Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/96

Oddi ar Wicidestun
Jump to navigation Jump to search
Ni brawfddarllenwyd y dudalen hon eto


26:7 A gwna lenni o flew geifr, i fod yn babell-len ar y tabernacl: un llen ar ddeg a wnei.

26:8 Hyd un llen fydd deg cufydd ar hugain, a lled un llen fydd pedwar cufydd; a'r un mesur fydd i'r un llen ar ddeg.

26:9 A chydia bum llen wrthynt eu hun, a chwe llen wrthynt eu hun; a dybla'r chweched len ar gyfer wyneb y babell-len.

26:10 A gwna ddeg dolen a deugain ar ymyl y naill len, ar y cwr, yn y cydiad cyntaf; a deg dolen a deugain ar ymyl y llen arall, yn yr ail gydiad.

26:11 A gwna ddeg bach a deugain o bres; a dod y bachau yn y dolennau, a chlyma'r babell-len, fel y byddo yn un.

26:12 A'r gweddill a fyddo dros ben o lenni'r babell-len, sef yr hanner llen weddill, a fydd yng ngweddill ar du cefn y tabernacl;

26:13 Fel y byddo o'r gweddill gufydd o'r naill du, a chufydd o'r tu arall, o hyd y babell-len: bydded hynny dros ddau ystlys y tabernacl, o'r tu yma ac o'r tu acw, i'w orchuddio.

26:14 A gwna do i'r babell-len o grwyn hyrddod wedi eu lliwio yn gochion, a tho o grwyn daearfoch yn uchaf.

26:15 A gwna i'r tabernacl ystyllod o goed Sittim, yn eu sefyll.

26:16 Deg cufydd fydd hyd ystyllen, a chufydd a hanner cufydd fydd lled pob ystyllen.

26:17 Bydded dau dyno i un bwrdd, wedi eu gosod mewn trefn, bob un ar gyfer ei gilydd: felly y gwnei am holl fyrddau'r tabernacl.

26:18 A gwna ystyllod i'r tabernacl, ugain ystyllen o'r tu deau tua'r deau.

26:19 A gwna ddeugain mortais arian dan yr ugain ystyllen; dwy fortais dan un ystyllen i'w dau dyno, a dwy fortais dan ystyllen arall i'w dau dyno.

26:20 A gwna i ail ystlys y tabernacl, o du'r gogledd, ugain ystyllen,

26:21 A deugain mortais o arian; dwy for-tais dan un ystyllen, a dwy fortais dan ystyllen arall.

26:22 Hefyd i ystlys y tabernacl, o du'r gorllewin, y gwnei chwech ystyllen.

26:23 A dwy ystyllen a wnei i gonglau^r tabernacl, yn y ddau ystlys.

26:24 A byddant wedi eu cysylitu oddi tanodd; byddant hefyd wedi eu cydgydio oddi arnodd wrth un fodrwy: felly y bydd iddynt ill dau; i'r ddwy gongl y byddant.

26:25 A byddant yn wyth ystyllen, a'u morteisiau arian yn un fortais ar bymtheg, dwy fortais dan un ystyllen, a dwy fortais dan ystyllen arall.

26:26 Gwna hefyd farrau o goed Sittim, pump i ystyllod un ystlys i'r tabernacl,

26:27 A phum bar i ystyllod ail ystlys y tabernacl, a phum bar i ystyllod ystlys y tabernacl i'r ddau ystlys tua'r gorllewin.

26:28 A'r bar canol yng nghanol yr ystyllod, a gyrraedd o gwr i gwr.

26:29 Gosod hefyd aur dros yr ystyllod, a gwna eu modrwyau o aur, i osod y barrau trwyddynt: gwisg y barrau hefyd ag aur.

26:30 A chyfod y taberanacl wrth ei bortreiad, yr hwn a ddangoswyd i ti yn y mynydd.

26:31 A gwna wahanlen o sidan glas, porffor, ac ysgarlad, ac o liain main cyfrodedd: â cheriwbiaid o waith cywraint y gwnei hi.

26:32 A dod hi ar bedair colofn o goed Sittim wedi eu gwisgo ag aur, a'u pennau o aur, ar bedair mortals arian.

26:33 A dod y wahanlen wrth y bachau, fel y gellych ddwyn yno, o fewn y wahanlen, arch y dystiolaeth: a'r wahanlen a wna wahan i chwi rhwng y cysegr a'r cysegr sancteiddiolaf.

26:34 Dod hefyd y drugareddfa ac arch y dystiolaeth yn y cysegr sancteiddiolaf.

26:35 A gosod y bwrdd o'r tu allan i'r wahanlen, a'r canhwyllbren gyferbyn â'r bwrdd ar y tu deau i'r tabernacl: a dod y bwrdd ar du'r gogledd.

26:36 A gwna gaeadlen i ddrws y babell o sidan glas, a phorffor, ac ysgarlad, ac o liain main cyfrodedd o wnïadwaith.

26:37 A gwna i'r gaeadlen bum colofn of goed Sittim, a gwisg hwynt ag aur, a'u pennau fydd o aur: a bwrw iddynt bum mortais bres.


PENNOD 27

27:1 Gwna hefyd allor o goed Sittim, o bum cufydd o hyd, a phum cufydd o led: yn bedeirongl y bydd yr allor, a'i huchder o dri chufydd.