Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/170

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


º1 MEIBION Israel, sef yr holl gynull¬eidfa, a ddaethant i anialwch Sin yn y mis cyntaf; ac arhodd y bobl yn Cades; yno hefyd y bu farw Miriam: ac yno y claddwyd hi.

º2 Ac nid oedd dwfr i’r gynulleidfa: a hwy a ymgasglasant yn erbyn Moses ac aaron.

º3 Ac ymgynhennodd y bobl a Moses» a llefarasant, gan ddywedyd, O na. buasem fe’u-w pan fu feitW ein brodyr gerbron yr ARGLWYDD ! .; ‘:.

º4 Paham y dygasoch gynulleidfa yr ARGLWYDD i’r anialwch hwn, i farw ohonom ni a’n hanifeiliaid ynddo?

º5 A phaham y dygasoch ni i fyny o’r Aifft, i’n dwyn ni i’r lle drwg yma? lle heb had, na ffigysbren, na gwinwydden, na phomgranatbren, ac heb ddwfr i’w yfed?

º6 A daeth Moses ac Aaron oddi ger¬bron y gynulleidfa, i ddrws pabell i cyfarfod; ac a syrthiasant ar eu hwyneb’ au: a gogoniant yr ARGLWYDD a ym ddangosodd iddynt. :’..

º7 ? A llefarodd yr ARGLWYDD Wtti Moses, gan ddywedyd,

º8 Cymer y wialen, a chasgl y gynull eidfa, ti ac Aaron dy frawd; ac yn ei gŵydd hwynt lleferwch wrth y graig, a hi a rydd ei dwfr: a thyn dithau iddynt ddwfr o’r graig, a dioda’r gynulleidfa a’u hanifeiliaid. t

º9 A Moses a gymerodd’ y wialen oddi gerbron yr ARGLWYDD, megis y gorchmyn asai efe iddo. ‘‘.

º10 A Moses ac Aaron a gynullasant y dyrfa ynghyd o flaen y igraig: ac efe a ddywedodd wrthynt, Gwrandewch yn awr, chwi wrthryfelwyr; Ai o’r graig hott y tynnwn i chwi ddwfr?

º11 A Moses a gododd ei law, ac a drawodd y graig ddwy waith a’i wialen’: a daeth dwfr lawer allan; a’r gynulleidfe a yfodd, a’u hanifeiliaid hefyd.

º12 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, ac wrth Aaron, Am na chredasoch i mi, i’m sancteiddio yng ngwydd meibion Israel: am hynny ni ddygwch y dyrfa hon i’r tir a roddais iddynt.

º13 Dyma ddyfroedd Meriba; lle yr ymgynhennodd meibion Israel a’r ARGLWYDD, ac y sancteiddiwyd ef ynddynt.

º14 A Moses a anfonodd genhadon o Cades at frenin Edom, gan ddywedyd, Fel hyn y dywed Israel dy frawd; Ti a wyddost yr holl flinder a gawsom ni:

º15 Pa wedd yr aeth ein tadau i wacred i’r Aifft, ac yr arosasom yn yr Aifft tawer o ddyddiau; ac y drygodd yr Eifftiaid ni, a’n tadau.

º16 A ni a waeddasom ar yr ARGLWYDD; ac efe a glybu ein llef ni, ac a anfonodd angel, ac a’n dug ni allan o’r Aifft: ac wele ni yn Cades, dinas ar gŵr dy ardal di.

º17 Atolwg, gad i ni fyned trwy dy! wlad; nid awn trwy faes, na gwinllan, ac nid yfwn ddwfr un ffynnon: priffordd y brenin a gerddwn; ni thrown ar y llaw ddeau nac ar y llaw aswy, nes i ni fyned allan o’th derfynau di.

º18 A dywedodd Edom wrtho, MS thyred heibio i mi, rhag i mi ddyfod a’r cleddyf i’th gyfarfod.

º19 A meibion Israel a ddywedasant wrtho, Ar hyd y briffordd yr awn i fynyi ac os myfi neu fy anifeiliaid a yfwn o’tfa ddwfr di, rhoddaf ei werth ef; yn unig ar fy nhraed yr af trwodd yn ddiniwedfc,’

º20 Yntau a ddywedodd, Ni chei fyned trwodd. A daeth Edom allan i gyfarfod ag ef, a phobl lawer, ac a llaw gref.

º21 Felly Edom a nacaodd roddi ffordd i Israel trwy ei fro: am hynny Israel a drodd oddi wrtho ef.

º22 A meibion Israel, sef yr holl gynulleidfa, a deithiasant o Cades, ac a ddaethant i fynydd Hor.,

º23 A’r ARGLWYDD a lefarodd With Moses ac Aaron ym mynydd Hor» wrth derfyn tir Edom, gan ddywedyd,

º24 Aaron a gesglir at ei bobl: ac ni ddaw i’r tir a roddais i feibion Israel; am i chwi anufuddhau i’m gair, wrth ddwfr Meriba.

º25 Cymer Aaron ac Eleasar ei fab, a dwg hwynt i fyny i fynydd Hor;

º26 A diosg ei wisgoedd oddi am Aaron, a gwisg hwynt am Eleasar ei fab ef: canys Aaron a gesglir at ei bobl, ac a fydd farw yno.

º27 A gwnaeth Moses megis y gorchi mynnodd yr ARGLWYDD: a hwy a aethant i fyny i fynydd Hor, yng ngwydd yr holl gynulleidfa.

º28 A diosgodd Moses oddi am Aaron ei wisgoedd, ac a’u gwisgodd hwynt am-Eleasar ei fab ef: