William Jones (Nofel)

Oddi ar Wicidestun
William Jones (Nofel)

gan T Rowland Hughes

Pennod 1 - Ar ôl
Wikiquote
Wikiquote
Mae dyfyniadau sy'n berthnasol i:
William Jones (nofel)
ar Wiciddyfynnu.
Wikipedia logo Mae erthygl am y pwnc:
William Jones (nofel)
ar Wicipedia

"Rhywbeth y gall Cymru ei gynnig i Ewrop," meddai Mr. Llewelyn Wyn Griffith mewn adolygiad ar "O Law i Law," nofel gyntaf T. Rowland Hughes. Cred yr awdur iddo gael cystal, onid gwell, hwyl ar ysgrifennu'r stori hon.

Ynddi darlunia chwarelwr bychan tros ei hanner cant yn ffraeo hefo'i wraig ac yn penderfynu 'i gwadnu hi i'r Sowth. Yr oedd hyn yn haf 1935 pan oedd y dirwasgiad yn y De ar ei waethaf, ac wedi iddo gyrraedd Bryn Glo...—Ond daria unwaith, chwedl William Jones, darllenwch y llyfr.

Cynlluniwyd y clawr gan

Dewi Prys Thomas

T ROWLAND HUGHES

Gwasg Aberystwyth

1945

Argraffiad Cyntaf—Rhagfyr, 1944.

Ail Argraffiad—Chwefror, 1945.

Trydydd Argraffiad—Tachwedd, 1945.Gwnaethpwyd ac Argraffwyd gan Hugh Evans a'i Feibion, Cyf. 9 Hackins Hey, Liverpool 2, ac Overton Hall, Overton Street,

Liverpool 7, ;

I SHONI

yn deyrnged fach oddi wrth Northman

a gafodd y fraint o'i adnabod.

GAN na chredodd neb mohonof pan ddywedais mai dychmygol

oedd lle a chymeriadau fy nofel gyntaf, "O Law i Law," efallai mai gwell imi ddweud bod hon yn wir bob gair. Ar y mapwyr esgeulus y mae'r bai am beidio â rhoi Llan-y-graig a Bryn Glo ar eu mapiau o Gymru,

I'r Parch. D. Llewelyn Jones y mae arnaf ddiolch y tro hwn eto am daflu llygaid craff tros y MS a'r proflenni. Y mae arnaf ddyled hefyd i Ap Nathan am awgrymiadau gwerthfawr ynglŷn â thafodiaith y De. Ac yn bennaf oll, i'm gwraig am syrthio mewn cariad â William Jones.

CYNNWYS


Bu'r awdur farw cyn 1 Ionawr, 1954, ac mae y llyfr felly yn y parth cyhoeddus mewn gwledydd sydd â thymor hawlfraint bywyd yr awdur ynghyd â 70 o flynyddoedd neu lai.