Pob log cyhoeddus

Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio

Mae pob cofnod yn holl logiau Wicidestun wedi cael eu rhestru yma. Gallwch weld chwiliad mwy penodol trwy ddewis y math o lòg, enw'r defnyddiwr, neu'r dudalen benodedig. Sylwer bod llythrennau mawr neu fach o bwys i'r chwiliad.

Logiau
(diweddaraf | cynharaf) Dangos (y 50 mwy diweddar. | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 18:19, 15 Medi 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1192 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '22:12 Ac wele, yr wyf yn dyfod ar frys, a'm gwobr sydd gyda mi, i roddi i bob un fel y byddo ei waith ef. 22:13 Myfi yw Alffa ac Omega, y dechrau a'r diwedd, y cyntaf a'r diwethaf. 22:14 Gwyn eu byd y rhai sydd yn gwneuthur ei orchmynion ef, fel y byddo iddynt fraint ym mhren y bywyd, ac y gallont fyned i mewn trwy'r pyrth i'r ddinas. 22:15 Oddi allan y mae'r cŵn, a'r swyn-gyfareddwyr, a'r puteinwyr, a'r llofruddion,...)
 • 18:19, 15 Medi 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1191 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'wedi eu hysgrifennu arnynt, y rhai yw enwau deuddeg llwyth plant Israel. 21:13 O du'r dwyrain, tri phorth; o du'r gogledd, tri phorth; o du'r deau, tri phorth; o du'r gorllewin, tri phorth. 21:14 Ac yr oedd mur y ddinas a deuddeg sylfaen iddo, ac ynddynt enwau deuddeg apostol yr Oen. 21:15 A'r hwn oedd yn ymddiddan â mi, oedd â chorsen aur ganddo, i fesuro'r ddinas, a'i phyrth hi, a'i mur. 21:16 A'r ddinas sydd wedi...)
 • 18:18, 15 Medi 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1190 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '20:6 Gwynfydedig a sanctaidd yw'r hwn sydd â rhan iddo yn yr atgyfodiad cyntaf: y rhai hyn nid oes i'r ail farwolaeth awdurdod arnynt, eithr hwy a fyddant offeiriaid i Dduw ac i Grist, ac a deyrnasant gydag ef fil o flynyddoedd. 20:7 A phan gyflawner y mil blynyddoedd, gollyngir Satan allan o'i garchar; 20:8 Ac efe a â allan i dwyllo'r cenhedloedd sydd ym mhedair congl y ddaear, Gog a Magog, i'w casglu hwy ynghyd i ryfe...)
 • 18:11, 15 Medi 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1189 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '19:7 Llawenychwn, a gorfoleddwn, a rhoddwn ogoniant iddo ef: oblegid daeth priodas yr Oen, a'i wraig ef a'i paratodd ei hun. 19:8 A chaniatawyd iddi gael ei gwisgo â lliain main glân a disglair: canys y lliain main ydyw cyfiawnder y saint. 19:9 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Ysgrifenna, Bendigedig yw'r rhai a elwir swper neithior yr Oen. Ac efe a ddywed odd wrthyf, Gwir eiriau Duw yw'r rhai hyn. 19:10 Ac mi a syrthiais wr...)
 • 18:10, 15 Medi 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1188 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'ar, y rhai a buteiniasant ac a fuant fyw yn foethus gyda hi, pan welont fwg ei llosgiad hi, 18:10 Gan sefyll o hirbell, gan ofn ei gofid hi, a dywedyd, Gwae, gwae, y ddinas fawr honno, Babilon, y ddinas gadarn! oblegid mewn un awr y daeth dy farn di. 18:11 A marchnatawyr y ddaear a wylant ac a alarant drosti, oblegid nid oes neb mwyach yn prynu eu marsiandiaeth hwynt: 18:12 Marsiandiaeth o aur, ac arian, a meini gwert...)
 • 18:08, 15 Medi 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1187 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '17:5 Ac ar ei thalcen yr oedd enw wedi ei ysgrifennu, DIRGELWCH, BABILON FAWR, MAM PUTEINIAID A FFIEIDD-DRA'R DDAEAR. 17:6 Ac mi a welais y wraig yn feddw gan waed y saint, a chan waed merthyron Iesu: a phan ei gwelais, mi a ryfeddais â rhyfeddod mawr. 17:7 A'r angel a ddywedodd wrthyf, Paham y rhyfeddaist? myfi a ddywedaf i ti ddirgelwch y wraig a'r bwystfil sydd yn ei dwyn hi, yr hwn sydd â'r saith ben ganddo, a'r deg...)
 • 17:58, 15 Medi 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1186 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'welltwch ffiolau digofaint Duw ar y ddaear. 16:2 A'r cyntaf a aeth, ac a dywalltodd ei ffiol ar y ddaear; a bu cornwyd drwg a blin ar y dynion oedd â nod y bwystfil arnynt, a'r rhai a addolasent ei ddelw ef. 16:3 A'r ail angel a dywalltodd ei ffiol ar y môr; ac efe a aeth fel gwaed dyn marw: a phob enaid byw a fu farw yn y môr. 16:4 A'r trydydd angel a dywalltodd ei ffiol ar yr afonydd ac ar y ffynhonnau dyfroedd; a hw...)
 • 17:57, 15 Medi 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1185 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'ddywedyd, Syrthiodd, syrthiodd Babilon, y ddinas fawr honno, oblegid hi a ddiododd yr holl genhedloedd â gwin llid ei godineb. 14:9 A'r trydydd angel a'u dilynodd hwynt, gan ddywedyd â llef uchel, Os addola neb y bwystfil a'i ddelw ef, a derbyn ei nod ef yn ei dalcen, neu yn ei law, 14:10 Hwnnw hefyd a yf o win digofaint Duw, yr hwn yn ddigymysg a dywalltwyd yn ffiol ei lid ef, ac efe a boenir mewn tân a brwmstan yng ng...)
 • 17:55, 15 Medi 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1184 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'megis wedi ei ladd yn farw; a'i friw marwol ef a iachawyd: a'r holl ddaear a ryfeddodd ar ôl y bwystfil. 13:4 A hwy a addolasant y ddraig, yr hon a roes allu i'r bwystfil: ac a addolasant y bwystfil, gan ddywedyd, Pwy sydd debyg i'r bwystfil? pwy a ddichon ryfela ag ef? 13:5 A rhoddwyd iddo ef enau yn llefaru pethau mawrion, a chabledd; a rhoddwyd iddo awdurdod i weithio ddau fis a deugain. 13:6 Ac efe a agorodd ei en...)
 • 17:54, 15 Medi 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1183 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'i farnu'r meirw, ac i roi gwobr i'th wasanaethwyr y proffwydi, ac i'r saint, ac i'r rhai sydd yn ofni dy enw, fychain a mawrion; ac i ddifetha'r rhai sydd yn difetha'r ddaear. 19 Ac agorwyd teml Dduw yn y nef, a gwelwyd arch ei gyfamod ef yn ei deml ef: a bu mellt, a llefau, a tharanau, a daeargryn, a chenllysg mawr. PENNOD 12 12:1 Arhyfeddod mawr a welwyd yn y nef, gwraig wedi ei gwisgo â'r haul, a'r lleuad dan ei thr...)
 • 17:52, 15 Medi 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1182 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '10:8 A’r llef a glywais o’r nef, a lefarodd drachefn wrthyf, ac a ddywedodd, Dos, cymer y llyfr bychan sydd wedi ei agoryd yn llaw’r angel yr hwn sydd yn sefyll ar y môr, ac ar y tir. 10:9 Ac mi a euthum at yr angel, gan ddywedyd wrtho, Moes i mi’r llyfr bychan. Ac efe a ddywedodd wrthyf, Cymer, a bwyta ef yn llwyr: ac efe a chwerwa dy fol di, eithr yn dy enau y bydd yn felys fel mêl. 10:10 Ac mi a gymerais y llyfr bych...)
 • 11:38, 28 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1181 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'ond yn unig i’r dynion oedd heb sêl Duw yn eu talcennau. 9:5 A rhoddwyd iddynt na laddent hwynt, ond bod iddynt eu blino hwy bum mis: ac y byddai eu gofid hwy fel gofid oddi wrth ysgorpion, pan ddarfyddai iddi frathu dyn. 9:6 Ac yn y dyddiau hynny y cais dynion farwolaeth, ac nis cânt; ac a chwenychant farw, a marwolaeth a gilia oddi wrthynt. 9:7 A dull y locustiaid oedd debyg i feirch wedi eu paratoi i ryfel; ac yr o...)
 • 11:26, 28 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1180 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'a’r nerth, a fyddo i’n Duw ni yn oes oesoedd. Amen. 7:13 Ac un o’r henuriaid a atebodd, gan ddywedyd wrthyf, Pwy ydyw’r rhai hyn sydd wedi eu gwisgo mewn gynau gwynion? ac o ba le y daethant? 7:14 Ac mi a ddywedais wrtho ef, Arglwydd, ti a wyddost. Ac efe a ddywedodd wrthyf, Y rhai hyn yw’r rhai a ddaethant allan o’r cystudd mawr, ac a olchasant eu gynau, ac a’u canasant hwy yng ngwaed yr Oen. 7:15 Oherwydd hynny y ma...)
 • 11:25, 28 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1179 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'farch gwelw-las: ac enw’r hwn oedd yn eistedd arno oedd Marwolaeth; ac yr oedd Uffern yn canlyn gydag ef. A rhoddwyd iddynt awdurdod ar y bedwaredd ran o’r ddaear, i ladd a chleddyf, ac a newyn, ac a marwolaeth, ac a bwystfilod y ddaear. 6:9 A phan agorodd efe y burned sêl, mi a welais dan yr allor eneidiau’r rhai a laddesid am air Duw, ac am y dystiolaeth oedd ganddynt. 6:10 A hwy a lefasant â llef uchel, gan ddywedyd....)
 • 11:19, 28 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1178 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '{{nop}} PENNOD 5 5:1 Ac mi a welais yn neheulaw’r hwn oedd yn eistedd ar yr orseddfainc, lyfr wedi ei ysgrifennu oddi fewn ac oddi allan wedi ei selio â saith sêl. 5:2 Ac mi a welais angel cryf yn cyhoeddi â llef uchel, Pwy sydd deilwng i agoryd y llyfr, ac i ddatod ei seliau ef? 5:3 Ac nid oedd neb yn y nef, nac yn y ddaear, na than y ddaear, yn gallu agoryd y llyfr, nac edrych arno. 5:4 Ac mi a wylais lawer, o ac...)
 • 11:18, 28 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1177 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'ceaid, ysgrifenna; Y pethau hyn y mae Amen yn eu dywedyd, y Tyst ffyddlon a chywir, dechreuad creadigaeth Duw; 3:15 Mi a adwaen dy weithredoedd di, nad ydwyt nac oer na brwd: mi a fynnwn pe bait oer neu frwd. 3:16 Felly, am dy fod yn glaear, ac nid yn oer nac yn frwd, mi a’th chwydaf di allan o’m genau: 3:17 Oblegid dy fod yn dywedyd, Goludog wyf, ac mi a gyfoethogais, ac nid oes arnaf eisiau dim; ac ni wyddost dy fod...)
 • 11:15, 28 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1176 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'i fwyta pethau wedi eu haberthu i eilunod. 2:21 Ac mi a roddais iddi amser i edifarhau am ei godineb; ac nid edifarhaodd hi. 2:22 Wele, yr wyf fi yn ei bwrw hi ar wely, a’r rhai sydd yn godinebu gyda hi, i gystudd mawr, onid edifarhânt am eu gweithredoedd. 2:23 A’i phlant hi a laddaf a marwolaeth: a’r holl eglwysi a gânt wybod mai myfi yw’r hwn sydd yn chwilio’r arennau a’r calonnau: ac mi a roddaf i bob un ohonoch yn...)
 • 11:08, 28 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1175 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'PENNOD 2 2:1 At angel yr eglwys sydd yn Effesus, ysgrifenna; Y pethau hyn y mae’r hwn sydd yn dal y saith seren yn ei law ddeau, yr hwn sydd yn rhodio yng nghanol y saith ganhwyllbren aur, yn eu dywedyd; 2:2 Mi a adwaen dy weithredoedd di, a’th lafur, a’th amynedd, ac na elli oddef y rhai drwg: a phrofi ohonot y rhai sydd yn dywedyd eu bod yn apostolion, ac nid ydynt; a chael ohonot hwynt yn gelwyddog: 2:3 A thi a oddefa...)
 • 11:07, 28 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1174 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'DATGUDDIAD SANT IOAN Y DIFINYDD PENNOD 1 1:1 Datguddiad Iesu Grist, yr hwn a roddes Duw iddo ef, i ddangos i’w wasanaethwyr y pethau sydd raid eu dyfod i ben ar fyrder, a chan ddanfon trwy ei angel, efe a’i hysbysodd i’w wasanaethwr Ioan: 1:2 Yr hwn a dystiolaethodd air Duw, a thystiolaeth Iesu Grist, a’r holl bethau a welodd. 1:3 Dedwydd yw’r hwn sydd yn darllen, a’r rhai sydd yn gwrando geiriau’r broffwydoliaeth hon...)
 • 10:58, 28 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1173 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'ein Duw ni i drythyllwch, ac yn gwadu'r unig Arglwydd Dduw, a'n Harglwydd lesu Grist. 1:5 Ewyllysio gan hynny yr ydwyf eich coffau chwi, gan eich bod unwaith yn gwybod hyn; i'r Arglwydd, wedi iddo waredu'r bobl o dir yr Aifft, ddistrywio eilwaith y rhai ni chredasant. 1:6 Yr angylion hefyd, y rhai ni chadwasant eu dechreuad, eithr a adawsant eu trigfa eu hun, a gadwodd efe mewn cadwynau tragwyddol dan dywyllwch, i farn y...)
 • 10:49, 28 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1172 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '<section begin="3 Ioan"/>TRYDYDD EPISTOL CYFFREDINOL IOAN YR APOSTOL PENNOD 1 1:1 Yr henuriad at yr annwyl Gaius, yr hwn yr wyf yn ei garu mewn gwirionedd. 1:2 Yr anwylyd, yr ydwyf yn bennaf dim yn dymuno dy fod yn llwyddo ac yn iach, fel y mae dy enaid yn llwyddo. 1:3 Canys mi a lawenychais yn fawr, pan ddaeth y brodyr, a thystiolaethu am dy wirionedd di, megis ag yr ydwyt yn rhodio mewn gwirionedd. 1:4 Mwy llawenydd...)
 • 20:17, 16 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1171 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '<section begin="1 Ioan"/>ein gwrando ni, os gofynnwn ddim yn ôl ei ewyllys ef. 5:15 Ac os gwyddom ei fod ef yn ein gwrando ni, pa beth bynnag a ddeisyfom, ni a wyddom ein bod yn cael y deisyfiadau a ddeisyfasom ganddo. 5:16 Os gwêl neb ei frawd yn pechu pechod nid yw i farwolaeth, efe a ddeisyf, ac efe a rydd iddo fywyd, i’r rhai sydd yn pechu nid i farwolaeth. Y mae pechod i farwolaeth: nid am hwnnw yr wyf yn dywedyd ar...)
 • 20:10, 16 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1170 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '4:9 Yn hyn yr eglurwyd cariad Duw tuag atom ni, oblegid danfon o Dduw ei unig-anedig Fab i’r byd, fel y byddem fyw trwyddo ef. 4:10 Yn hyn y mae cariad; nid am i ni garu Duw, ond am iddo ef ein caru ni, ac anfon ei Fab i fod yn iawn dros ein pechodau. 4:11 Anwylyd, os felly y carodd Duw ni, ninnau hefyd a ddylem garu ein gilydd. 4:12 Ni welodd neb Dduw erioed. Os carwn ni ein gilydd, y mae Duw yn trigo ynom, ac y mae ei...)
 • 19:57, 16 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1169 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'sydd yn pechu, nis gwelodd ef, ac nis adnabu ef. 3:7 O blant bychain, na thwylled neb chwi: yr hwn sydd yn gwneuthur cyfiawnder, sydd gyfiawn, megis y mae yntau yn gyfiawn. 3:8 Yr hwn sydd yn gwneuthur pechod, o ddiafol y mae, canys y mae diafol yn pechu o’r dechreuad. I hyn yr ymddangosodd Mab Duw, fel y datodai weithredoedd diafol. 3:9 Pob un a aned o Dduw, nid yw yn gwneuthur pechod, oblegid y mae ei had ef yn aros y...)
 • 19:46, 16 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1168 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'oblegid y mae’r tywyllwch wedi dallu ei lygaid ef. 2:12 Ysgrifennu yr wyf atoch chwi, blant bychain, oblegid maddau i chwi eich pechodau er mwyn ei enw ef. 2:13 Ysgrifennu yr wyf atoch chwi, dadau, am adnabod ohonoch yr hwn sydd o’r dechreuad. Ysgrifennu yr wyf atoch chwi, ŵyr ieuainc, am orchfygu ohonoch yr un drwg. Ysgrifennu yr wyf atoch chwi, rai bychain, am i chwi adnabod y Tad. 2:14 Ysgrifennais atoch chwi, dadau,...)
 • 19:42, 16 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1167 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'EPISTOL CYNTAF CYFFREDINOL IOAN YR APOSTOL PENNOD 1 1:1 Yr hyn oedd o’r dechreuad, yr hyn a glywsom, yr hyn a welsom â’n llygaid, yr hyn a edrychasom arno, ac a deimlodd ein dwylo am Air y bywyd; 1:2 (Canys y bywyd a eglurhawyd, ac ni a welsom, ac ydym yn tystiolaethu, ac yn mynegi i chwi’r bywyd tragwyddol, yr hwn oedd gyda’r Tad, ac a eglurhawyd i ni;) 1:3 Yr hyn a welsom ac a glywsom yr ydym yn ei fynegi i chwi, fel...)
 • 19:27, 16 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1166 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'hwch wedi ei golchi, i’w hymdreiglfa yn y dom. PENNOD 3 3:1 Yr ail epistol hwn, anwylyd, yr ydwyf yn awr yn ei ysgrifennu atoch, yn yr hwn yr ydwyf yn cyffroi eich meddwl puraidd, trwy ddwyn ar gof i chwi: 3:2 Fel y byddo cofus gennych y geiriau a ragddywedwyd gan y proffwydi sanctaidd, a’n gorchymyn ninnau, apostolion yr Arglwydd a’r lachawdwr: 3:3 Gan wybod hyn yn gyntaf, y daw yn y dyddiau diwethaf watwarwyr, yn rho...)
 • 19:26, 16 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1165 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '{{nop}} PENNOD 2 2:1 Eithr bu gau broffwydi hefyd ymhiith y bobl, megis ag y bydd gau athrawon yn eich plith chwithau, y rhai yn ddirgel a ddygant i mewn heresïau dinistriol, a chan wadu’r Arglwydd yr hwn a’u prynodd hwynt, ydynt yn tynnu arnynt eu hunain ddinistr buan. 2:2 A llawer a ganlynant eu distryw hwynt, oherwydd y rhai y ceblir ffordd y gwirionedd. 2:3 Ac mewn cybydd-dod, trwy chwedlau gwneuthur, y gwnant fars...)
 • 19:18, 16 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1164 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'AIL EPISTOL CYFFREDINOL PEDR YR APOSTOL PENNOD 1 1:1 Simon Pedr, gwasanaethwr ac apostol Iesu Grist, at y rhai a gawsant gyffelyb werthfawr ffydd a ninnau, trwy gyfiawnder ein Duw ni, a’n Hachubwr Iesu Grist: 1:2 Gras i chwi a thangnefedd a amlhaer, trwy adnabod Duw, a Iesu ein Harglwydd ni, 1:3 Megis y rhoddes ei dduwiol allu ef i ni bob peth a berthyn i fywyd a duwioldeb, trwy ei adnabod ef yr hwn a’n galwodd ni i ogo...)
 • 19:10, 16 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1163 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'profedigaeth i chwi, fel pe bai beth dieithr yn digwydd i chwi: 4:13 Eithr llawenhewch, yn gymaint à’ch bod yn gyfranogion o ddioddefiadau Crist; fel, pan ddatguddier ei ogoniant ef, y byddoch yn llawen ac yn gorfoleddu. 4:14 Os difenwir chwi er mwyn enw Crist, gwyn eich byd, oblegid y mae Ysbryd y gogoniant, ac Ysbryd Duw yn gorffwys arnoch: ar eu rhan hwynt yn wir efe a geblir, ond ar eich rhan chwi efe a ogoneddir. 4:...)
 • 19:09, 16 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1162 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'neu sen am sen: eithr, yng ngwrthwyneb, yn bendithio, gan wybod mai i hyn y’ch galwyd, fel yr etifeddoch fendith. 3:10 Canys y neb a ewyllysio hoffi bywyd, a gweled dyddiau da, atalied ei dafod oddi wrth ddrwg, a’i wefusau rhag adrodd twyll: 3:11 Gocheled y drwg, a gwnaed y da; ceisied heddwch, a dilyned ef. 3:12 Canys y mae llygaid yr Arglwydd ar y rhai cyfiawn, a’i glustiau ef tuag at eu gweddi hwynt: eithr y mae wyneb...)
 • 17:42, 2 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1161 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'yn anufudd; i’r hwn beth yr ordeiniwyd hwynt hefyd. 2:9 Eithr chwychwi ydych rywogaeth etholedig, brenhinol offeiriadaeth, cenedl sanctaidd, pobl briodol i Dduw, fel y mynegoch rinweddau’r hwn a’ch galwodd allan o dywyllwch i’w ryfeddol oleuni ef: 2:10 Y rhai gynt nid oeddech bobl, ond yn awr ydych bobi i Dduw: y rhai ni chawsech drugaredd, ond yr awron a gawsoch drugaredd. 2:11 Anwylyd, yr wyf yn atolwg i chwi, megis di...)
 • 17:41, 2 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1160 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '1:8 Yr hwn, er nas gwelsoch, yr ydych yn ei garu, yn yr hwn, heb fod yr awron yn ei weled, ond yn credu, yr ydych yn mawr lawenhau a llawenydd anhraethadwy a gogoneddus: 1:9 Gan dderbyn diwedd eich ffydd, sef iachawdwriaeth eich eneidiau. 1:10 Am yr hon iachawdwriaeth yr ymofynnodd, ac y manwl chwiliodd y proffwydi, y rhai a broffwydasant am y gras a ddeuai i chwi: 1:11 Gan chwilio pa bryd, neu pa ryw amser, yr oedd Y...)
 • 17:36, 2 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1159 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '<section begin="Iago"/>a wnaethoch, megis mewn dydd lladdedigaeth. 5:6 Condemniasoch a lladdasoch y cyfiawn: ac yntau heb sefyll i’ch erbyn. 5:7 Byddwch gan hynny yn ymarhous, frodyr, hyd ddyfodiad yr Arglwydd. Wele, y mae’r llafurwr yn disgwyl am werthfawr ffrwyth y ddaear, yn dda ei amynedd amdano, nes iddo dderbyn y glaw cynnar a diweddar. 5:8 Byddwch chwithau hefyd dda eich amynedd; cadarnhewch eich calonnau: oble...)
 • 17:35, 2 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1158 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '3:16 Canys lle mae cenfigen ac ymryson, yno y mae terfysg, a phob gweithred ddrwg. 3:17 Eithr y ddoethineb sydd oddi uchod, yn gyntaf pur ydyw, wedi hynny heddychlon, boneddigaidd, hawdd ei thrin, llawn trugaredd a ffrwythau da, diduedd, a diragrith. 3:18 A ffrwyth cyfiawnder a heuir mewn heddwch i’r rhai sydd yn gwneuthur heddwch. PENNOD 4 4:1 O ba le y mae rhyfeloedd ac ymladdau yn eich plith chwi? onid oddi wrth hy...)
 • 17:33, 2 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1157 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '2:14 Pa fudd yw, fy inrodyr, o dywcd neb fod ganddo ffydd, ac heb fod ganddo weithredoedd? a ddichon ffydd ei gudw ef? 2:15 Eithr os bydd brawd neu chwaer yn noeth, ac mewn eisiau beunyddiol ymborth, 2:16 A dywedyd o un ohonoch wrthynt, Ewch mewn heddwch, ymdwymnwch, ac ymddigonwch; eto heb roddi iddynt angenrheidiau’r corff; pa les fydd? 2:17 Felly ffydd hefyd, oni bydd ganddi weithredoedd, marw ydyw, a hi yn unig,...)
 • 15:59, 2 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1156 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'on y bywyd, yr hon a addawodd yr Arglwydd i’r rhai a’i carant ef. 1:13 Na ddyweded neb, pan demtier ef, Gan Dduw y’m temtir: canys Duw nis gellir ei demtio â drygau, ac nid yw efe yn temtio neb. 1:14 Canys yna y temtir pob un, pan ei tynner ef, ac y llithier, gan ei chwant ei hun. 1:15 Yna chwant, wedi ymddwyn, a esgor ar bechod: pechod hefyd, pan orffenner, a esgor ar farwolaeth. 1:16 Fy mrodyr annwyl, na chyfeili...)
 • 13:16, 2 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1155 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '<section begin="Hebreaid"/>13:12 Oherwydd paham Iesu hefyd, fel y sancteiddiai’r bobl trwy ei waed ei hun, a ddioddefodd y tu allan i’r porth. 13:13 Am hynny awn ato ef o’r tu allan i’r gwersyll, gan ddwyn ei waradwydd ef. 13:14 Canys nid oes i ni yma ddinas barhaus, eithr un i ddyfod yr ym ni yn ei disgwyl. 13:15 Trwyddo ef gan hynny offrymwn aberth moliant yn wastadol i Dduw, yr hyn yw ffrwyth ein gwefusau yn cyffes...)
 • 12:16, 2 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1154 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'i’ch traed; fel na throer y cloff allan o’r ffordd, ond yr iachaer efe yn hytrach. 12:14 Dilynwch heddwch â phawb, a sancteiddrwydd, heb yr hwn ni chaiff neb weled yr Arglwydd: 12:15 Gan edrych yn ddyfal na bo neb yn pallu oddi wrth ras Duw, rhag bod un gwreiddyn chwerwedd yn tyfu i fyny, ac yn peri blinder, a thrwy hwnnw llygru llawer, 12:16 Na bo un puteiniwr, neu halogedig, megis Esau, yr hwn am un saig o fwyd a we...)
 • 11:09, 2 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1153 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'canys efe a ymwrolodd fel un yn gweled yr anweledig. 11:28 Trwy ffydd y gwnaeth efe y pasg, a gollyngiad y gwaed, rhag i’r hwn ydoedd yn dinistrio’r rhai cyntaf-anedig gyffwrdd â hwynt. 11:29 Trwy ffydd yr aethant trwy’r môr coch, megis ar hyd tir sych: yr hyn pan brofodd yr Eifftiaid, boddi a wnaethant. 11:30 Trwy ffydd y syrthiodd caerau Jericho, wedi eu hamgylchu dros saith niwrnod. 11:31 Trwy ffydd ni ddifethwyd...)
 • 11:07, 2 Awst 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1152 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '{{nop}} PENNOD 11 11:1 Ffydd yn wir yw sail y pethau yr ydys yn eu gobeithio, a sicrwydd y pethau nid ydys yn eu gweled. 11:2 Oblegid trwyddi hi y cafodd yr henuriaid air da. 11:3 Wrth ffydd yr ydym yn deall wneuthur y bydoedd trwy air Duw, yn gymaint nad o bethau gweledig y gwnaed y pethau a welir. 11:4 Trwy ffydd yr offrymodd Abel i Dduw aberth rhagorach na Chain; trwy yr hon y cafodd efe dystiolaeth ei fod yn gy...)
 • 19:06, 19 Gorffennaf 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1151 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Aberth ac offrwm, ac offrymau poeth, a thros bechod, nis mynnaist, ac nid ymfodlonaist ynddynt; y rhai yn ôl y gyfraith a offrymir; 10:9 Yna y dywedodd, Wele fi yn dyfod i wneuthur dy ewyllys di, O Dduw. Y mae yn tynnu ymaith y cyntaf, fel y gosodai yr ail. 10:10 Trwy yr hwn ewyllys yr ydym ni wedi ein sancteiddio, trwy offrymiad corff Iesu Grist unwaith. 10:11 Ac y mae pob offeiriad yn sefyll beunydd yn gwasanaethu,...)
 • 19:06, 19 Gorffennaf 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1150 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'ar fwydydd, a diodydd, ac amryw olchiadau, a defodau cnawdol, wedi eu gosod arnynt hyd amser y diwygiad. 9:11 Eithr Crist, wedi dyfod yn Archoffeiriad y daionus bethau a fyddent, trwy dabernacl mwy a pherffeithiach, nid o waith llaw, hynny yw, nid o’r adeiladaeth yma; 9:12 Nid chwaith trwy waed geifr a lloi, eithr trwy ei waed ei hun, a aeth unwaith i mewn i’r cysegr, gan gad i ni dragwyddol ryddhad. 9:13 Oblegid os y...)
 • 19:04, 19 Gorffennaf 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1149 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'PENNOD 8 8:1 A phen ar y pethau a ddywedwyd yw hyn: Y mae gennym y fath Archoffeiriad, yr hwn a eisteddodd ar ddeheulaw gorseddfainc y Mawredd yn y nefoedd; 8:2 Yn Weinidog y gysegrfa, a’r gwir dabernacl, yr hwn a osododd yr Arglwydd, ac nid dyn. 8:3 Canys pob archoffeiriad a osodir i offrymu rhoddion ac aberthau: oherwydd paham rhaid oedd bod gan hwn hefyd yr hyn a offrymai. 8:4 Canys yn wir pe bai efe ar y ddaear, ni...)
 • 19:03, 19 Gorffennaf 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1148 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Abraham wrth ddychwelyd o ladd y brenhinoedd, ac a’i bendithiodd ef; 7:2 I’r hwn hefyd y cyfrannodd Abraham ddegwm o bob peth: yr hwn yn gyntaf, o’i gyfieithu, yw Brenin cyfiawnder, ac wedi hynny hefyd, Brenin Salem, yr hyn yw, Brenin heddwch, 7:3 Heb dad, heb fam, heb achau, heb fod iddo na dechrau dyddiau, na diwedd einioes; eithr wedi ei wneuthur yn gyffelyb i Fab Duw, sydd yn aros yn Offeiriad yn dragywydd. 7:4 Ed...)
 • 19:00, 19 Gorffennaf 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1147 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'wnaethpwyd yn Awdur iachawdwriaeth dragwyddol i’r rhai oll a ufuddhant iddo; 5:10 Wedi ei gyfenwi gan Dduw yn Archoffeiriad yn ôl urdd Melchisedec. 5:11 Am yr hwn y mae i ni lawer i’w dywedyd, ac anodd eu traethu, o achos eich bod chwi yn hwyrdrwm eich clustiau. 5:12 Canys lle dylech fod yn athrawon o ran amser, y mae arnoch drachefn eisiau dysgu i chwi beth ydyw egwyddorion dechreuad ymadroddion Duw: ac yr ydych yn r...)
 • 18:40, 19 Gorffennaf 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1146 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'PENNOD 4 4:1 Ofnwn gan hynny, gan fod addewid wedi ei adael i ni i fyned i mewn i’w orffwysfa ef, rhag bod neb ohonoch yn debyg i fod yn ôl. 4:2 Canys i ninnau y pregethwyd yr efengyl, megis ag iddynt hwythau: eithr y gair a glybuwyd ni bu fuddiol iddynt hwy, am nad oedd wedi ei gyd-dymheru â ffydd yn y rhai a’i clywsant. 4:3 Canys yr ydym ni, y rhai a gredasom, yn myned i mewn i’r orffwysfa, megis y dywedodd efe, Fel...)
 • 18:38, 19 Gorffennaf 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1145 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'angylion, oherwydd dioddef marwolaeth, wedi ei goroni â gogoniant ac anrhydedd; fel trwy ras Duw y profai efe farwolaeth dros bob dyn. 2:10 Canys gweddus oedd iddo ef, oherwydd yr hwn y mae pob peth, a thrwy yr hwn y mae pob peth, wedi iddo ddwyn meibion lawer i ogoniant, berffeithio Tywysog eu hiachawdwriaeth hwy trwy ddioddefiadau. 2:11% Canys yr hwn sydd yn sancteiddio, a’r rhai a sancteiddir, o’r un y maent oll. Am...)
 • 18:27, 19 Gorffennaf 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1144 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Epistol Paul yr Apostol at yr Hebreaid. PENNOD 1 1:1 Duw, wedi iddo lefaru lawer gwaith a llawer modd gynt wrth y tadau trwy’r proffwydi, yn y dyddiau diwethaf hyn a lefarodd wrthym ni yn ei Fab; 1:2 Yr hwn a wnaeth efe yn etifedd pob peth, trwy yr hwn hefyd y gwnaeth efe y bydoedd: 1:3 Yr hwn, ac efe yn ddisgleirdeb ei ogoniant ef, ac yn wir lun ei berson ef, ac yn cynnal pob peth trwy air ei nerth, wedi puro ein pec...)
 • 18:19, 19 Gorffennaf 2021 Mahagaja sgwrs cyfraniadau created tudalen Tudalen:Y bibl cyssegr-lan.djvu/1143 (Heb ei brawfddarllen eto: Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Episol Sant Paul at Philemon. PENNOD 1 1:1 Paul, carcharor Crist Iesu, a’r brawd Timotheus, at Philemon ein hanwylyd, a’n cyd-weithiwr, 1:2 Ac at Apffia ein hanwylyd, ac at Archipus ein cyd-filwr, ac at yr eglwys sydd yn dy dŷ di: 1:3 Gras i chwi, a thangnefedd, oddi wrth Dduw ein Tad, a’r Arglwydd Iesu Grist. 1:4 Yr wyf yn diolch i’m Duw, gan wneuthur coffa amdanat yn wastadol yn fy ngweddiau, 1:5 Wrth glywed dy gar...)
(diweddaraf | cynharaf) Dangos (y 50 mwy diweddar. | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).