Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/646

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


30:13 Y mae cenhedlaeth, O mor uchel yw eu llygaid! a’i hamrantau a ddyrchafwyd.

30:14 Y mae cenhedlaeth a’i dannedd yn gleddyfau, a’i childdannedd yn gyllyll, i ddifa y tlodion oddi ar y ddaear, a’r anghenus o blith dynion.

30:15 I’r gele y mae dwy ferch, yn llefain, Moes, moes. Tri pheth ni ddiwellir: ie, pedwar peth ni ddywedant byth, Digon:

30:16 Y bedd; y groth anihlantadwy; y ddaear ni ddiwellir â dyfroedd; a’r tân ni ddywed, Digon.

30:17 Llygad yr hwn a watwaro ei dad, ac a ddiystyro ufuddhau ei fam, a dynn cigfrain y dyffryn, a’r cywion eryrod a’i bwyty.

30:18 Tri pheth sydd guddiedig i mi; ie, pedwar peth nid adwaen:

30:19 Ffordd eryr yn yr awyr, ffordd neidr yfed ar graig, ffordd llong yng nghanol y môr, a ffordd gŵr gyda morwyn.

30:20 Felly y mae ffordd merch odinebus; hi a fwyty, ac a sych ei safn, ac a ddywed, Ni wneuthum i anwiredd,

30:21 Oherwydd tri pheth y cynhyrfir y ddaear, ac oherwydd pedwar, y rhai ni ddichon hi eu dioddef:

30:22 Oherwydd gwas pan deyrnaso; ac un ffôl pan lanwer ef o fwyd;

30:23 Oherwydd gwraig atgas pan brioder hi; a llawforwyn a elo yn aeres i’w meistres.

30:24 Y mae pedwar peth bychain ar y ddaear, ac eto y maent yn ddoeth iawn:

30:25 Nid yw y morgrug bobl nerthol, eto y maent yn darparu eu lluniaeth yr haf;

30:26 Y cwningod nid ydynt bobl rymus, eto hwy a wnânt eu tai yn y graig;

30:27 Y locustiaid nid oes brenin iddynt, eto hwy a ânt allan yn dorfeydd;

30:28 Y pryf copyn a ymafaela â’i ddwylo, ac y mae yn llys y brenin.

30:29 Y mae tri pheth a gerddant yn hardd, ie, pedwar peth a rodiant yn weddus:

30:30 Llew cryf ymhlith anifeiliaid, ni thry yn ei ôl er neb;

30:31 Milgi cryf yn ei feingefn, a bwch, a brenin, yr hwn ni chyfyd neb yn ei erbyn.

30:32 Os buost ffôl yn ymddyrchafu, ac os meddyliaist ddrwg, dyro dy law ar dy enau.

30:33 Yn ddiau corddi llaeth a ddwg allan a’r ymenyn, a gwasgu ffroenau a dynn allan waed: felly cymell llid a ddwg allan gynnen.

PENNOD 31 31:1 Geiriau Lemwel frenin; y broffwydoliaeth a ddysgodd ei fam iddo.

31:2 Pa beth, fy mab? pa beth, mab fy nghroth? ie, pa beth, mab fy addunedau?

31:3 Na ddyro i wragedd dy nerth; na’th ffyrdd i’r hyn a ddifetha frenhinoedd.

31:4 Nid gweddaidd i frenhinoedd, O Lemwel, gweddaidd i frenhinoedd yfed gwin; nac i benaduriaid ddiod gadarn:

31:5 Rhag iddynt yfed, ac ebargofi y ddeddf; a newidio barn yr un o’r rhai gorthrymedig.

31:6 Rhoddwch ddiod gadarn i’r neb sydd ar ddarfod amdano; a gwin i’r rhai trwm eu calon.

31:7 Yfed efe, fel yr anghofio ei dlodi; ac ac un na feddylio am ei flinfyd mwy.

31:8 Agor dy enau dros y mud, yn achos holl blant dinistr.

31:9 Agor dy enau, barn yn gyfiawn; a dadlau dros y tlawd a’r anghenus.

31:10 Pwy a fedr gael gwraig rinweddol? gwerthfawrocach yw hi na’r carbuncl.

31:11 Calon ei gŵr a ymddiried ynddi, fel na bydd arno eisiau anrhaith.

31:12 Hi a wna iddo les, ac nid drwg, holl ddyddiau ei bywyd.

31:13 Hi a gais wla^n a llin, ac a’i gweithia a’i dwylo yn ewyllysgar.

31:14 Tebyg yw hi i long marsiandwr; hi a ddwg ei hymborth o bell.

31:15 Hi a gyfyd hefyd liw nos, ac a rydd fwyd i’w thylwyth, a’u dogn i’w llancesau.

31:16 Hi a feddwl am faes, ac a’i prŷn ef; â gwaith ei dwylo hi a blanna winllan.

31:17 Hi a wregysa ei llwynau â nerth, ac a gryfha ei breichiau.

31:18 Hi a wêl fod ei marsiandiaeth yn fuddiol; ni ddiffydd ei channwyll ar hyd y nos.

31:19 Hi a rydd ei llaw ar y werthyd, a’i llaw a ddeil y cogail.