Clych Adgof - penodau yn hanes fy addysg

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Clych Adgof - penodau yn hanes fy addysg

gan Owen Morgan Edwards
Rhagymadrodd
Wikipedia logo Mae erthygl am y pwnc:
Clych Adgof - penodau yn hanes fy addysg
ar Wicipedia
Wikiquote
Wikiquote
Mae dyfyniadau sy'n berthnasol i:
Clych Adgof - penodau yn hanes fy addysg
ar Wiciddyfynnu.
Llun wynebddalen

CYNHWYSIAD.

Rhagymadrodd

YSGOL Y Llan.

I. Cartref, a chymdeithion cyntaf. Yr Ysgol Sul; y llythrennau; profedigaeth. Paham na anfonwch y bachgen i'r ysgol? Ysgol y Llan; yr athrawes; dysgu i mi fihafio; tocyn am fy ngwddf: cashau gwybodaeth.


II. Cam y diniwed; ysbryd Chwyldroad.


III. Dihoeni; crwydro ar oriau'r ysgol; twymyn; hedd y mynyddoedd; yr athraw newydd; adfyfyrion


Hen Fethodist.

Hen gloc du hir fy nghartref; ei fuchedd, ei daith wyllt. Ardal heddychlon a theulu mwyn ; hen lety proffwydi. Pregethwyr y Deheudir, — Thomas Richards Abergwaun, Thomas John Cilgeran, Ebenezer Richards Tŵr Gwyn. John Evans New Inn yn stopio'r cloc. Sefyll, a mynd o chwith.


Llyfr y Seiat.

Lle'r seiat yn hanes Cymru. Un seiat, a'i chofnodydd. 1739—1791, cyfnod yr efengylwyr. Howel Harris a Daniel Rowland. 1791—1804, cyfnod y crwydro, yr emynnau'n gweddnewid. Trallodion y pregethwr Ifan Ffowc a'r gweddiwr Niclas Wmffre. 1804—1872, cyfnod yr hen gapel. Y blaenoriaid, yr athrawon. Yr Hen Barch. Y pregethwyr. Cyngor yr hen ymladdwr. Llais y werin. Rhoi'r tariannau i lawr.


Fy Nhad.

Noson marw fy nhad. Bywyd dedwydd. Plant direidus. Cyfarfod Ebenezer Morris. Yr hedd a'r dymhestl.


Y Bala.

Lle tawel a phur. Y ffyrdd ato. Green y Bala a'r hen sasiynau. Y Stryd Fawr. Michael D. Jones. Dr. Hughes. Cofgolofn Charles. Llyn Tegid. "Cloch y Bala." Llanecil. Bodiwan. Ffarwel.


Aberystwyth.

Culni cred. Rhodfa'r .Alòr. Tralia'r Deheuwr. Crwth y Sosin. Silvan Evans a'r Dosparth Cymraeg-. Athrawon campus.


Rhydychen.

Uchelgais eithafol a balchder, — meddwl am "basio'r Fach. Rhydychen, Coleg Balliol, bechgyn, a brain. Jowett. Brecwest, a dŵr oer beirniadaeth. "He found the young ass, and sat upon him." Brad y Fach. Bendith bywyd cof gwan.


Dyrniad o Beiswyn.

Dadblygu a disgyblu. Cydymdeimlo a dirmygu. Ysmalio, — y da a'r drwg. Y cospwr a'r dysgwr. Urddas ac ymddiheurad. Gofal am yr olaf.


Cyhoeddwyd y gwaith hwn cyn 1 Ionawr, 1928, ac mae felly yn y parth cyhoeddus ledled y byd gan fod yr awdur wedi marw ers dros 100 mlynedd yn ol.