Pages not connected to items

Jump to navigation Jump to search

This page lists pages with no connected data item (in namespaces that support connected items). The list is sorted by descending page ID, so that newer pages are listed first.

 

Yn dangos hyd at 50 o ganlyniadau isod yn yr ystod #1 i #50.

Dangos (y 50 cynt | y 50 nesaf) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Categori:William Hugh Evans (Gwyllt y Mynydd)
 2. Categori:Hugh Evans (Gwyllt y Mynydd)
 3. Addolwn Dduw, ein Harglwydd mawr
 4. Categori:Richard Jones o'r Wern
 5. I Ti, O Dduw! y gweddai parch
 6. Categori:Morris Davies (golygydd)
 7. Ymddarostyngwn dan law Duw:
 8. Categori:David Charles II
 9. Tydi sy deilwng oll o’m cân
 10. O Arglwydd Dduw rhagluniaeth
 11. Categori:David Charles
 12. Rhagluniaeth fawr y nef
 13. Erglyw, o Dduw! fy llefain i
 14. Dy ras, dy nawdd, fy Nuw, i'm dod
 15. Duw, crea galon bur
 16. Trugaredd dod i mi
 17. O Seion fryn y daeth Duw Naf
 18. Gwelir mai'r bedd yw llety'r doeth
 19. Mawr ei enw 'n ninas ein Duw
 20. Gobaith a nerth i'n yw Duw hael
 21. Clyw hyn, O ferch! ac hefyd gwêl
 22. Traethododd fy nghalon bethau da
 23. Yr unwedd ag y bref yr hydd
 24. O Dangos im, fy Arglwydd Ner
 25. Bydd di gysurus yn dy Dduw
 26. Dy fawr drugaredd, f' Arglwydd Iôn
 27. Diolchaf fi â chalon rwydd
 28. Cenwch i'r Iôr fawl a mawrhad
 29. Y sawl sydd deilwng, gwyn ei fyd
 30. Mi ymddiriedais ynot, Ner
 31. Fy Nuw, pan lefais arnat ti
 32. O Arglwydd! erglyw fy llais i
 33. Yr Arglwydd yw fy ngolau i gyd
 34. Pant y Celyn (Cartrefi Cymru OM Edwards)
 35. Barn fi, O Dduw! a chlyw fy llais
 36. Dangos i'm, Arglwydd, dy ffordd di
 37. Yr Arglwydd biau'r ddaear lawr
 38. Yr Arglwydd yw fy Mugail clau
 39. Oddi wrthyf fi yn bell na ddos
 40. Categori:Anhysbys
 41. Fy Nuw, rwy'n llefain
 42. Gwrandawed di, yr Arglwydd Ner
 43. Datgan y nefoedd fawredd Duw
 44. Galw'r wyf arnat, am dy fod
 45. Yr Arglwydd yn wastadol yw
 46. Dywed i mi pa ddyn a drig
 47. Pa hyd, fy Arglwydd Dduw di-lyth ?
 48. Clodforaf fì fy Arglwydd Iôn
 49. O Arglwydd! ein Iôr ni, a'n nerth
 50. O Arglwydd! na cherydda fi

Dangos (y 50 cynt | y 50 nesaf) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).