Cofiant Daniel Owen: ynghyd a Sylwadau ar ei Ysgrifeniadau/Cynnwysiad

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Cofiant Daniel Owen: ynghyd a Sylwadau ar ei Ysgrifeniadau/At y darllenydd Cofiant Daniel Owen: ynghyd a Sylwadau ar ei Ysgrifeniadau

gan John Owen, Yr Wyddgrug
Mebyd ac Ieuenctid


CYNHWYSIAD


Mebyd ac Ieuenctid
Hanes ei deulu—Cyfyngder yn ei gartre—Disgrifiad o'i frawd Dafydd Owen.
Ei Addysg
Yn yr Ysgol Eglwysig—Yn mynd i'r Ysgol Frytanaidd—Ei athraw.
Ei Brentisiaeth
Egwyddorwas dilledydd gyda Mr John Angell Jones—Disgrifiad o gymmeriad ei feistr—Marwnad Glan Alun iddo—Bywyd yn y siop deilwriaid—Y dadleuon Diwinyddol—Gwleidyddiaeth a barddoniaeth—Bywyd llenyddol y dref y cyfnod hwn.
Yn Dechrau Cyfansoddi Barddoniaeth, &c.
Yn y cyfarfodydd cystadleuol—Yn ysgrifenu i'r Wasg—Gwahanol gymdeithasau llenyddol yn y dref.
Yn Dechrau Pregethu
Yn myned i Goleg y Bala—Barn ei gyd-efrydwyr am dano—Ei ddisgrifiad ef ei hun o'r cyfnod hwn mewn Hiraeth-gân ar ôl y Parch. John Evans, Croesoswallt.
Yn gadael Coleg y Bala
Paham y gadawodd—Yn ail ymafael yn ei alwedigaeth—Yn pregethu ar y Sabothau—Yn areithio yng nghyfarfodydd y Nadolig—Ei iechyd yn torri i lawr—Yn rhoddi i fynnu pregethu—Ei ddefnyddioldeb yn ei Eglwys fel athro ac fel arweinydd cymdeithasau dadleuol a llenyddol.
Materion Cyhoeddus a Threfol
Ar lwyfan wleidyddol yn areithio yn 1874—Fel Gwleidyddwr—Ar Fyrddau Lleol—Yn Ynad Heddwch.
Ei Gystudd a'i Farwolaeth
Ei Gladdedigaeth
Ei garreg fedd a'i hargraff.
Ei Ewyllys
Ei Gofadail
Atgofion Mr John Morgan (Rambler)
Sylwadau'r Parch. Ellis Edwards, M.A., ar gymeriad ac athrylith Daniel Owen.
Disgrifiad gan Mr John Lloyd (Crwydryn), Treffynnon
Hanes Ei Weithiau Llenyddol
Sylwadau am ei Nodweddion fel Ysgrifennydd
"Enoc Huws" a "Gwen Thomas"