Neidio i'r cynnwys

Yny lhyvyr hwnn/Kalandyr

Oddi ar Wicidestun
Gwyðor kymraeg Yny lhyvyr hwnn

gan John Prys


golygwyd gan John H. Davies
Almanak dros ugainc mlyneð

Ianuarius.

Mis Ionawr. y sy o.xxxi. o ðyðieu.

xix A Duw calan.
viii b
c
xvi d
v e
f Gwyl ystwylh.
xiii g
ii A
b
x c
d Yr haul yn y dyfwr.
xviii e Gwyl Lwcharn.
vii f Gwyl Elen ac erviu. Gwyl hilari.
g Kalan chwefrawr.
xv A
iiii b
c
xii d
i e
f
ix g
A S. Vinsent.
xvii b
v c
d Gwyl bawl. pan droes yr iawn.
xiiii e
iii f
g
vi A
xix b
c Gwyl ewryd sanct.
YN y mis ymma torr dy goed defnyð ag ny holhtan. Diwreiða y koedach ar dyryssi oth wairglod ag ny thyuan eilwaith. A gwna hynn yn enwedig o ðyuewn pedwar nywarnod y ðiwed y lheyad. Pal dy arð a theila hi a thomm, symyd dy wenyn. Dinoetha wreiðeu dy goed ffrwyth, yn enwedig or rhai y vo hen ac heb ðwyn ffrwyth. Gwna ðefnyðyon dy aradyr. vrynara dy dir y wenith ath ryg, torr dy wndwn y geyrch val y bo meðal.

Februarius.

Mis chwefrawr.

viii d Gwyl sainffred. Meuilia.
e G. vair y kannwylheu.
xvi f G. Blas verthyr.
v g
A G. Agath.
xiii b G. Giwa.
ii c G. Deilaw.
d
x e
f Yr haul yn y pysc.
xviii g
vii A
b G. Dyssor.
xv c G. Walentin
iiii d
e
xii f
i g
A
ix b
c
xvii d
vi e Mevilla
f G. Mathias.
xiiii g
iii A. Dyvaeloc.
b
xi c
Y Mis hwnn tynn y mwsswng o ðyar dy goed ffrwyth torr y keingyey dyfyrlhyd, dod goed byw, a choed rhos ar vath hynny, scathra a phlyg dy berth yn ni­weð y lheuad, dod gyffion koed ievaink a cheingien, a chlwmmey yn y lhawnlhoer. Arð dy wndwn. a haya dy ffa ath bys, ath geyrch mewn tir sych yn y newyð loer. mewn tir gwlyb wedy yr lhawn lhoer ney o vewn pedwar niwarnod y nailh ae kynt ae gwedy.

Martius.

Mis mawrth

xix d G. ðewi Escob.
e g. Shad escob.
f
xvi g
v A
b
xiii c
ix d
e
x f
g
xviii A g. Gregori escob. Yr Haul yn y maharen, yr amser y mae gogylywch nos a dyð.
vii b
c
xv d
iiii e
f G. S Badric.
xii g G. S Edward verthyr.
A g. Gynbryd.
b g. Sainct gudbert.
ix c g. sainct benet.
d
xvii e
vi f Mevilia.
g G. vair y gyhydeð.
xiiii A
iii b
c
xi d
e
xix f
Y Mis fuawrth haya. ffa, bys a cheyrch yn echreu ye mis. Impa a phlanna goed ffrwyth, ac yn enwedig yn niweð y mis, dod Sitruls gwrds a Saeds, kyðia wreiðieu y koed y ðinoethest or vlaen a thomm a phrið ne­wyð. hevyd arð dy dirbarlis, a dwg dom yr maes yn en­wedic yn niweð y lheuad ac ny sycha ymmaith.

Aprilis:

Mis Ebrilh.o.xxx.

viii g
xvi A
v b
c G. Ambros.
xiii d G. Dervel.
ii e
f G. Lywelyn.
x y
A
xviii b
vii c Yr haul yn y tarw.
d
xv e
iiii f
g
xii A
i b
c
ix d
e
xvii f
vi g
A G. Siorys.
xiiii v
iii c G. Vach.
d
xi e
f
xix g
viii A
Y Mis hwun haya dy halð mewn tir kryf, haya dy gw­arch a lhin a rhann o had garðeu val wniwn, kennin, persli, ar vath hynny.

Maius:
Mis Mai. xxxi

b G. Philip a Iago.
xvi c
v d Gwyl y groc.
e
xiii f
ii g g. ievan yn elow
H
x b
c
xviii d
vii e
f g. vael a sulien.
xv g Yr haul yn y gevylhon.
iiii H
b
xii c
i d
e
ix f g. saint Dunstan.
g
xvii H
vi b g. Golhen.
c
xiiii d
iii e g. saint Denis.
f g. saint Awain.
xi g g. saint Byd. g. velangelh.
H
xix b g. Erbin.
viii c
xvi d
Mis Mai haya dy haið yn echreu yr mis, a had kēnin wyuwn, pwrslau, Coliander ar vath hynny. Arð yr ar kyntaf oth dir er gwenith a rhyg.

Iunius.
Mis mehevin. xxx.

v e G degla.
f
xiii g G Goven.
A
b G Bonifas escob.
x c
d
xviii e
vii f
g
xv A G Barnabas ebostol.
iiii b
c
xii d Yr haul yn y Crank.
i e
f G. Giric.
ix g
A
xvii b G. sainct lednerth.
vi c
d
xiiii e G. Wenvrewi. G. Alban verthyr.
iii f Mevilia.
g G. Ievan vedyðiwr, pan aned.
xi A
b
xix c
viii d Mevilia.
e G. Beder a phaul ebostolion.
xvi f
Y Mis hwnn dwg domm a thail yth wenithdir ac yth rhygdir, dwg dy goed adref dod gennin yn niweð y mis, a haya had lhysseu tener, i had weir ac weir glo­dyð y vo mewn tier issel gerlhaw dyfwr.

Iulius.
Mis Gorffenna.

v g
A g. Vair ac Elisabeth.
xiii b g.beblic.
ii c g. martin escob.
d
x e
f
xviii g
vii A
b
xv c
iiii d g. ðoewan.
e g. Armon.
xii f g. Elyw a chynlhaw.
i g Yr haul yn y lhew.
A
ix b
c
xvii d
vi e g. sainct margaret.
f
xiiii g g. Vair vablen.
iii A
b Mevilia.
xi c g. Iago ebostol
d g. Anna vam vair.
xix e
viii f
xvi g
v A
b g. Armon yn ial.
Y Mis hyn lhað weir yn y gweirglodyð ychel a thann vwya oth weirdir er mwyn y tywyð teg y sy debig y vod yr amser hwnn Ar ynghylch diweð y mis meda rann oth lavyr krwnn.

Augustus.
Mis Awst. xxxi.

xiii c g. beder ebostol.
ii d
e
x f
g g. Oswalht vrenhin.
xviii. A g. Iessu.
vii b g. enw yr Iessu.
c
xv d
iiii e g. Laurens verthyr:
f
xii g
i A
b Mevilia.
ix c g. Fair drychavael. Yr haul yn y vorwyn.
d
xvii e
vi f
g
xiiii A
iii b
c
xi d Mevilia.
xix e g. Bartholomew verthyr
f
viii g
xvi A
b g. saint Awstin escob.
v c g. Ievan eddiga.
d
xiii e
Y Mis hwnn, meda dy ryg ath wenith a dwg yth esky­bor, ac ynghylch diweð y mis meda dy geyrch ac arð yr ar dywetha ar veder dy weuith ath rhyg.

September.
Mis medi. xxx.

ii f g. Grisostom escob.
g g. Sulien.
x H
b
xviii c
vii d
e
xv f g. Vair pan med.
iiii g
H
xii b
i c
d
ix e g. Y groe. hafan hydref.
f Yr haul yn y vantol.
xvii g g. Lambert.
vi H
b
x c
iii d Mevilia.
e g. Matthew ebollol.
xi f
xix g
H g. Vwrog.
viii b g. Veygan.
c
xvi d
v e
xiii f g. Mihangel Archangel.
ii g g. Sierom offeiriad.


YN y mis hwnn meda dy haið, pys a pha, ac ynghylch kenol y mis haya wenith a rhyg mewn tir kryf. dwg dail ar veder gwenith a rhyg, kannys vu venneid yr amser hwnu y dal tair kynn y mis hwnn.

October.
Mis hydref.

A G. Silin a garmon.
x b
c
xviii d
vii e G. Gannaval.
f G. Saint ffaeth.
xv g
iiii A G. Gain.
b G. S. Denis.
xii c
i d
e
ix f G. S. Edward.
g
xvii A Yr haul yn y sarff
vi b
c
xiiii d g. Luc: Evangylius.
iii e
f
xi g g. vnbil arðec gwyryðon.
H g. Wnnog a noethen.
b
viii c
d
xvi e
v f Mevilia.
g g. Simon a Job.
xiii H
ii b
c g. ðogvael. Mevilia.
Mis ymma haya wenith a rhyg dros olh, kartha dy gloðieu, dod goed plwmmas a pher ac avaleu a sym­myd goed, dor gnay frengic a phlyg berthidrain.

Nouember. Mis tachwed.xxx.

x d G yr holl sainct Kalan gayaf.
e Yr eneidiey
xviii f g. Gristiolus a chlydoc.
vii g
A g. Gwbi.
xv b g. S. Lednart
iiii c g. Gyngar.
d g. Dysiliaw.
xii e
i f
g g. Marthin Escob.
ix A g. Gydwaladyr ameylic.
b
xvii c Yr haul yn y saethyð
vi d
e g. Edmwnd Escob.
xiiii f
iii g
A
xi b g. Edmwnd vrenhin.
xix c
d
viii e g. Glement verthyr.
f
xvi g g. S. katerin.
H
b g. Galhgof.
xiii c
ii d Mevilia.
x e G Andreas ebostol
Dod a symmyd yn y mis hwun goed plwmmas, a pher ac avaleu, torr dygoed defnyð yn niweð y lhe­yad ac yn enwedig goed onn y wneythyr defnyðion a cadyr, a brynara dy dir ar vedyr haið.

December.
Mis rhagvyr.xxx.

f
xviii g
vii A
b
xv c
iiii d g. S. Nicolas.
e
xii f g. Vair a chynydyr
i g
A
xi b
c
xvii d Yr haul y nghorn yr abyr .g. Silir.
vi e
f
xiiii g
ii H g. Dydecho.
b
xi c
xix d Mevilia.
e g. Domas chastor.
viii f
g
xvii A
v b Duw Nadolic
c g. Srephan verthyr.
xiii d g. Ievan evangyliwr.
iii e g. Y vil veibion.
f
x g
A

YN y mis ymma torr goed defnyð y adeil. a thorr y perthi ar koeg geingey, dal adar a rhwyden ac a phyg a brynara dy dir y haið.

Nodiadau[golygu]