Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/169

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


efe i chwi, am eich gwasanaeth ym mhabell y cyfarfod.

º32 Ac ni ddygwch bechod o’i herwydd, gwedi y dyrchafoch ei oreuon ohono: na halogwch chwithau bethau sanctaidd meibion Israel; fel na byddoch feirw.

PENNOD 19 º1 E-EFARODD yr ARGLWYDD hefyd wrth Moses, ac wrth Aaron, gan ddywedyd.

º2 Dyma ddeddf y gyfraith a orchmynnodd yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, Llefara wrth feibion Israel, am ddwyn ohonynt atat anner goch berffaith-gwbl, yr hon ni byddo anaf arni, ac nid aeth iau arni.

º3 A rhoddwch hi at Eleasar yr offeiriad : a phared efe ei dwyn hi o’r tu allan i’r gwersyll; a lladded un hi ger ei fron ef.

º4 A chymered Eleasar yr offeiriad beth o’i gwaed hi ar ei fys, a thaenelled o’i gwaed hi ar gyfer wyneb pabell y cyfarfod saith waith. ;

º5 A llosged un yr anner yn ei olwg ef: ei chroen, a’i chig, a’i gwaed, ynghyd â’i biswail, a lysg efe.

º6 A chymered yr offeiriad goed cedr, ac isop, ac ysgarlad; a bwried i gaaeA llosgfa yr anner.

º7 A golched yr offeiriad ei wisgoedd, troched hefyd ei gnawd mewn dwfr, ac wedi hynny deued i’r gwersyll; ac aflan fydd yr offeiriad hyd yr hwyr. .

º8 Felly golched yr hwn a’i llosgo hi, ei ddillad mewn dwfr, a golched hefyd ei gnawd mewn dwfr; ac aflan fydd hyd yr hwyr.

º9 A chasgled un glan ludw yr anner, a gosoded o’r tu allan i’r gwersyll mewn lle glan; a bydded yng nghadw i gynulleidfa meibion Israel, yn ddwfr neilltuaeth: pechaberth yw.

º10 A golched yr hwn a gasglo ludw yr anner, ei ddillad; aflan fydd hyd yr hwyr: a bydd hyn i feibion Israel, ac i’r dieithr a ymdeithio yn eu mysg hwynt, yn ddeddf dragwyddol.,

º11 A gyffyrddo a chorff marw dya, aflan fydd saith niwrnod.

º12 Ymlanhaed trwy y dwfr hwnnw y trydydd dydd, a’r seithfed dydd glan fydd: ac os y trydydd dydd nid ymlanha efe, yna ni bydd efe lan y seithfed dydd.

º13 Pob un a gyffyrddo a chorff marw dyn fyddo wedi marw, ac nid ymlanhao, sydd yn halogi tabernacl yr ARGLWYDD; a thorrir ymaith yr enaid hwnnw oddi wrth Israel: am na thaenellwyd dwfr neilltuaeth arno, aflan fydd efe; ei aflendid sydd etp arno.

º14 Dyma’r gyfraith, pan fyddo marw dyn mewn pabell: pob un a ddelo i’r babeB, a phob un a fyddo yn y babell, fydd aflan saith niwrnod.

º15 A phob llestr agored ni byddo eadach wedi ei rwymo arno, aflan yw efe.

º16 Pob un hefyd a gyffyrddo, ar wyneb y maes, ag un wedi ei ladd a chleddyf, aeu ag un marw, neu ag asgwrn dyn, neu a bedd, a fydd aflan saith niwrnod.

º17 Cymerant dros yr aflan o ludw llosgs yr offrwm dros bechod; a rhodder ato ddwfr rhedegog mewn llestr;

º18 A chymered isop, a golched un dihalogedig ef mewn dwfr, a thaenelled. ar y babell, ac ar yr holl lestri, ac ar yr toll ddynion oedd yno, ac ar yr hwn a gyffyrddodd ag asgwrn, neu un wedi ei ladd, neu un wedi marw, neu fedd:

º19 A thaenelled y glan ar yr aflan y trydydd dydd, a’r seithfed dydd; ac ymlanhaed efe y seithfed dydd, a golched ri ddillad, ymolched mewn dwfr, a glan fydd yn yr hwyr.

º20 Ond y gŵr a haloger, ac nid ymlanhao, torrir ymaith yr enaid hwnnw o fysg y gynulleidfa: canys efe a halogodd gysegr yr ARGLWYDD, ni thaenellwyd. MHO ddwfr y neilltuaeth; aflan yw efe.

º21 A bydd iddynt yn ddeddf dragwyddol, bod i’r hwn a daenello ddwfr y neilltuaeth, olchi ei ddillad; a’r hwn a gyffyrddo a dwfr y neilltuaeth, a fydd aflan hyd yr hwyr.

º22 A’r hyn oll a gyffyrddo yr aflan ag ef, fydd aflan: a’r dyn a gyffyrddo ft hynny, fydd aflan hyd yr hwyr. ‘

PENNOD 20