Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/171

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


a bu farw Aaron yno’ ym mhen y mynydd. A disgynnodd Moses ac Eleasar o’r mynydd.

º29 A’r holl gynulleidfa a welsant farw Aaron, a holl dŷ Israel a wytasant am Aaron ddeng niwrnod ar hugain.

PENNOD 21 º1 AR brenin Arad, y Canaanead, preswylydd y deau, a glybu fod Israel yn dyfod ar hyd ffordd yr ysbiwyr; ac a ryfelodd yn erbyn Israel, ac 3. ddaliodd rai ohonynt yn garcharorion.

º2 Ac addunodd Israel adduned i r ARGLWYDD, ac a ddywedodd, Os gan roi y rhoddi y bobl yma yn fy llaw, yna mi a ddifrodaf eu dinasoedd hwynt.

º3 A gwrandawodd yr ARGLWYDD ar lais Israel; ac a roddodd y Canaaneaid yn ei law ef; ac efe a’u difrododd hwynt, a’u dinasoedd; ac a alwodd enw y lle hwnnw Horma.

º4 Sl A hwy a aethant o fynydd Hor, ar hyd ffordd y mor coch, i amgylchu tir Edom: a chyfyng ydoedd ar enaid y bobl, oherwydd y ffordd. ‘"

º5 A llefarodd y bobl yn erbyn Duw, ac yn erbyn Moses, Paham y dygasoch ai o’r Aifft, i farw yn yr anialwch? canys nid oes na bara na dwfr; a ffiaidd yw gan ein henaid y bara gwael hwn.

º6 A’r ARGLWYDD a anfonodd ymysg y bobl seirff tanllyd; a hwy a frathasant y bobl: a bu feirw o Israel bobl lawer.

º7 A daeth y bobl at Moses, a dywedasant, Pechasom; canys llefarasom yn erbyn yr ARGLWYDD, ac yn dy erbyn dithau: gweddïa ar yr ARGLWYDD, ar yrru ohono ef y seirff oddi wrthym. A gweddïodd Moses dros y bobl.

º8 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, Gwna i ti sarff danllyd, a gosod ar drostan: a phawb a frather, ac a edrycho ar honno, fydd byw.

º9 A gwnaeth Moses sarff bres, ac a’i gosododd ar drostan: yna os brathai sarff ŵr, ac edrych ohono ef ar y sarff bres, byw fyddai.

º10 A meibion Israel a gychwynasant oddi yno, ac a wersyllasant yn Oboth.

º11 A hwy a aethant o Oboth, ac a wersyllasant yng ngharneddau Abarint,’ yn yr anialwch, yr hwn oedd ar gyfe« Moab, tua chodiad haul. º12 Cychwynasantoddiyno,agwersyllasant wrth afon Sared.

º13 Cychwynasant oddi yno, a gwersyllasant wrth ryd Arnon, yr hon sydd yn yr anialwch, yn dyfod allan o ardal yr Amoriaid: canys Amon oedd derfyn Moab, rhwng Moab a’r Amoriaid.

º14 Am hynny dywedir yn llyfr rhyfeloedd yr ARGLWYDD, Y peth a wnaeth efe yi y mor coch, ac yn afonydd Arnon,,15 Ac wrth raeadr yr afonydd, yr hwn a dreigia i breswylfa Ar, ac a bwysa at derfyn Moab.

º16 Ac oddi yno yr aethant i Beer: honno yw y ffynnon lle y dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, Casgl y bobl ynghyd, a mi a roddaf iddynt ddwfr.

º17 Yna y canodd Israel y gan hon: Cyfod, ffynnon; cenwch iddi.

º18 Ffynnon a gloddiodd y tywysogion, ac a gloddiodd penaethiaid y bobl, ynghyd â’r deddfwr, a’u ffyn. Ac o’r anialwch yr aethant i Mattana:

º19 Ac o Mattana i Nahaliel; ac o Nahaliel i Bamoth: .

º20 Ac o Bamoth, yn y dyffryn sydd yng ngwlad Moab, i ben y bryn sydd yn edrych tua’r diffeithwch.

º21 Yna yr anfonodd Israel genhadau at Sehon brenin yr Amoriaid, gan ddywedyd,

º22 Gad i mi fyned trwy dy dir: ni thrown i faes, na gwinllan; nid yfwn ddwfr un ffynnon: ar hyd ffordd y brenin y cerddwn, hyd onid elom allan o’th derfynau di.

º23 Ac ni roddodd Sehon i Israel ffordd trwy ei wlad: ond casglodd Sehon ei holl bobl, ac a aeth allan yn erbyn Israel i’r anialwch: ac efe a ddaeth i Jahas, ac a ymladdodd yn erbyn Israel.

º24 Ac Israel a’l trawodd ef â min y deddyf; ac a oresgynnodd ei dir ef, o Amon hyd Jabboc, hyd at feibion Ammon: canys cadarn oedd terfyn meibion Ammon.

º25 A chymcrodd Israel yr holl ddinasoedd hynny: a thrigodd Israel