; yna offrymwch o hynny offrwm dyrchafael i’r ARGLWYDD, sef degwm o’r degwm.

º27 A chyfrifir i chwi eich offrwm dyrchafael, fel yr ŷd o’r ysgubor, ac fel cyflawnder o’r gwinwryf.

º28 Felly yr offrymwch chwithau hefyd offrwm dyrchafael i’r ARGLWYDD, o’ch holl ddegymau a gymeroch gan feibion Israel; a rhoddwch o hynny ddyrchafael-offrwm yr ARGLWYDD i Aaron yr offeiriad.

º29 O’ch holl roddion offrymwch bob offrwm dyrchafael yr ARGLWYDD o bob gorau ohono, sef y rhan gysegredig, allan ohono ef.

º30 A dywed wrthynt. Pan ddyrchafoch ei oreuon allan ohono, cyfrifir i’r Lefiaid fel toreth yr ysgubor, a thoreth y gwinwryf.

º31 A bwytewch ef ym mhob lie, chwi a’ch tylwyth: canys gwobr yw