Pob lòg cyhoeddus

Jump to navigation Jump to search

Mae pob cofnod yn holl logiau Wicidestun wedi cael eu rhestru yma. Gallwch weld chwiliad mwy penodol trwy ddewis y math o lòg, enw'r defnyddiwr, neu'r dudalen benodedig. Sylwer bod llythrennau mawr neu fach o bwys i'r chwiliad.

Logiau
(diweddaraf | cynharaf) Dangos (y 50 mwy diweddar. | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 09:09, 9 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/671 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'am Medeba, yr uda Moab; bydd moelni ar eu holl bennau, a phob barf wedi ei heillio. º15:3 Yn eu heolydd yr ymwregysant â sachliain: ar bennau eu tai, a...')
 • 09:07, 9 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/670 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'º6 Yr hwn sydd yn taro y bobloedd mewn dicllonedd a phla gwastadol, yr hwn sydd yn llywodraethu y cenhedloedd mewn llidiowgrwydd, a erlidir heb neb yn ll...')
 • 09:05, 9 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/669 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'º1 BAICH Babilon, yr hwn a welodd Eseia mab Amos. 2 Dyrchefwch faner ar y mynydd uchel, dyrchefwch lef atynt, ysgydwch law, fel yr elont i fewn pyrth y...')
 • 09:03, 9 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/668 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'º32 Eto y dydd hwnnw y saif efe yn Nob; efe a gyfyd ei law yn erbyn mynydd merch Seion, bryn Jerwsalem. º33 Wele, yr Arglwydd, ARGLWYDD y Iluoedd, yn y...')
 • 09:00, 9 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/667 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'º3 A pha beth a wnewch yn nydd yr ymweliad, ac yn y distryw a ddaw o bell? at bwy y ffowch am gynhorthwy? a pha le y gadewch eich. gogoniant? º4 Hebof...')
 • 08:19, 9 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/666 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'º22 A hwy a edrychant ar y ddaear: ac wele drallod a thywyllwch, niwi cyfyngder; a byddant wedi eu gwthio i dywyllwch. PENNOD 9 º1 ETO ni bydd y tywy...')
 • 08:17, 9 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/665 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '7:19 A hwy a ddeuant ac a orffwysant oll yn y dyffrynnoedd anghyfanheddol, ac yng nghromlechydd y creigiau, ac yn yr ysbyddaid oll, ac yn y perthi oll. 7...')
 • 08:15, 9 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/664 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'ac ymysg pobl halogedig o wefusau yr ydwyf yn trigo: canys fy llygaid a welsant y brenin, ARGLWYDD y lluoedd. 6:6 Yna yr ehedodd ataf un o’r seraffiaid...')
 • 08:09, 9 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/663 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'ddygant un bath, a lle homer a ddwg effa. 5:11 Gwae y rhai a gyfodant yn fore i ddilyn diod gadarn, a arhosant hyd yr hwyr, hyd oni enynno y gwin hwynt....')
 • 08:08, 9 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/662 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'tlodion? medd ARGLWYDD DDUW y lluoedd. 3:16 A’r ARGLWYDD a ddywedodd, Oherwydd balchïo o ferched Seion, a rhodio â gwddf estynedig, ac â llygaid gwa...')
 • 20:58, 4 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/661 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'mewn plant dieithriaid yr ymfodlonant. 2:7 A’u tir sydd gyflawn o arian ac aur, ac nid oes diben ar eu trysorau; a’u tir sydd lawn o feirch, ac nid o...')
 • 20:55, 4 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/660 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'aberthau i mi? medd yr ARGLWYDD: llawn ydwyf o boethaberthau hyrddod, ac o fraster anifeiliaid breision; gwaed bustych hefyd, ac ŵyn, a bychod, nid ymhyf...')
 • 20:42, 4 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/659 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '<section begin="Caniad"/>8:2 Arweiniwn, a dygwn di i dŷ fy mam, yr hon a’m dysgai: parwn i ti yfed gwin llysieuog o sugn fy mhomgranadau. 8:3 Ei law a...')
 • 20:36, 4 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/658 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'coeth: ei wynepryd fel Libanus, mor ddewisol a chedrwydd. 5:16 Melys odiaeth yw ei enau; ie, y mae efe oll yn hawddgar. Dyma fy anwylyd, dyma fy nghyfail...')
 • 20:35, 4 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/657 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '4:2 Dy ddannedd sydd fel diadell o ddefaid gwastatgnaif, y rhai a ddaethant i fyny o’r olchfa; y rhai oeddynt bob un yn dwyn dau oen, ac nid oedd un ynd...')
 • 20:31, 4 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/656 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '2:1 Rhosyn Saron, a lili y dyffrynnoedd, ydwyf fi. 2:2 Megis lili ymysg y drain, felly y mae fy anwylyd ymysg y merched. 2:3 Megis pren afalau ymysg pre...')
 • 20:18, 4 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/655 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '<section begin="Pregethwr"/>pan fo isel sŵn y malu, a’i gyfodi wrth lais yr aderyn, a gostwng i lawr holl ferched cerdd: 12:5 Ie, yr amser yr ofnant y...')
 • 20:12, 4 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/654 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '10:5 Y mae drwg a welais dan yr haul, cyffelyb i gyfeiliorni sydd yn dyfod oddi gerbron y llywydd: 10:6 Gosodir ffolineb mewn graddau uchel, a’r cyfoet...')
 • 20:09, 4 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/653 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'waith Duw, na ddichon dyn ddeall y gwaith a wneir dan haul: oblegid er i ddyn lafurio i geisio, eto nis caiff; ie, pe meddyliai y doeth fynnu gwybod, eto...')
 • 20:08, 4 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/652 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '7:18 Da i ti ymafael yn hyn; ac oddi wrth hyn na ollwng dy law: canys y neb a ofno DDUW, a ddaw allan ohonynt oll. 7:19 Doethineb a nertha y doeth, yn fw...')
 • 21:57, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/651 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '5:19 Ie, i bwy bynnag y rhoddes Duw gyfoeth a golud; ac y rhoddes iddo ryddid i fwyta ohonynt, ac i gymryd ei ran, ac i lawenychu yn ei lafur; rhodd Duw y...')
 • 21:44, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/650 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '4:6 Gwell yw llonaid llaw trwy lonyddwch, na llonaid dwy law trwy flinder a gorthrymder ysbryd. 4:7 Yna mi a droais, ac a welais wagedd dan yr haul. 4:8...')
 • 21:40, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/649 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'ond i’r pechadur y rhydd efe boen i gasglu ac i dyrru, i’w roddi i’r neb a fyddo da gerbron Duw. Hynny hefyd sydd wagedd, a gorthrymder ysbryd. PE...')
 • 21:33, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/648 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'PENNOD 2 3:1 Mi a ddywedais yn fy nghalon, Iddo yn awr, mi a’th brofaf a llawenydd; am hynny cymer dy fyd yn ddifyr: ac wele, hyn hefyd sydd wagedd. 3...')
 • 21:21, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/647 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '<section begin="Diarhebion"/>31:20 Hi a egyr ei llaw i’r tlawd, ac a estyn ei dwylo i’r anghenus. 31:21 Nid ofna hi am ei thylwyth rhag yr eira; can...')
 • 21:19, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/646 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '30:13 Y mae cenhedlaeth, O mor uchel yw eu llygaid! a’i hamrantau a ddyrchafwyd. 30:14 Y mae cenhedlaeth a’i dannedd yn gleddyfau, a’i childdanned...')
 • 21:18, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/645 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'ycha ei dad: ond y neb a fyddo gyfaill i buteiniaid, a ddifa ei dda. 29:4 Brenin trwy fam a gadarnha y wlad: ond y neb a garo anrhegion, a’i dinistria...')
 • 20:20, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/644 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '27:24 Canys cyfoeth ni phery byth: ac a bery y goron o genhedlaeth i genhedlaeth? 27:25 Y gwair a flaendardda, a’r glaswellt a ymddengys, a llysiau y...')
 • 20:19, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/643 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '26:12 A weli di ŵr doeth yn ei olwg ei hun? gwell yw y gobaith am ffôl nag am hwnnw. 26:13 Y mae llew mawr ar y ffordd, medd y diog, y mae llew yn yr...')
 • 20:18, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/642 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '25:1 Dyma hefyd ddiarhebion Solomon, y rhai a gasglodd gwŷr Heseceia brenin Jwda. 25:2 Anrhydedd DUW yw dirgelu peth: ond anrhydedd brenin yw chwilio p...')
 • 20:17, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/641 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'fyddo goch, pan ddangoso ei liw yn y cwpan, pan ymgynhyrfo yn iawn. 23:32 Yn y diwedd efe a frath fel sarff, ac a biga fel neidr. 23:33 Dy lygaid a ed...')
 • 20:14, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/640 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '22:17 Gogwydda dy glust, a gwrando eiriau y doethion, a gosod dy galon ar fy ngwybodaeth. 22:18 Canys peth peraidd yw os cedwi hwynt yn dy galon; cymhwy...')
 • 20:12, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/639 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '21:7 Anrhaith yr annuwiol a’u difetha hwynt, am iddynt wrthod gwneuthur barn. 21:8 Trofaus a dieithr yw ffordd dyn: ond y pur sydd uniawn ei waith....')
 • 20:11, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/638 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'a anrheithia ei dad ac a yrr ei fam ar grwydr 19:27 Fy mab, paid â gwrando yr addysg a bair i ti gyfeiliorni oddi wrth eiriau gwybodaeth. 19:28 Tyst...')
 • 20:07, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/637 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'GLWYDD: ato y rhed y cyfiawn, ac y mae yn ddiogel. 18:11 Cyfoeth y cyfoethog sydd iddo yn ddinas gadarn, ac yn fur uchel, yn ei dyb ei hun. 18:12 Cyn...')
 • 20:02, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/636 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '16:31 Coron anrhydeddus yw penllwydni, os bydd mewn ffordd cyfiawnder. 16:32 Gwell yw y diog i ddigofaint na’r cadarn; a’r neb a reola ei ysbryd ei...')
 • 20:01, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/635 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '15:25 Yr ARGLWYDD a ddiwreiddia dŷ y beilchion: ond efe a sicrha derfyn y weddw. 15:26 Meddyliau yr annuwiol sydd ffiaidd gan yr ARGLWYDD: ond geiriau...')
 • 20:00, 2 Gorffennaf 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/634 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '14:20 Y tlawd a gaseir, ie, gan ei gymydog ei hun: ond llawer fydd yn caru y cyfoethog. 14:21 A ddirmygo ei gymydog, sydd yn pechu: ond y trugarog wrth...')
 • 13:27, 17 Mehefin 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/633 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '13:4 Enaid y diog a ddeisyf, ac ni chaiff ddim: ond enaid y diwyd a wneir yn fras. 13:5 Cas gan y cyfiawn gelwydd: ond y drygionus sydd ffiaidd, ac a dd...')
 • 13:26, 17 Mehefin 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/632 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'efe a chwanegir iddo: a rhyw un arall a arbed mwy nag a weddai, ac a syrth i dlodi. 11:25 Yr enaid hael a fraseir: a’r neb a ddyfrhao, a ddyfrheir ynt...')
 • 13:25, 17 Mehefin 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/631 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'neb a wrthodo gerydd, sydd yn cyfeiliorni. 10:18 A guddio gas â gwefusau celwyddog, a’r neb a ddywed enllib, sydd ffôl. 10:19 Yn amlder geiriau ni...')
 • 13:24, 17 Mehefin 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/630 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '8:33 Gwrandewch addysg, a byddwch ddoethion; nac ymwrthodwch â hi. 8:34 Gwyn ei fyd y dyn a wrandawo arnaf, ac a wylio yn ddyfal beunydd wrth fy nrysau...')
 • 13:23, 17 Mehefin 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/629 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'fel ynfyd yn myned i’r cyffion i’w gosbi: 7:23 Hyd oni ddryllio y saeth ei afu ef; fel yr aderyn yn prysuro i’r fagl, heb wybod ei bod yn erbyn ei...')
 • 13:19, 17 Mehefin 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/628 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'gan yr ARGLWYDD: ie, saith beth sydd ffiaidd ganddo ef: 6:17 Llygaid beilchion, tafod celwyddog, a’r dwylo a dywalltant waed gwirion, 6:18 Y galon a...')
 • 13:18, 17 Mehefin 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/627 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '4:26 Ystyria lwybr dy draed: a threfner dy holl ffyrdd yn uniawn. 4:27 Na thro at y llaw ddeau nac ar y llaw aswy; symud dy droed oddi wrth ddrygioni....')
 • 13:17, 17 Mehefin 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/626 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'odd y dyfnderau, ac y defnynna yr wybrennau wlith. 3:21 Fy mab, na ollwng hwynt allan o’th olwg: cadw ddoethineb a phwyll. 3:22 Yna y byddant yn fyw...')
 • 11:11, 17 Mehefin 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/625 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '2:2 Fel y parech i’th glust wrando ar ddoethineb, ac y gogwyddech dy galon at ddeall; 2:3 Ie, os gwaeddi ar ôl gwybodaeth, os cyfodi dy lef am ddeall...')
 • 07:54, 17 Mehefin 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/624 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'LLYFR Y DIARHEBION. PENNOD 1 1:1 Diarhebion Solomon mab Dafydd, brenin Israel; 1:2 I wybod doethineb ac addysg, i ddeall geiriau synnwyr; 1:3 I gymr...')
 • 22:51, 13 Mehefin 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/623 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'chymyn ar y ddaear: a’i air a red yn dra buan. 147:16 Yr hwn sydd yn rhoddi eira fel gwlân; ac a daena rew fel lludw. 147:17 Yr hwn sydd yn bwrw ei...')
 • 22:26, 13 Mehefin 2020 Mahagaja Sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/622 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '145:12 I beri i feibion dynion adnabod ei gadernid ef, a gogoniant ardderchowgrwydd ei frenhiniaeth. 145:13 Dy frenhiniaeth di sydd frenhiniaeth dragwyd...')
(diweddaraf | cynharaf) Dangos (y 50 mwy diweddar. | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).