Diliau Meirion Cyf I/Y Cynnwysiad

Oddi ar Wicidestun
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
Rhagdraeth Diliau Meirion Cyf I

gan Morris Davies (Meurig Ebrill)
Awdl Ioseph

Y CYNNWYSIAD

 • Y Wyneb-ddalen (Title -page)
 • Y Cyflwyniad
 • Anerchiadau i'r Gwaith
 • Rhagymadrodd
 • Rhagdraeth
 • Awdl Ioseph
 • Debora a Barac
 • Cân Debora a Barac
 • Elias ar ben Carmel
 • Ahab a Jezebel
 • Fflangell i Genfigen
 • Y "V Fawr," a "Fo Fo"
 • Y Cybydd
 • Eglwysi Rhufain a Lloegr - Ymdrechfa rhwng y Fam a'r Ferch yn 1851.
 • Richard Cobden, Yswain, A.S.
 • Anerchiad i'r DYSGEDYDD ar ddechreuad ei 29 oed
 • Myfyrdod y Bardd yn ei 70 mlwydd oed, 1850
 • Priodas H. J. Reveley, Ysw., Brynygwin, Dolgellau
 • Ysgol Frutanaidd Dolgellau
 • Merched Ieuainc Dolgellau
 • Marwnad Evan James, (Ieuan ap Iago ).
 • Coffadwriaeth J. Williams, Dolgellau
 • Marwnad Daniel O'Connell, A. S
 • Coffadwriaeth am y diweddar Barch. Samuel Jones
 • Coffadwriaeth Thomas Hartley, Ysw., Llwyn, Dolgellau
 • Marwnad H. Reveley, Ysw., Brynygwin, Dolgellau
 • Marwnad J. Edwards, Ysw., Dolserau, ger Dolgellau
 • Achau Dafydd Frenin
 • Gwerthfawrogrwydd y Gair
 • Flangell i'r Tyngwyr
 • Drygedd Meddwdod
 • Adgyfodiad Dysgeidiaeth yn Nolgellau.
 • Y Ceiliog a'i Gân, cyfansoddedig wrth ei glywed yn canu yn y bore
 • Y DYSGEDYDD -- Anerchiad iddo yn ei flwyddyn gyntaf
 • Etto
 • Myfyrdod y Bardd wrth fyned dros Fynydd Hiraethog, Mawrth 19eg, 1825
 • Coffadwriaeth am y Tywysog Frederick, Duc Caerefrog.
 • Erfyniad am Goed Derw gan T. Hartley, Ysw., Llwyn, i wneud Meinciau Haf
 • Cabledd
 • Filangell i'r Absenwr
 • Arwyrain Boddlonrwydd
 • Diolchgarwch am Ffon i Mr. Evan Jones, Garddwr, Nannau, dros Mr. Ellis Williams, Maentwrog
 • Cyfarchiad i Mr. J. Jones, Gof, Tanycoed, ger Towyn
 • Rhaiadr Cain , Trawsfynydd
 • Hafdy Cader Idris
 • Martha, y Dafarnwraig
 • Y Ffordd o Dremadog i Faentwrog
 • "Telyn Egryn"
 • Y Bardd yn ei Gystudd
 • Dechreu y Gwanwyn
 • Y Mormoniaid
 • Marwolaeth pump o Feirdd yn y flwyddyn 1847
 • Marwolaeth Ieuan Gwynedd
 • Marwolaeth Jane Jones, Llanelltyd
 • Marwolaeth David Owen , Bwlchcoch, ger Dolgellau
 • Marwolaeth Lydia Jones, Dolgellau
 • Marwolaeth Hannah a Ruth , Llanymawddwy
 • Marwolaeth Morgan Jones, Gwernbarcud
 • Marwolaeth John Pugh, Ysw ., (Ieuan Awst)
 • Y Cristion Tawel
 • Torwr Addunedau
 • Yr Amaethwyr a'r Bugeiliaid
 • Y Person yn darllen
 • Y Gauaf

 • Oedran Meurig Ebrill ac Isaac Jones o'r Llwyn yn y flwyddyn 1850
 • Lletyrhys, Brithdir
 • Talyllyn a Dolffanog
 • Y Llwyn, ger Dolgellau
 • Bronwnion, Dolgellau
 • Y diweddar Robert Roberts, Caergybi
 • Rhydymain, Meirionydd
 • Fflangell i Borthweision
 • I ofyn Ysgyfarnog gan Thomas Hartley, Ysw
 • Diolchgarwch am уrhodd
 • Caseg Ddu Capt. Anwyl, Brynadda, Dolgellau
 • Cwynfan y Bardd pan ladratawyd ei arfau ef a'i weithwyr wrth adgyweirio Ty'nycelyn, yn 1832
 • Deuddeg Gwae
 • Priodas Mr. C. R. Jones, a Miss Tibbot
 • Thomas Ellis, baban y Parch. R. Ellis, Brithdir
 • Y Maelwyr
 • Nodiadau ar gymhwysderau Beirniaid Eisteddfodau
 • Marwnad yr Heliwr, neu Ddammeg y Pryf Llwyd
 • Claddedigaethau Celwyddwyr, Cybyddion, Meddwon,
 • Godinebwyr, a Lladron
 • Towyn, Meirion, a'i Ffynnon
 • Gwragedd Rhinweddol
 • Y Parch . Benjamin Price (Cymro Bach )
 • Humphrey Evan, Brithdir, ger Dolgellau.
 • Vicar Conwy
 • Bugeiliaid Eppynt
 • Harlech a'i Chastell
 • Dau Of yn gweithio
 • Anerch i Lenorion y Brithdir
 • Y Parch . E. Davies (Eta Delta)
 • Ellis Roberts (Eos Glan Wnion)....
 • Anerch i Mr. John Davies, Utica, America
 • Anerchiad i Meurig Ebrill, gan Gutyn Ebrill
 • Anerchiad i Gutyn Ebrill, gan Meurig Ebrill
 • Priodas Mr. Robert Pugh, a Miss Anne Jones
 • Cofgolofn Dafydd Ionawr yn mynwent Dolgellau
 • Gwallt gwyn hen gyfaill
 • Mynediad y Bardd mewn cwch i Abermaw .
 • Blwydd yn lladd dwyflwydd
 • Hen ŵr gweddw yn priodi merch ieuanc
 • Bwlch Oerddrws
 • Yr Haf
 • Byrdra Oes
 • Peiriannwaith Brethynau
 • Mr. Ellis Roberts (Eos Meirion).
 • Calenig i Gymdeithas Lenyddol y Bala
 • Mary Jones, merch fechan Mr. a Mrs. Jones, Liverpool House, Dolgellau
 • Aralleiriad o amrywiol ranau o'r Ysgrythyrau
  • Job xiv
  • Diarhebion iv
  • Diarhebion viii
  • Diarhebion ix
 • Adgyfodiad Crist
 • Adgyfodiad y Saint
 • Gofal Duw am y Saint.
 • Cyfraith Duw - Barn y duwiol am dani
 • Y ddau Adeiladwr
 • Pa beth yw dyn i ti i'w gofio?
 • Y Cristion buddugoliaethus
 • Ymrysoniadau Ysbryd Duw
 • Gwerthfawredd duwioldeb
 • Pleserau'r byd
 • Crist, Bara y Bywyd
 • Cymmod drwy Grist
 • Hau mewn dagrau
 • Nesâu at Dduw